Miten lisään yrityksen taloudellista puskuria?

Taloudellista puskuria voi lisätä pyrkimällä vähentämään vierasta pääomaa ja vierasta rahoitusta esimerkiksi sijoittamalla voitot yritykseen ja maksamalla pois luottoja.