PK-yrityksen rahoitus – Mistä ja millä ehdoilla?

PK-yrityksen pyörittämisessä ja starttaamisessa rahoituksella on iso merkitys. Tässä artikkelissa käymme läpi PK-yrityksen rahoitukseen liittyviä seikkoja ja vaihtoehtoja. PK-yrityksellä on monia rahoitusvaihtoehtoja, osa niistä sopii yksille ja osa toisille yrityksille.

Kolme eri tapaa hoitaa PK-yrityksen rahoitus

PK-yritys tarvitsee rahoitusta eri vaiheissa toimintaansa. Perustamisvaiheessa rahoituksen tarve on yleensä suurin, sillä yrityksen pitää usein investoida laitteisiin ja välineisiin. Aina aika ajoin myös yrityksen myöhemmässä vaiheessa tulee tarvetta rahoitukselle, kun tarvitaan investointeja esimerkiksi laitteisiin, tiloihin tai muihin hankintoihin.

PK-yrityksellä on periaatteessa kolme tapaa hoitaa rahoitus toiminnan parantamiseen.

  • Oma pääoma
    • Yrityksen omistajien sijoitukset
  • Vieras pääoma
    • Luotot ja lainat
  • Tulorahoitus
    • Hankinnat ja investoinnit kustannetaan yrityksen kassavirtaan kertyvästä tuotosta

Mistä voi hakea PK-yrityksen rahoitusta?

Ohessa esitelty joitakin PK-yrityksen tavallisimpia ulkopuolisen rahoituksen tapoja.

Pankki tarjoaa rahoitusta PK-yritykselle

PK-yrityksen rahoitus hoituu perinteisesti oman pankin kautta. Yritysrahoitusta haettaessa pankki arvioi lainan takaisinmaksukykyä ja tavallisesti vaatii reaalitakuita, kuten yrityksen kiinteistöjä, ajoneuvoja tai välineitä. Pankkilainan etuna on usein sen edullisuus, toisaalta sen hakeminen vaatii aikaa ja vaivaa esimerkiksi liiketoiminnan kannattavuuden osoittamiseksi. Kannattaa huomioida, että yrityksen maksuhäiriömerkinnät saattavat vaikuttaa pankin päätökseen myöntää lainaa. Pankit ovat lisäksi kiristäneet sääntelyn myötä lainansaantiehtojaan.

Finnveran rahoitus PK-yrityksille

Pankki ei välttämättä myönnä yritykselle lainaa, koska sen vaatimat vakuudet lainaa varten eivät ole riittäviä. Finnvera, joka on valtion omistama rahoittaja, voi tulla mukaan takaamaan pankkilainaa tai jos rahoitustarve on enintään 50 000 euroa, Finnvera voi rahoittaa yritystä myös ilman pankkia. Finnvera tarjoaa rahoitusta myös pienemmille summille.

Business Finlandilta rahoitusta PK-yrityksille

Business Finland on valtion omistama osakeyhtiö, joka rahoittaa ja avustaa varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Usein pääpaino on innovaatioiden ja kansainväliseen kasvuun painottuvilla yrityksillä. PK-yrityksen rahoitukseen Business Finlandilta saa apuja varsinkin tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

ELY-keskuksen rahoitus PK-yrityksille

Moni PK-yritys saattaa kipuilla tarvittavien investointien kanssa. ELY-keskukset käsittelevät rahoitusta hankkeiden muodossa, mikä tarkoittaa, että jos haluat kehittää yritystäsi, kannattaa valmistella yritystoiminnan kehittämistä tai hankintoja omana hankkeenaan, tehdä hyvä hakemus laskemineen ja toimittaa se ELY-keskukselle.

Rahoituksen lisäksi, ELY-keskukset antavat neuvoa ja opastusta PK-yrityksille.

Joukkorahoitus PK-yrityksen rahoitusmuotona

Suomessa on ihmisiä ja yrityksiä, jotka hakevat tuottoa pääomalleen. He etsivät kehittymishaluisia yrityksiä, jotka tarvitsevat rahoitusta joukkorahoituksen avulla. Joukkorahoituskampanjoita järjestetään varsinkin netissä, missä yritykset esittelevät hankkeitaan tai investointejaan potentiaalisille rahoittajille. Jos rahoittajat kiinnostuvat he sijoittavat yritykseen, antavat lainaa tai saavat jotain muuta hyötyä sijoituksestaan.

Joukkorahoituksen hakemisessa on syytä kiinnittää huomiota hyvään viestintään ja markkinointiin sijoittajien houkuttelemiseksi.

Luottolimiitti PK-yrityksen jatkuvaan rahoitukseen

Monella yrityksellä on jatkuva tarve tilapäiseen lainaan jos kassassa ei löydy kuluille ja laskuille katetta. Varsinkin jos toiminta on kausiluonteista ja yllättäviä kuluja tulee aika ajoin, voi luottolimiitti olla hyvä ratkaisu. PK-yrityksen rahoituksessa luottolimiitti on ikään kuin jatkuva laina, jota maksetaan pois esimerkiksi kuukausierissä ja otetaan uutta luottoa jos kassassa ei ole muuten katetta. Luottolimiitti kulkee myös joskus nimellä liiketoimintaluotto ja sen myöntämiseen tarvitaan hyvä maksukyky ja vakiintuneet tulot. Yrityksen maksuhäiriömerkinnät saattavat vaikeuttaa luottolimiitin saamista.

Laskurahoitus PK-yritykselle

Yksi PK-yrityksen rahoitusmuodoista on laskurahoitus ja alalle on noussut monia toimijoita tarjoamaan tätä palvelua. Monen PK-yrityksen kassanhallinnan ongelmana maailmalle jääneet laskut, joiden maksaminen on viivästynyt tai laskuja on hankala saada perittyä.

Laskurahoitus tarkoittaa, että laskurahoitusta harjoittava yritys tai pankki ostaa yrityksen laskut. PK-yrityksen rahoitukseen tästä voi olla apua, sillä saat yrityksen kassaan nopeasti kaivattua Tällainen yritys maksaa laskujen saatavat laskut myyneelle yritykselle ja helpottaa samalla rahan tarvetta. Luottotappioiden riski pienenee ja saat auki olevien laskujen summan nopeammin kassaan, mutta toki laskurahoitusta tarjoava yritys ottaa oman osuutensa palvelusta.

PK-yrityksen rahoitukseen apuja pääomasijoittajilta

Hyvä tapa saada rahoitusta PK-yritykselle on hankkia rahoitusta pääomasijoittajalta, joka voi olla yksityishenkilö, rahasto tai yhtiö. Yksityishenkilöistä käytetään usein myös nimitystä enkelisijoittaja. Sijoittaja hankkii omistusosuuden yrityksestä pyrkii saamaan omistuksellaan tuottoa itselleen ja samalla yritys saa osaamista yrityksen johtamiseen ja kaivattua rahoitusta investointeihin tai laajentamiseen. Yrityksen juokseviin kuluihin pääomasijoittajilta tuskin löytyy rahoitusta, vaan tavoitteena on lähinnä sijoittaa yritykseen, jolla nähdään kasvupotentiaalia.

Lyhytaikaista rahoitusta PK-yritykselle

PK-yrityksen rahoitusta voi hakea myös aiemmin mainittujen perinteisten rahoitusta tarjoavien tahojen ulkopuolelta verkossa toimivilta tahoilta. Esimerkiksi Siltaraha tarjoaa PK-yrityksen rahoitusta nopeasti verkkohakemuksella. Etuna muihin rahoituksiin on sen nopeus, helppous ja selkeys. Lainaa haetaan henkilötakauksella ja päätöksen voi saada jopa saman päivän aikana jos takaajien luottotiedot ovat kunnossa. 

Siltarahan rahoitus sopii PK-yritykselle, joka tarvitsee rahoitusta kasvattaakseen liiketoimintaa, tehdäkseen hankintoja tai päästäkseen yli kausivaihtelun aiheuttamista kassanhallinnan haasteista. Katso alla olevasta lainalaskurista yrityslainan kulut lainan määrän ja maksuajan mukaan. Siltarahan yritysluoton kulut ja hinnoittelu on läpinäkyvää. Tee hakemus ja saat rahat tilillesi nopeasti.

Katso Siltarahan lainalaskuri PK-yritykselle

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen