Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on tärkeä askel yrittäjän uralla. Ennen ensimmäisen työntekijän palkkaamista on tärkeää selvittää, kuinka paljon työntekijän palkkaaminen tulee maksamaan ja paljonko työntekijälle riittää töitä.


Yrittäjän tulee miettiä, millaisen työntekijän hän haluaa palkata ja mitä ominaisuuksia ja taitoja työntekijällä tulisi olla. On tärkeää tehdä huolellinen rekrytointiprosessi, johon sisältyy esimerkiksi työpaikkailmoituksen laatiminen ja haastattelut. Yrittäjän tulisi myös varmistaa, että hänellä on aikaa kouluttaa uusi työntekijä yrityksen toimintaan. 

Yrittäjän täytyy myös ottaa taloudellisten seikkojen lisäksi huomioon muutos yrityksen dynamiikassa. Kun kaikkea ei tarvitsekaan tehdä yksin, miten malttaa antaa vastuuta työntekijälle. 

Ensimmäisen työntekijän palkkaamista mietittäessä tulisi tehdä laskelmat siitä, onko työntekijälle tiedossa riittävästi töitä, sekä siitä, kuinka paljon työntekijän tulisi tehdä lisää tuottoa yritykselle. Kokonaisuudessaan ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tuo yrittäjälle uusia mahdollisuuksia ja voi auttaa yritystä kasvamaan.

Työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen vaatii yrittäjältä taloudellisia resursseja. On tärkeää laskea tarkasti, kuinka paljon työntekijästä aiheutuu kustannuksia, kuten esimerkiksi palkka, työterveyshuolto, sekä mahdollinen koulutus. Yrittäjän tulee varmistaa, että yrityksellä on tarpeeksi rahaa kattaa nämä kustannukset.

Ensimmäisen työntekijän palkkaamista mietittäessä ensimmäinen askel on laskea työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Kokoaikaisen työntekijän bruttopalkan päälle tulevat pakolliset työnantajamaksut, eli TyEL-maksu, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksu, sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Lisäksi työnantajan tulee maksaa vuosilomapalkka, mahdolliset lomarahat ja arkipyhävapaiden palkka.

”Esimerkiksi 3 000 euroa ansaitsevan työntekijän myyntikatteen pitäisi olla vähintään 4 500 euroa”

Työntekijän palkkaamisen todelliset kustannukset vaihtelevat esimerkiksi toimialan ja mahdollisen työehtosopimuksen mukaan, mutta bruttopalkan kertominen 1,5:llä antaa suuntaa antavan arvion kokonaiskuluista. 

Lisäkuluja voi tulla myös esimerkiksi työvälineistä, sairauspoissaoloista, toimitiloista ja koulutuksesta. Lue lisää työnantajan sivukuluista.

Työntekijän palkanmaksussa pitää olla huolellinen. Palkan on oltava työntekijän tilillä päivälleen oikein ja yrityksen kassassa pitää olla katetta palkan ja sivukulujen maksamiseen. Siltarahan yritysluotto on nopea tapa ratkaista kassanhallinnan haasteet. Lue lisää.

Työntekijän palkkaamiseen voi saada taloudellista tukea

Rekrytointiprosessi voi tulla yrittäjälle kalliiksi ja viedä aikaa. Parasta työntekijää on vaikea löytää ja valita ehdokkaiden joukosta. Työntekijän palkkaamiseen on mahdollista saada myös taloudellista tukea. Palkkatuki on työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä tuki työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseksi. Palkkatuki on työnantajalle maksettava taloudellinen tuki, jota työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työttömän henkilön palkkakustannuksiin.

Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen perustuu aina työttömän työnhakijan palkkatuen tarpeeseen Mikäli yrittäjä haluaa hyödyntää palkkatukea, vaatimukset sille on hyvä selvittää hyvissä ajoin. Toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsuhteen lisäksi palkkatukea voidaan myöntää oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuen hakeminen voi olla hieman vaivalloista, mutta sen avulla yrittäjä voi saada osan palkkakustannuksista katettua ja säästää kuluissa.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen toiminimiyrittäjälle

Toiminimellä toimiva yrittäjä, eli yksityinen elinkeinonharjoittaja, voi palkata työntekijöitä pääosin samalla tavalla kuin osakeyhtiökin. Toiminimellä voi olla yksi tai useampi työntekijä, mutta suurin osa toiminimiyrittäjistä harjoittaa yritystoimintaa yksin. Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen eikä alle 14-vuotiaille lapsilleen, mutta palkan maksaminen muille työntekijöille on kuitenkin mahdollista.

Toiminimiyrittäjää koskevat normaalit työnantajavelvoitteet, kun hän palkkaa työntekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi verojen sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen pidättäminen palkasta, vakuutusten hankkiminen työntekijöille sekä työterveyshuollon järjestäminen.

Toiminimiyrittäjän on myös hyvä laskea tarkkaan työntekijän palkkaamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Todellisten kokonaiskustannusten selvittämiseksi yrittäjän tulee kertoa työntekijälle maksettava bruttopalkka vähintään luvulla 1,5. Työntekijän bruttopalkan päälle tulevat samalla tavoin lisäksi pakolliset työnantajamaksut, eli TyEL-maksu, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksu, sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Kuluja voi syntyä myös esimerkiksi työntekijälle hankittavista työvälineistä. Lisäksi toiminimiyrittäjällä saattaa alkuvaiheessa mennä aikaa uuden työntekijän kouluttamiseen.

Vaihtoehtona työntekijän palkkaamiselle toiminimiyrittäjä voi myös vuokrata työntekijän henkilöstövuokrausyrityksen kautta tai ostaa työn alihankintana toiselta yritykseltä, mikä voi helpottaa kulujen ennakointia. Tällöin yrittäjä voi ostaa työtä vain silloin, kun sille on tarvetta.

Milloin ja miten palkata ensimmäinen työntekijä?

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso askel yrittäjän uralla. Olet tähän asti ollut työnjohtaja, laadunvarmistaja ja oman itsesi henkilöstöpäällikkö. Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen muuttaa kaiken tämän.

Yrittäjän pitää joskus myös pitää lomaa ja päästä lepäämään, eivätkä työt voi jäädä tekemättä tai liike olla suljettuna. Kannattaa löytää vapaapäivien tuuraajaksi vakituinen työntekijä vaikkapa ns. 0-sopimuksella, jolloin pystyt suunnittelemaan työntekijäkustannukset sen mukaan kun sinulla on todellista tarvetta.
Myynti saattaa sakata siitä syystä, että et ehdi palvelemaan asiakkaita kiirehuippuina. Silloin kannattaa ottaa lisäapuja vaikkapa lyhyeksikin aikaa. Ennakoimalla etukäteen työntekijän palkkaamisen, voit tutustua työntekijän palkkaamiseen liittyviin asioihin hyvissä ajoin etukäteen ja löydät myös parhaat työntekijät.
Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tulee ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin kun yrityksessä tarvitaan osaamista, missä yrittäjä itse ei ole vahvimmillaan. Tai vaikka työssä tarvitaan fyysistä voimaa, mihin itse et kykene.
Ulkopuolisen työvoiman hankkiminen tulee ajankohtaiseksi silloin kun yrittäjän omat tunnit eivät enää vain riitä. Se saattaa estää yrityksen kasvua ja esimerkiksi urakoiden hyväksymistä.

Miten ensimmäisen työntekijän palkkaaminen kannattaa hoitaa? Tutut ja entiset työkaverit kannattaa käydä läpi ja kysellä vinkkejä, sillä monet työntekijät löytyvätkin parhaiten verkostojen kautta. Jos verkostot eivät riitä, kannattaa hyödyntää työnhakuportaaleja ja TE-palveluita. Joskus myös työpaikan mainostaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voi olla hyvä idea, jos pystyy kohdentamaan mainonnan oikein. Joskus taas vuokrafirman käyttäminen voi olla paras ratkaisu.

Lainaa osakeyhtiölle

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen