Lisää yrityksen kannattavuutta säästämällä kuluissa

Yrityksen kannattavuuteen vaikuttaa kaksi seikkaa, sen tulot ja kulut. Yksinkertaisimmillaan tulojen pitää olla kuluja suuremmat, että yritys voi jatkaa toimintaansa. Ainakin pitkällä aikavälillä. 

Lisää yrityksen kannattavuutta säästämällä kuluissa

Yritystä pyöritettäessä on usein parempia ja huonompia aikoja. Hyvinä aikoina kuluja ei katsota niin tarkkaan ja hankinnat tuntuvat siinä hetkessä järkeviltä. Henkilökuntaa on mukava palkita uudella kahviautomaatilla, kuljetuskalustoa uusitaan, vuokrataan uusia tiloja ja palkataan uutta henkilökuntaa. 

Hyvät ajat eivät kuitenkaan aina kestä ikuisesti ja eteen tulee tilanteita, joissa kuluja pitää alkaa karsimaan. Yrityksen kannattavuuden kannalta kulujen leikkaaminen on tärkeää ja olemme koostaneet sinulle muutamia vinkkejä, joiden avulla saat yrityksen talouden ja kassanhallinnan tasapainoon. 

Älä panikoi – tarkastele kuluja analyyttisesti

Kun yrityksen talous sakkaa, painetaan usein paniikkinappulaa ja aletaan leikkaamaan kaikesta. Pahimmillaan tilanne saattaa vain heikentää kannattavuutta ja siksi kuluja kannattaa miettiä rauhassa ja analyyttisesti. 

  1. Mitkä ovat yrityksen suurimmat kulut?Listaa yrityksen kulut vuosi- ja kuukausitasolla. Tämä auttaa sinua hahmottamaan yrityksen todelliset menoerät. Jos kassanhallinnassa on esimerkiksi kausivaihtelua, on tärkeää myös varautua tulevaan, että kulut saadaan katettua. Listaamalla suurimmat kulut, pystyt myös hahmottamaan mistä saat suurimmat hyödyt säästöissä.
  2. Mitkä ovat yrityksen turhimmat kulut?

    Kun olet käynyt edellisen kohdan läpi ja käyttänyt taloushallinnon dataa, olkoon se sitten kirjanpitäjä tai oman talon sisältä oleva taloushallinnon ammattilainen, olet nyt tutustunut kaikkeen mahdolliseen mistä yrityksesi maksaa. Tämän seurauksena tiedät jo ehkä vastauksia seuraavaan kohtaan.
  3. Miten kuluista voidaan säästää? Kun olet listannut yrityksen kulut vuosi- ja kuukausitasolla, voit alkaa miettiä millaisia säästöjä on syytä tehdä? Myöhemmin artikkelissa on tuotu esiin esimerkkejä kulujen leikkaamiseen. Tee lista säästötavoitteista ja miten niihin päästään. Voit listata kulut vielä esimerkiksi ABC-analyysin mukaisesti. Näin ollen liiketoimintaan oleellisesti ja tärkeimpiin myynnillisiin asioihin liittyvät kulut ovat niitä, jotka ovat yrityksen liikevaihdon kannalta merkityksellisiä. Osa kuluista taas on sellaisia, että niiden leikkaamista tai poistoa ei edes todennäköisesti huomata.
  4. Miten kulujen leikkaaminen vaikuttaa liiketoimintaan? Yrityksen kulujen säästämisessä joudutaan tekemään usein päätöksiä, jotka vaikuttavat koko yrityksen toimintaan. Tuotekehitys voi kärsiä, joistakin tuotteista joudutaan luopumaan ja lisäksi vaarana on avainosaajien lähtö firmasta. Leikkauksia tehdessä kannattaakin siis pitää mielessä myös riskit, jotka säästötoimenpiteistä saattaa aiheutua niin lyhyellä, kuin pidemmällä aikavälillä. Siksi juuri kulujen luokittelu ja tarkastelu liikevaihdon osalta on tärkeää, jotta pystyt helposti säästämään yrityksesi euroja.
Säästä yrityksen kuluissa

Lisää yrityksen kannattavuutta säästämällä näistä: 

Täysin summittaisesti säästämistä ei kannata aloittaa. Alla oleva lista auttaa miettimään säästökohteita. Sen avulla voit miettiä mitä mahdollisuuksia yrityksellä on saada kuluja alas. 

Yrityksen toimitilat

Toimisto-, varasto tai tuotantotilat voivat olla yritykselle yksi suurimpia kulueriä. Miettimällä niiden käyttötarvetta tai hyödyllisyyttä, saatat huomata, että vähemmälläkin pärjäisi. Turhat tilat kannattaa laittaa myyntiin, luopua vuokrasopimuksista tai miettiä voiko niihin löytää vuokralainen. Jos toiminta on vähentynyt, saattaa tilojenkin tarve olla pienempi. 

Sopimusten kilpailutus ja niiden hyödyllisyys  

Kun kuluja pitää karsia, kannattaa miettiä myös erilaisten sopimusten kilpailuttamista tai niiden järkevyyttä. Sähkösopimuksen kilpailuttamisessa voit säästää jonkin verran, samoin puhelinliittymäkuluissa kuin vakuutuksissakin. Usein uusille asiakkaille tarjotaan hyviä alennuksia ja niistä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. Kannattaa myös kilpailuttaa toimitussopimuksia ja vaikka et vaihtaisikaan toimittajaa, voit saada paremmat ehdot ja siten säästää rahaa. 

Kannattaa myös miettiä leasing- ja vuokrasopimusten kilpailuttamista, kun se on sopimusteknisesti mahdollista. Katso esimerkiksi työkoneiden tai laitteiden sopimusten irtisanomisajat ja mieti kannattaako niitä automaattisesti jatkaa sopimuksen umpeuduttua vai onko ne syytä kilpailuttaa. Kun kuluja pitää leikata, pitää myös turhista sopimuksista päästä eroon. Tästä voisi olla esimerkkinä vaikkapa kahviautomaatti yrityksen keittiötilassa. Kahvinkeitin ja suodatinkahvi kun yleensä tulee huomattavasti halvemmaksi.

Henkilökunta- ja palkkakustannukset

Hyvinä aikoina henkilökuntaa tarvitaan tuomaan yritykselle tulosta. Kun tulos heikkenee, henkilökuntakulut alkavat painaa yrityksen tulosta. Irtisanomiset ja lomautukset ovat keino pienentää kuluja, mutta jokainen yrittäjä varmasti kokee ne viimeisenä keinona tasapainottaa yrityksen tulosta. Mieluummin yrittäjä tinkii omasta palkastaan. 


Avoimuus ja hyvä keskusteluyhteys työntekijöiden kanssa on tärkeää. Usein henkilökunnasta saattaa löytyä halukkuutta ottaa pientä huilia, opintovapaata, vuorotteluvapaata tai jäädä varhaiseläkkeelle. Jollekin nelipäiväinen työviikko tai lyhennetty työaika saattaa sopia elämäntilanteeseen paremmin. Muita hyviä keinoja säästää palkkakuluissa on lomarahojen vapaaehtoinen maksaminen vapaina, mikä pienentää ainakin osaltaan kuluja. 

Joskus vapaaehtoiset toimet eivät kuitenkaan riitä, vaan joudutaan tekemään vähennyksiä henkilöstössä. Ne ovat raskaita hetkiä yrittäjälle ja silloin vaaditaan rationaalista ajattelua. Ketkä työntekijät ovat yrityksen kannattavuuden kannalta oleellisimpia ja miten he vaikuttavat saavutettaviin säästöihin? 

Lämmitys- ja sähkönkulutus

Edullisen sähkön aika ei ehkä koskaan palaa ja siitä syystä lämmitys- ja sähkönkulutuksesta on syytä löytää säästöjä. Varsinkin talviaikaan tilojen turhaa lämmitystä tai valaisua voi pienentää ja löytää sitä kautta mahdollisuuksia vähentää sähkölaskua. Pienillä teoilla voi olla kokonaisuudessaan suuri merkitys ja se ei välttämättä näy liiketoiminnassa muuten kuin pienentyneinä kuluina. 

Kulujen leikkaaminen alkaa seurannasta. Sähkö- tai lämpömittarin avulla, tai ihan vain sähkölaskusta näet todellisen kulutuksen, mikä auttaa löytämään energiasyöpöt. Ota henkilökunta mukaan energiansäästötalkoisiin ja tulokset ovat parempia.
Lue lisää Siltarahan vinkeistä sähkön säästämiseen.

auto-yrityksen-nimiin

Kuljetus- ja polttoainekustannukset

Sähkön ohella, polttoaineiden hinnat ovat nousseet ja ne voivat aiheuttaa yritykselle kasvaneita kuluja, joita pitää leikata. Kannattaa miettiä kuljetusten ja logistiikan optimointia. Voiko asiakkaalle ehdottaa esimerkiksi toimituspäivää, jonka osuu yksiin toisen kuljetuksen kanssa samalle suunnalle? Reittien paremmalla suunnittelulla, voi saada isojakin säästöjä ilman asiakaspalvelun laadun kärsimistä. 

Samoin ennakoivampi ja taloudellisempi ajotapa tuo isoja säästöjä polttoainekuluihin. Henkilökunnan kanssa kannattaa käydä keskustelu, miten säästää polttoainekuluissa, jos sinulla on omaa kalustoa käytössä ja polttoainekulut ovat iso erä yrityksesi kulurakennetta.

Se puolestaan kannattaako auto pitää yrityksen vai yrittäjän nimissä, riippuu monesta seikasta.
Lue Siltarahan artikkeli aiheesta
.

Verot ja maksut

Veroja ja lakisääteisiä maksuja ei voi jättää maksamatta. Harva yritys kuitenkaan hyödyntää kaikkia mahdollisia vähennyksiä täysimääräisinä. Yrittäjän tietotaito ei välttämättä riitä kaikkien, esimerkiksi verotuksen mahdollistamien vähennysten tekemiseen. Hyvän kirjanpitäjän avulla sinulla on mahdollisuus saada aikaiseksi säästöjä, joiden olemassaolosta sinulla ei ollut tietoakaan.
Lue Siltarahan vinkit yrityksen vähennyksiin.
Lue Siltarahan vinkit kirjanpitäjän valintaan

Markkinointikulut

Riippuen yrityksestä, markkinointikulut voivat muodostaa ison osan sen kuluista. Markkinoinnista on usein helppo leikata, peruuttaa vain ilmoitukset tai laittaa mainonta katkolle. 

Markkinoinnin säästöissä on syytä kuitenkin toimia järkevästi. Usein kannattaa turvautua ulkopuolisen apuun, sillä asiantuntija saattaa nähdä paremmin markkinoinnin tehon. Mitkä toimenpiteet ovat vähiten hyödyllisiä ja mistä kannattaa leikata ensimmäisenä? Ilmoitus paikallisen urheiluseuran kalenterissa ei välttämättä tuo uutta kauppaa, mutta asiantuntijan suunnittelema kohdennettu some-kampanja voi olla tehokkaampi ja maksaa vähemmän.

Käyttöomaisuuden myynti

Säästöjä mietittäessä ja kassanhallinnan parantamiseksi, voi joskus olla järkevää laittaa yrityksen käyttöomaisuutta myyntiin. Yrityksen omistamat toimitilat, laitteet tai vaikka ajoneuvot voi myydä ja hankkia tarpeellisilla leasing- tai vuokrasopimuksilla. Pidemmän päälle tämä saattaa tulla kalliimmaksi, mutta auttaa pääsemään yli akuutista tai kausivaihtelun aiheuttamasta säästötarpeesta. Toki, jos ajoneuvoja korvataan leasing-ratkaisulla, on syytä tarkastella myös nykyisen kaluston kuntoa ja huollon tarvetta, sillä leasing-maailmassa on mitä erilaisimpia sopimuksia ja osaan saa aivan varmasti myös huollot mukaan.

Näin ollen kokonaisuuden, sen mahdollisin hyödyn laskeminen on tärkeää kun vertailua tehdään. Myymällä yrityksen omaisuutta voit säästää myös sen hallintaan liittyviä kuluista.  

Säästä yrityksen kuluissa varastonhallinnan avulla

Varastonhallinta ja vaihto-omaisuus

Varastossa olevat tuotteet ja materiaalit aiheuttavat yritykselle usein ylimääräisiä kuluja. Kustannuksia syntyy esimerkiksi varaston vuokrasta tai lämmityskuluista. Lisäksi turhan suuri vaihto-omaisuus sitoo yrityksen varoja, kun niistä saadaan tuotto vasta tulevaisuudessa. 

Säästöjä saadaan aikaan, kun varasto pidetään mahdollisimman pienenä ja tilataan vain tarvittava määrä kerrallaan. Tai tilataan vasta kun tuote on jo myyty, ja sen tuotteen kuitenkin saa nopeasti toimitettuna asiakkaalle? Varastossa ei kannata pitää tavaraa turhaan seisomassa, jos se on sopimusteknisesti järkevää. Kohonnut inflaatio toki pakottaa yrittäjät miettimään, että onko järkeä ostaa varastoon nyt isompi erä, sillä seuraavan kerran hintataso ostojen osalta taas noussut. Selkeää vastausta on vaikea tässä tilanteessa antaa, mutta pääsääntö on se, että pitäisi varaston koon kuitenkin sellaisena, että siihen ei liikaa pääomia sitoutuisi, mutta kuitenkin pystyisi palvelemaan tärkeimpiä asiakkaita ja jos varastonkin osalta on tehty ABC-analyysi, niin A-kategorian tuotteita olisi aina tarjolla.

Säästöjä voi saada aikaan myös miettimällä yrityksen tuote- ja palvelutarjontaa uusiksi. Jos halutaan pärjätä pienemmillä resursseilla, ei huonokatteisia tuotteita kannata pitää myynnissä. Sen sijaan tulisi keskittyä siihen, mistä saadaan paras kate, jos niiden osuus liikevaihdosta on riittävällä tasolla tai kyseisille tuotteille on oikeasti markkinoita, jolloin yrittäjän kannattaa siirtyä tarjoamaan tuotteita ja palveluita uusille markkinoille.

Yrityslaina auttaa kassanhallinnan haasteisiin

Yrityksen säästötoimenpiteet auttavat usein pääsemään yli kausivaihteluista tai kassanhallinnan haasteista. Ne ovat tärkeitä toimenpiteitä yrityksen kannattavan toiminnan kannalta. 

Yrityksellä saattaa myös olla useita luottoja ja lainoja. Tässä tapauksessa niiden yhdistäminen saattaa olla kannattavaa ja samalla helpommin hallittavaa, kun luottoja on vain yksi. 

Siltarahan yrityslaina auttaa akuuteissa tilanteissa, joissa yritys tarvitsee nopeita ratkaisuja kassanhallintaan ja käyttöpääoman lisäykseen. Parhaiten yrityslaina toimii silloin kun laina pystytään maksamaan takaisin melko nopeasti. Lainan hakeminen on nopeaa, helppoa ja hinnoittelumme on selkeää ja läpinäkyvää. Lainalaskurista näet suoraan kk-erän, velan kokonaismäärän ja pakollisten takaajien lukumäärän.

Yrityslainaa haetaan verkkopalvelussamme ilman paperitöitä. Lainalla vaaditaan luottokelpoisen henkilön antama omavelkainen takaus. Riippuen yritysmuodosta ja haetun lainanpääoman suuruudesta ja laina-ajasta, takaajien minimimäärä vaihtelee 1–2 henkilöön, mutta muita vakuuksia ei tarvita.

Voit jättää ilmaisen lainahakemuksen aina verkkopalvelussamme ajasta ja paikasta riippumatta. Tutustu lainanlaskurimme avulla hinnoitteluumme. 

Tarkista millaisia lainavaihtoehtoja tarjoamme sinulle:
Lainalaskuri osakeyhtiöille
Lainalaskuri henkilöyhtiöille (toiminimi)

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen