Lisää yrityksen koulutuskulut verovähennyksiin

Verottaja haluaa tukea yritysten, sen henkilökunnan ja yrittäjän kouluttautumista mahdollistamalla koulutuskulujen vähentämisen verotuksesta. Tällaisia kuluja voivat olla osallistumismaksut tilaisuuksiin, matkakulut ja kurssimaksut. Voit myös vähentää kuluja messuvierailuista ja konferensseista, joihin yrittäjä tai henkilökuntaa osallistuu. Koulutusten ja opintomatkojen kulujen vähennyksiä tehdessä kannattaa olla tarkkana, säilyttää kuitit ja huolehtia koulutussuunnitelmasta kirjanpitoa varten. Yrityksen on mahdollista hakea myös koulutusvähennystä työntekijöiden osallistuessa palkallisiin koulutuksiin tai valmennuksiin. Tämä on ikään kuin korvaus yritykselle siitä ajasta, jolloin työntekijät eivät ole tuottavassa työssä. Koulutukset liittyvät tavallisesti ammatillisen osaamisen tai työhyvinvoinnin lisäämiseen. Lähtökohtaisesti verotuksessa vähennettävä summa on puolet koulutuspäivien laskennallisesta palkkakustannuksesta. Koulutusvähennyksen voi tehdä verotukseen vuosittain maksimissaan kolmelta päivältä työntekijää kohden ja koulutusten tulee perustua yrityksen koulutussuunnitelmaan. Koulutusvähennys verotuksessa koskee vain työntekijöitä, ei siis osakeyhtiön ainoaa omistajaa tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Ammattilehdet ja sanomalehdet on myös mahdollista vähentää verotuksesta. Tämä koskee myös nettiversioita ammatin kannalta hyödyllisiin julkaisuihin.