Rahoitusvaihtoehdot yrityksen investointeihin

Yritys tarvitsee usein rahoitusta erilaisiin investointeihin, jotka tukevat niiden kasvua, tehokkuutta ja kilpailukykyä. Investointeja tarvitaan mm.

Rahoitus on mahdollista toteuttaa useilla eri tavoilla ja valinta riippuu monista tekijöistä, kuten investoinnin kohteesta, tuotosta, riskistä, takaisinmaksuajasta sekä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. 

Eri rahoitusmuodoilla on erilaisia etuja ja hankaluuksia, joita yrittäjän kannattaa vertailla huolellisesti. Tulee myös miettiä, riittääkö oma pääoma vai tarvitaanko investointiin vierasta pääomaa. Tässä artikkelissa käymme läpi yleisiä rahoitusvaihtoehtoja yrityksen investoinneille.

Oma pääoma investointeihin

Yritys voi rahoittaa investointinsa käyttämällä omia varojaan, joka voi sisältää yrityksen voittoja tai omia sijoituksia. Mikäli yrityksellä on paljon omaa pääomaa käytettävissä, saattaa investointi olla järkevintä toteuttaa omalla pääomalla. Yrityksellä saattaa olla myös kiinteää omaisuutta, kuten kiinteistöjä ja liiketiloja, jota voi laittaa myyntiin.

Myös omistajat ja osakkaat voivat olla halukkaita sijoittamaan omaa rahaa investointeihin. Varsinkin jos he voivat luottaa saavansa yritykselle lisää kannattavuutta ja kasvua oman sijoituksen myötä.

Vieras pääoma investointeihin

Jos omaa pääomaa tai yrityksen omaisuutta ei ole investointeihin, on tukeuduttava vieraaseen pääomaan. Vieraan pääoman suhteen on erilaisia vaihtoehtoja aina pankkilainoista sijoittajiin. Myös Siltarahan Yrityslaina toimii hyvänä vaihtoehtona yrityksen investointien rahoitukseen.

Investointeja pankkilainalla:

Pankkilaina on perinteinen tapa rahoittaa yritystoimintaa. Pankkilainojen ehdot, korkotaso ja takaisinmaksuajat voivat vaihdella ja pankki saattaa vaatia reaalitakuuksia vakuudeksi. Pankin kanssa lainan neuvotteleminen voi kestää myös aikaa, sillä yrittäjän on hankittava erilaisia todistuksia vakuudeksi tarjottavasta omaisuudesta.

Yrityslaina investointien rahoitukseen:

Eri rahoituslaitokset ja sijoittajat voivat tarjota yrityslainoja, jotka ovat räätälöityjä yrityksen tarpeiden mukaan. Siltaraha tarjoaa vaivatonta yrityslainaa läpinäkyvillä kuluilla. Päätöksen saa nopeasti ja näet kuukausittaiset takaisinmaksuerät ja kulut selkeästi. Yrityslaina perustuu yrittäjän henkilötakaukseen. Lue Siltarahan yrityslainoista.

Investoinnit osamaksulla

Osamaksussa yritys maksaa investoinnin sopivissa kuukausierissä suuren kertamaksun sijaan. Investointi siirtyy yrityksen omistukseen, kun hankinnan viimeinenkin maksuerä on maksettu.

Osamaksurahoitus toimii useimmissa tapauksissa siten, että hankittava kohde (esimerkiksi työkone) toimii itsessään rahoituksen vakuutena, eikä yrittäjä yleensä tarvitse muita vakuuksia. Osamaksukaupoissa edellytyksenä on yleensä jokin omarahoitusosuus, ja omarahoituksen jälkeinen osuus rahoitetaan osamaksulla. Maksuajan pituus vaikuttaa yleensä rahoituksen hinnoitteluun. Mitä pidempi maksuaika, sitä kalliimmaksi rahoituksen osuus muodostuu.

Osamaksurahoitus sopii erityisesti silloin, kun hankittavan kohteen käyttöiän odotus on pitkä, kuten esimerkiksi ajoneuvot tai työkoneet, joilla on pitkä taloudellinen käyttöikä. Osamaksu on yleensä leasingia edullisempi vaihtoehto, etenkin siinä tapauksessa, jos hankittavan investoinnin käyttöikä tulee olemaan pitkä. Toisin kuin leasingissa, osamaksurahoituksella rahoitettu investointi näkyy yrityksen omassa taseessa.

Leasing

Yritys voi rahoittaa investointinsa käyttämällä leasing- tai vuokraussopimuksia. Leasing on rahoitusmuoto, jossa yritys vuokraa investointikohteen määräajaksi ja maksaa siitä kuukausittaista vuokraa. Leasing ei vaadi vakuuksia tai käsirahaa, mutta ei myöskään anna omistusoikeutta investointikohteeseen.

Leasingin avulla tuotteita vuokrataan pitkäaikaisesti. Kuten osamaksurahoituksessa, leasingissa yritys maksaa kuukausittaista maksua. Sopimuksen päätyttyä investointikohde ei automaattisesti vaihda omistajaa, mutta yritys voi usein halutessaan lunastaa koneen, laitteen tai kulkuneuvon omistukseensa vuokra-ajan päätyttyä.

Leasingrahoitus sopii yrittäjälle hyvin erityisesti silloin, kun hankittavan kohteen odotettu käyttöikä on lyhyt, ja se oletettavasti menettää arvonsa melko nopeasti.

Riskipääoma ja enkelisijoittajat

Startup-yritykset tai yritykset, jotka ovat voimakkaan kasvun vaiheessa, voivat hakea rahoitusta investointeihin riskipääomasijoittajilta. Riskipääomasijoittajat tarjoavat pääomaa vaihdossa yrityksen osakkeista. Lisäksi investoinneille voi hakea rahoitusta enkelisijoittajilta, jotka tarjoavat pääomaa esimerkiksi startup-yrityksille tai pienille yrityksille omistusosuutta vastaan.

Julkiset tuet ja avustukset investointeihin

Lisää yrityksen kannattavuutta säästämällä kuluissa

Investoinneille voi hakea tukea myös esimerkiksi Business Finlandilta, jos yrityksesi toimii innovaatioalalla, teknisen kehityksen tai tutkimustyön piirissä. Rahoitusta voi hakea myös Finnveralta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiriskien minimoimiseen. Kannattaa ottaa huomioon, että Finnveran rahoitus saattaa olla monimutkaista ja aikaa vievää. 

Energiatehokkuuden ja oman energiatuotannon, kuten aurinkopaneelien asentamisen investointeihin, on myös mahdollista hakea julkista rahoitusta.

Siltarahalta rahoitusta investointeihin

Siltaraha tarjoaa rahoitusta yrityksille investointeihin ja akuutteihin kassanhallinnan haasteisiin. Parhaiten se toimii kun investointiin, kuten laitteeseen tai varaston täydennykseen tarvitaan rahoitusta pikaisesti. Katso lainalaskurista lainan kulut lainasumman ja takaisinmaksuajan mukaan. Näet kuukausittaiset maksuerät ja lainan kokonaiskulun. Siltarahan yrityslainan vakuutena on yrittäjän henkilötakaus.

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen