Taloustilanne

Suomessa on vallinnut monta vuotta kestänyt nousukausi. Nyt keskellä kesää 2019 tuloksiaan julkistavien pörssiyhtiöiden raporteista voi päätellä, että talouden kasvu on mahdollisesti tulossa tiensä päähän. Useat merkittävät pörssiyhtiöt, mm. Nordea, Finnair ja Wärtsilä, ovat kertoneet merkittävästi odotuksia heikommista tuloksista. Huolimatta edelleen vallitsevasta start up-buumista maassamme, on Suomi edelleen vientivetoinen suuryritystalous. Näin ollen kyseisten yhtiöiden tuloskehitys ja tulevaisuuden näkymät pitkälti ratkaisevat mihin suuntaan koko maan talous kehittyy lähitulevaisuudessa. Merkkejä lukemalla voisi päätellä taantumakauden olevan pian aluillaan. Talouden taantuma aiheuttaa harmaita hiuksia myös pienyrittäjälle. Mikäli toimii suuren yrityksen alihankkijana, niin tilaukset voivat vähentyä tai maksuehdot heikentyä. Pahimmillaan koko liiketoiminta voi loppua tai vähintään pienentyä merkittävästi. Kuluttajaliiketoiminnassa mukana olevat pienyrittäjät huomaavat asiakkaiden vähentymisen ja ostosmäärien pienenemisen. Kaikenlainen talouden aktiivisuuden taso vaikuttaa suoraan myös eri aloilla toimivien pienyrittäjien elantoon. Ennakoimattomat talouden käänteet tuovat myös omat haasteensa yritysten rahoituksen hallintaan. Maksuaikojen pidentyminen esimerkiksi voi kasvattaa siltarahoituksen tarvetta joko yrityslainojen tai laskurahoituksen muodossa. Pienyrittäjän tarjolle on viime vuosien aikana tullut useita erilaisia nopean rahoitustarpeen kattamisen vaihtoehtoja usealta eri toimijalta. Tämä parantaa merkittävästi terveellä pohjalla liiketoimintaa harjoittavien yritysten toiminnan joustavaa ohjaamista yllättävien tilanteiden kohdalla. Nykypäivänä rahoitusalalle syntyvät palvelut ovat pääosin jo niin sanottua digiaikakautta, eli lainajärjestelyt onnistuvat suoraan verkossa sähköisine allekirjoituksineen päivineen. Näin yrittäjä pystyy hoitamaan laina-asioita vaikka tienpäältä mobiililaitteella tarvitsematta käydä ollenkaan millään konttorilla ajanvarauksen kautta. Tämä helpottaa kiireisen yrittäjän elämää merkittävästi. Jos taantuma on siis tullakseen, niin ainakin rahoitusvaihtoehdot ovat kehittyneet aiempaan verrattuna merkittävästi.