Tilaajavastuu – varmista yrityksesi tilaukset hoitamalla maksut ja työnantajavelvoitteet kuntoon

Tilaajavastuu on järjestelmä, joka on luotu hillitsemään harmaata taloutta. Se velvoittaa palveluiden tilaajat tarkistamaan, että niiden toimittaja on hoitanut velvoitteensa ja maksunsa työnantajana, sekä se on maksanut veronsa ja on luotettava kumppani. Taustalla on tilaajavastuulaki, missä palveluiden ja alihankintatöiden tilaajaa velvoitetaan selvittämään sopimuskumppanin taustat. Tilaajavastuu korostuu rakennusalalla, missä sitä vaaditaan tiukimmin, mutta lakia noudatetaan myös muiden alojen sopimuksissa, missä alihankintasopimus kestää pidempään tai on arvoltaan suurempi. 

Sinulle palveluja tuottavana yrittäjänä tilaajavastuulaki asettaa vaatimuksia, kun teet esimerkiksi alihankintasopimuksia tai tarjoat palveluita. Palvelun tuottajaa vaaditaan toimittamaan ns. tilaajavastuuraportin siitä, miten yritys hoitaa henkilöstö- ja talousasiansa. Siksi on yrityksesi tärkeää huolehtia työnantajavelvoitteista sekä maksaa verot ja muut maksut ajoissa. 

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon

Milloin tilaajavastuun selvitys pyydetään?

Yritysrahoitus

Tilaajavastuulain pääsääntö on, että tilaajan pitää pyytää kumppanilta selvitys silloin kun kun työntekijä vuokrataan toisen yrityksen palvelukseen tai yritys tarjoaa palvelua alihankintana ja sen työntekijä työskentelee asiakkaan työtiloissa. Selvitys pyydetään jos vuokrattujen työntekijöiden työskentely kestää yli 10 työpäivää tai jos alihankintasopimuksen arvo ylittää 9 000 euroa ilman arvonlisäveroa. 

Rakentamistoiminnassa selvitysvelvollisuus koskee kaikkia tilaajia, vaikka rakentaminen ei kuuluisi tilaajan tavanomaiseen toimintaan. Rakentamisessa alihankkijan ei myöskään tarvitse olla työnantaja, vaan lakia sovelletaan myös yhden henkilön yrityksiin. Rakentamistoimintaan lasketaan myös kunnossapito, huolto- ja remontointipalvelut. 

Tilaajavastuuraporttia ei kuitenkaan tarvitse pyytää, jos sopimuskumppani on ns. luotettava. Tällaisia ovat esimerkiksi julkiset liikelaitokset. Selvitystä ei tarvita myöskään, jos sopimuskumppanuus voidaan katsoa vakiintuneeksi. Tästä poikkeuksena on rakennusala, missä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on pyydettävä vaikka yhteistyö olisi jatkuvaa.

Mitä tietoja yritykseltä pyydetään tilaajavastuussa

Tilaajavastuulain selvityksen tarkoituksena on selvittää, että palvelun tuottaja noudattaa vastuullista yritystoimintaa. Tilaajavastuuraportissa sen tulee pyytää seuraavia selvityksiä ennen sopimuksen solmimista.

  • Ote YTJ:stä, mistä selviää, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvolliseksi
  • Kaupparekisteriote
  • Verohallinnon toimittama verovelkatodistus 
  • Todistus eläkevakuutusyhtiöltä TyEL-vakuutuksen voimassaolosta- ja sen maksamisesta
  • Todistus vakuutusyhtiöltä lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta (rakennusalalla)
  • Selvitys työnantajan järjestämästä lakisääteisestä työterveyshuollosta
  • Selvitys yrityksesi työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Todistus vakuutusyhtiöltä vapaaehtoisesta vastuuvakuutustodistuksesta (ei laissa, mutta moni tilaaja vaatii sen)

Lista on pitkä ja tietojen hankkimiseen voi mennä aikaa ja vaivaa. Todistusten pitää olla kaiken lisäksi tuoreita, esimerkiksi verottajan verovelkatodistus saa olla enintään kymmenen päivää vanha. Paperisotaa helpottamaan on luotu erilaisia palveluita, jotka hoitavat dokumentit kuntoon puolestasi aina kysyttäessä. Jos siis tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä osuu yrityksen kohdalle usein, saattaa vastaavan palvelun ostaminen olla kannattavaa. 

Lisätietoja tilaajavastuulaista

Miten tilaajavastuulakia valvotaan ja mitä jos tilaaja ei noudata sitä

Tilaajavastuulain noudattamista valvovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja sen tilaajavastuu-tarkastajat. Jos tilaaja ei noudata lakia, voi virasto määrätä yritykselle 2000-20 000 euron laiminlyöntimaksun. Maksu voidaan määrätä, jos selvityksiä ei ole tehty lainkaan tai niissä on puutteita. Huomioitavaa on, että maksu määrätään korotettuna jos tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, ettei sopimuspuolella ole tarkoitus noudattaa lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan. Tilaajavastuulakia on siis syytä noudattaa, sillä laiminlyöntimaksut voivat tulla kalliiksi.

Noudattamalla työnantajamääräyksiä ja pitämällä talousasiat kunnossa varmistat yrityksesi tilaukset

Jos yrityksesi toiminta edellyttää asiakkaasi tekevän tilaajavastuulaissa  määritellyt selvitykset, on yrittäjän syytä hoitaa asiat mallikkaasti. On tärkeää maksaa verot ja työnantajamaksut ajoissa, sekä huolehtia työntekijävelvoitteista voidaksesi tarjota yrityksesi palveluita tilaajavastuulain puitteissa. 

Joskus laskutus laahaa, urakkaa ei päästä laskuttamaan ajoissa ja kassassa ei ole riittävästi rahaa laskujen maksamiseen. Yrityksellä ei ole varaa menettää tärkeitä tilauksia, joten laskut pitää saada ajoissa maksuun, jotta tilaajavastuulain mukaiset asiat ovat kunnossa. Siltarahan Yrityslaina auttaa yritystäsi akuuteissa kassanhallinnan tilanteissa tarjoamalla luottoa läpinäkyvällä  hinnoittelulla.

Tutustu Siltarahan vaihtoehtoihin ja voit jättää ilmaisen lainahakemuksen aina verkkopalvelussamme ajasta ja paikasta riippumatta. Meiltä saat päätöksen nopeasti. Tutustu myös lainanlaskurimme avulla hinnoitteluumme. Meillä tiedät tasan tarkkaan lainasi kk-erän suuruuden etukäteen! 

Tarkista millaisia lainavaihtoehtoja tarjoamme sinulle:

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää