Omavaraisuusaste – miten huolehtia yrityksen vakavaraisuudesta?

Omavaraisuusaste on mittari, joka näyttää, kuinka suuren osan yrityksen varoista on kattanut itse omalla pääomallaan. Se on luku joka arvioi yrityksen vakavaraisuutta ja kykyä kestää tappioita ja taloudellisia suhdanteiden muutoksia. Mitä korkeampi omavaraisuusaste, sitä vahvemmin yritys seisoo taloudellisesti, ja sitä paremmin se pystyy selviytymään talouden ylä- ja alamäistä sekä odottamattomista menoista.

Näin lasketaan yrityksen omavaraisuusaste

Siltaraha nainen tietokoneella

Omavaraisuusaste vaihtelee alasta riippuen. Yleisesti ottaen, jos yrityksen omavaraisuusaste on yli 35 %, se katsotaan hyväksi. Yritykset voivat parantaa tätä lukemaa kasvattamalla omaa pääomaansa, joko lisäämällä voittojaan tai saamalla omistajilta lisärahoitusta, tai pienentämällä velkojensa määrää.

Laskentakaava omavaraisuusasteelle on:
Omavaraisuusaste % = 100 x omat varat / (korjattu taseen loppusumma – saadut ennakkomaksut työstä)

Yrityksen taloudellinen puskuri: Korkea omavaraisuusaste

Korkea omavaraisuusaste takaa yritykselle taloudellisen turvaverkon ja mahdollistaa paremman suoriutumisen taloudellisesti epävarmoina aikoina ilman välitöntä tarvetta lisärahoitukselle. Tämä antaa yritykselle suuremman vapauden toimia ja vähemmän riippuvuutta talouden vaihteluista. Toisaalta, liian korkea omavaraisuusaste voi viitata pääoman tehottomaan käyttöön.

Matala omavaraisuusaste: Riskit ja mahdollisuudet

Vaikka vakaa kannattavuus mahdollistaa toiminnan jatkumisen myös matalalla omavaraisuusasteella, se lisää yrityksen riskiä taloudellisiin vaikeuksiin joutuessa. Etenkin aloittelevat yritykset kohtaavat tämän haasteen, kun alkuvaiheen investoinnit on katettu velkarahoituksella.

Omavaraisuusasteen suositusarvot vaihtelevat erinomaisesta (yli 50%) hyvään (35-50%) ja kohtalaiseen (25-35%), riippuen yrityksen toimialan vakauden ja suhdanneherkkyyden mukaan.

Negatiivinen omavaraisuusaste: Taloudellisen kriisin merkki

Negatiivinen omavaraisuusaste, eli tilanne, jossa velat ylittävät varat, osoittaa vakavia taloudellisia ongelmia ja voi ennakoida suuria vaikeuksia yrityksen jatkolle. Tällöin tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä talouden vakauttamiseksi.

Omavaraisuusasteen parantamisen keinot

Korkeampi omavaraisuusaste ei ole itsessään tavoite, mutta sen parantamisella yritys on paremmin valmistautunut muutoksiin suhdanteissa ja äkillisiin menoihin. Tässä muutamia keinoja parantaa omavaraisuusastetta.

 1. Uudelleeninvestoi voitot yritykseen:
  Pidä voitot yrityksessä sen sijaan, että ne jaettaisiin osinkoina. 
 2. Maksa pois velkoja:
  Yritys voi pyrkiä maksamaan pois velkojaan, mikä vähentää velkapääoman osuutta ja kasvattaa omaa pääomaa suhteessa kokonaispääomaan.
 3. Hanki lisää pääomaa:
  Esim. osakeannit kasvattavat omaa pääomaa ilman velkaantumisen kasvua.
 4. Paranna kustannustehokkuutta:
  Toiminnan tehostaminen kasvattaa voittoja ja sitä kautta omaa pääomaa.
 5. Myy omaisuutta:
  Yritys voi myydä ei-olennaista omaisuutta ja käyttää saadut varat velkojen maksuun tai yrityksen kehittämiseen. Esimerkiksi tarpeettomia ajoneuvoja, työkaluja, kiinteistöjä voi myydä ja lisätä vuokrattavien tai liisattujen välineiden käyttöä jos se on taloudellisesti järkevää. 
 6. Harkitse hankintoja ja investointeja:
  Vältä ylimitoitettuja tai vähemmän tuottavia investointeja. Näin voit parantaa taloudellista asemaa ja omaa pääomaansa.
 7. Pidä riskienhallinta mielessä:
  Kun vältät turhia riskejä, se voit välttyä tappioilta ja suojat oman pääoman.

Yhtä yksittäistä keinoa ei välttämättä ole, mutta noudattamalla edellä mainitun listan ohjeita, on mahdollista parantaa yrityksen omavaraisuusastetta. Kannattaa muistaa, että liian nopeasti toteutetut toimenpiteet voivat vaikuttaa yrityksen kasvumahdollisuuksiin tai tehokkuuteen, joten strategian valinnassa ja toteutuksessa on oltava harkitsevainen.

Siltarahalta apuja akuutteihin rahoitustarpeisiin

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Omavaraisuusasteesta kysyttyä

Taloudellista puskuria voi lisätä pyrkimällä vähentämään vierasta pääomaa ja vierasta rahoitusta esimerkiksi sijoittamalla voitot yritykseen ja maksamalla pois luottoja.
Käytännössä kysymyksessä on sama asia. Kun yrityksen varat ovat vakaalla tasolla, on sillä yleensä myös omia varoja suhteessa vieraisiin varoihin kuten lainoihin.
Vakavaraisuusaste tarkoittaa yrityksen omien pääomien suhdetta lainoihin ja muihin vieraisiin pääomiin. Mitä korkeampi yrityksen vakavaraisuusaste on, sitä paremmin se selviää talouden haasteista.