Osakeyhtiön yrittäjän palkka ja verotus

Osakeyhtiössä yrittäjä voi maksaa itselleen rahaa joko palkkana tai osinkoina tai näiden yhdistelmänä. Tässä artikkelissa käydään läpi näitä eri vaihtoehtoja.

Jos olet kiinnostunut toiminimellä toimivan yrittäjän palkasta, siirry lukemaan artikkelimme toiminimen palkka.

Yrittäjän palkka osakeyhtiössä

Osakeyhtiössä yrittäjä voi nostaa itselleen palkkaa ja luontoisetuja sekä osinkoja yrityksen tuotosta. Yrittäjä voi päättää itse, paljonko nostaa palkkaa ja mikä osuus varoista jätetään osakeyhtiön tulokseksi.

Palkka on yleisin tapa maksaa yrittäjälle tuloa osakeyhtiöstä, etenkin yrityksen alkuvaiheessa. Palkan lisäksi yrittäjä voi nostaa voittoja tilikauden päätteeksi myös osinkoina, mikäli jaettavaa siinä vaiheessa on. Palkasta ja osingoista suoritetaan ennakonpidätys, jonka lisäksi palkasta maksetaan sivukuluja. Palkka on osakeyhtiölle vähennyskelpoinen meno, toisin kuin osinko, mikä on hyvä muistaa verosuunnittelun kannalta. Riippuen yrittäjän rahantarpeesta, yrittäjä voi sopia palkkapäivän kirjanpitäjän kanssa pidettäväksi esimerkiksi kerran kuussa tai parin kuukauden välein, tai nostaa yhtiöstään palkkaa vaikka vain kerran vuodessa. 

Yrittäjän palkka osinkoina

Yrittäjä voi nostaa tulonsa osakeyhtiöstä myös pelkästään osinkona, mutta tällöin osinko jaetaan vain kerran vuodessa. Osinkoa voi maksaa silloin, kun yritys on tehnyt voittoa. Tuloksesta yritys maksaa 20 prosentin yhteisöveron, minkä jälkeen jäljelle jäävän summan yritys voi jakaa omistajilleen osinkona. Yrittäjälle maksettu palkka on yhtiön tulosta laskeva kulu, kun taas osinko maksetaan siitä summasta, joka jää varsinaisen liiketoiminnan voitoksi.

Verottomat kulukorvaukset ennen palkanmaksua

Ennen palkanmaksua osakeyhtiön yrittäjän on hyvä muistaa hyödyntää myös verottomat kulukorvaukset. Osakeyhtiössä yrittäjä voi nostaa yhtiöstä verottomia päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Verohallinnon määrittelemien työmatkaehtojen täyttyessä. Yhtiölle nämä kulut ovat vähennyskelpoisia, mutta yrittäjä saa ne henkilökohtaisessa verotuksessaan verottomina. Tämän vuoksi yrittäjän kannattaa aina muistaa nostaa matkakorvaukset, kun ehdot täyttyvät. Osakeyhtiössä yrittäjällä on mahdollisuus hyödyntää myös erilaisia luontoisetuja, kuten puhelin- ja lounasetu.

Osakeyhtiön yrittäjän palkan sivukulut ja verotus

Osakeyhtiössä yrittäjän palkkaa verotetaan normaalisti ansiotuloina. Tällöin kunnasta riippuen tuloprosentti vaihtelee, mutta yleisenä nyrkkisääntönä voi pitää, että 30 000-40 000 euron bruttopalkkaluokissa veroprosentti on noin 20% tai hieman yli. Lisäksi yrittäjän palkasta maksetaan sairausvakuutusmaksu 1,01% (2024), jos vuotuiset tulot ovat vähintään 16 499 euroa. Jos tulot jäävät alle 16 499 euron, maksu on 0,00 prosenttia.

Lisäksi yrittäjä maksaa yrittäjän eläkevakuutusmaksua (YEL), jos kriteerit siihen täyttyvät. Näiden lisäksi osakeyhtiön yrittäjälle maksettavasta palkasta ei tarvitse maksaa muita palkan sivukuluja, joten palkan sivukulut ovat huomattavasti kevyemmät verrattuna työntekijän palkan sivukuluihin.

Usein kysytyt kysymykset yrittäjän palkanmaksusta

Osakeyhtiön yrittäjä voi nostaa yrityksestä rahaa palkan, kilometrikorvausten, päivärahojen, osinkojen muodossa tai pääomapalautuksella. Palkasta ja osingosta on tehtävä nostohetkellä ennakonpidätys, ja palkasta maksettava sivukulut. Kannattaa laskea tarkkaan, kuinka suuri osa tuloista on järkevää nostaa palkkana ja missä vaiheessa on kannattavaa siirtyä osinkoihin. Lue lisää aiheesta ylempää. Toiminimiyrittäjä sen sijaan ei voi maksaa itselleen varsinaista palkkaa. Toiminimiyrittäjän elanto muodostuu yksityisotoista eli yksityisnostoista, joka voidaan rinnastaa palkkatuloon työntekijällä. Voit lukea lisää toiminimiyrittäjän tuloista täältä: https://www.siltaraha.fi/toiminimen-palkka/
Yrittäjien keskituloista on tehty kyselyitä esimerkiksi joidenkin työnvälityssivustojen toimesta. Valtakunnallista ja kattavaa tutkimusta aiheesta ei ole tehty. Esimerkiksi Oikotien palkkavertailutietojen mukaan yrittäjä-tehtävänimikkeellä mediaanipalkka on 5 000 € kuukaudessa. 80% yrittäjien palkoista sijoittuu välille 2 800 € - 11 275 €. Oikotien tiedot perustuvat 55 anonyymin käyttäjän vastauksiin vuosien 2017 ja 2024 välillä. Duunitorin palkkatietojen mukaan yrittäjän keskimääräinen kuukausipalkka taas olisi 3 316 euroa kuukaudessa, eli reilusti alempi. Palkkatiedot perustuvat 85 eri palkan keskiarvoon (Duunitori). On olemassa hyvin erilaisia yrittäjiä ja yrityksiä, joten yrittäjäksi ryhtyvän tulevia ansioita voi olla vaikea ennustaa. On myös tärkeää pitää mielessä, että yrittäjän palkka ei välttämättä ole kuukaudesta ja vuodesta toiseen saman suuruinen, vaan se voi vaihdella yrityksen tuloksen ja mahdollisten etuuksien, kuten verovähennysten, kilometrikorvausten, päivärahojen ja bonusten mukaan. Lue lisää yrityksen verovähennyksistä ja etuuksista.
Isommilla tulotasoilla palkkaa kannattaa nostaa noin 30 000-40 000 € saakka vuodessa, ja loput tulot kannattaa nostaa osinkoina verotuksellisista syistä. Yrittäjän tulojen tarve kannattaa siis kattaa ensin palkalla siihen asti, että veroprosentti nousee pääomatuloveroprosentin tasoille. Yrittäjän on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tulojen nosto missä muodossa hyvänsä tulisi pitää niissä rajoissa, että oma pääoma pysyy plussalla eikä yrityksen maksukyky vaarannu.
Kun yrittäjänä mietit palkanmaksua itsellesi, kannattaa miettiä ensin, paljonko todellisuudessa tarvitset kuukaudessa tuloja. Rahantarve voi vaihdella elämäntilanteen mukaan, mutta lähtökohtaisesti yrittäjän kannattaa aina nostaa palkkaa. Muista, että palkka on yhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen kulu, toisin kuin osinko. Myös tulotasolla on vaikutusta valintaan. Kun yrityksen tulot ja mahdollisuus palkanmaksuun ovat vähäiset, kannattaa yrittäjän yleensä ottaa palkkaa osinkojen sijaan, sillä ansiotuloverotus tulee tuolloin edullisemmaksi.

Jos joudut yrittäjänä pohtimaan oman palkanmaksun ja esimerkiksi yritykselle elintärkeiden investointointien välillä, Siltarahan yrityslaina osakeyhtiölle on nopea ja helppo ratkaisu.

Yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta yritystoimintaan kuuluvat kassavirran vaihteluiden aiheuttamat sekä myös luonteeltaan yllättävät taloudenpidon haasteet. Näissä tilanteissa Siltarahan Yrityslaina on nopea ja helppo ratkaisu yrityksen rahoitustarpeeseen.