Tulevaisuus ja talouskasvu

Maailma tuntuu näinä päivinä olevan valtavassa muutoksessa jatkuvasti, tulevaisuus näyttää jatkuvasti muuttuvan ja tavallisen tallaajan on lähes mahdotonta pysyä perässä. Mihin suuntaan maailmamme sitten on menossa? Varmaan jokainen käy silloin tällöin ajatuksissaan läpi, mitä tulevaisuus tuo. Tässä blogissa kirjailtuna joitain ajatuksia talouselämään, rahoitusmahdollisuuksiin ja yleensä elämään ja filosofiaan liittyen.

Koko teollisen vallankumouksen ajan alusta lähtien nykymuotoinen kansantalous on perustunut ikuisen kasvun periaatteelle. Nykyihmisen näkökulmasta ennuste on pitänyt melko hyvin paikkansa, talous on kasvanut enemmän tai vähemmän tasaisesti jo useamman ihmisen eliniän ajan. Tulevaisuus on näin ollut aina vakiotila ja tästä syystä talouskasvu on alettu olettamaan olevan ikuinen asiantila, vaikka kysymys on vain hyvin lyhyestä ajasta ihmisen historiassa. Varmasti talouskasvu edelleen lähitulevaisuudessakin tulee olemaan normaali asiantila, mutta monia kysymysmerkkejä on perusoletuksen ympärille viime vuosina noussut.

Talouskasvu perustuu ajatukseen siitä, että ihminen haluaa koko ajan vain enemmän, jolloin kokonaisuutena ihmiskunta haluaa lisätä kulutusta ja siten edellytys kasvulle on olemassa. Viime vuosina kuitenkin länsimaissa on ollut huomattavissa lisääntyvää kulutusvastaisuutta mm. ilmastonmuutokseen liittyvistä näkemyksistä johtuen ja myös ihan puhtaasti kyllästymisellä tavarapaljouteen. Nuoremmat sukupolvet tuntuvatkin suosivan enemmän nykyään palveluiden kulutusta tavaroiden sijaan. Toki kulutusta ylläpitää vielä vuosikymmeniä kehittyvien maiden ihmisten kulutusmahdollisuuksien ja -halujen lisääntyminen. Yhtä kaikki, kun riittävän suuri populaatio haluaa keskittyä mieluummin kulutuksen vähentämiseen ja maapallon pelastamiseen, niin tällöin kasvun politiikkaa tulee olemaan vaikea jatkaa.

Uusi sukupolvi, uusi tulevaisuus?

Nuori sukupolvi ei tänä päivänä ole enää niin valmis uhraamaan omaa elämäänsä muiden hyväksi, individualismi on kasvanut ja tämä näkyy myös yrittäjyyden kasvuna. Halutaan ottaa oma elämä hallintaan. Nykyaikaiset rahoitusmahdollisuudet tukevat tätä kehitystä. Uusille yrittäjille on paljon mahdollisuuksia tarjolla, tärkeimpien joukossa online yrityslaina. Tällaisen lyhyehkön lainan hakeminen ja myöntäminen on nopeaa ja vaivatonta eikä vaadi vakuuksia, vain henkilötakauksen. Yrittäjyyden edellytykset ovat siis nopeasti parantuneet nykyaikaisten rahoitusmahdollisuuksien synnyn myötä.

Kuten edellä mainittiin, niin jatkossa korostuu individualismin myötä oman elämän tavoitteet. Ilmastonmuutoksen myötä tiedostava nuoriso alkaa kääntymään enemmän minimalismin puoleen ja tavaran haalimisesta luovutaan ja siitä tulee yhä halveksittavampaa. Palveluitakaan ei ole hyväksyttävää kuluttaa entiseen malliin, mikäli niistä aiheutuu ilmastovaikutuksia. Hyvänä esimerkkinä lentohäpeä. Ilmassa on merkkejä siitä, että ilmastoahdistus nostaa pinnalle yhä useampia syitä vähentää kulutusta, jotta ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä. Tästä seuraa luonnollisesti se, että mammonan kerääminen ei jatkossa välttämättä kiinnosta riittävästi talouskasvua ylläpitääkseen. Ihmiset haluavat tehdä töissä tai yrittäjinä yrityslainojen ja muiden rahoitusvälineiden avulla vain tarpeellisen määrän elääkseen mukavasti ja nauttiakseen riittävästä vapaa-ajasta. Työn arvostus vähenee, oman ajan ja omien elämän tavoitteiden merkitys korostuu. Verotuksen kiristyminen kiihdyttää tätä kehitystä.

Talouskasvua pystyy jatkossa pitämään yllä kehittyvien maiden ihmisten kulutusmahdollisuuksien nousu ja länsimaissa uusilla malleilla rahastamisen mahdollisuudet. Yhtä paljon kuin ilmastonmuutos nähdään uhkana kulutukselle, niin se myös toisaalta luo uusia kulutusmahdollisuuksia. Hyvänä esimerkkinä sähköautot. Velkaantumisen lisääntyminen on myös yksi talouskasvun riskitekijä. Mitä suurempi velkaantuneisuus, sen suuremmat korkomenot ja tämä on toki pois kulutuksesta. Tästä syystä tulemmekin näkemään negatiiviset korot pitkäaikaisena ilmiönä. Riittävän negatiivisina valtiolainojen korot alkavat jopa helpottamaan valtion velkataakkaa, jolloin talouskasvun jatkumiselle jää lisää tilaa. Yrityslainan ja muiden modernien rahoitusmahdollisuuksien kehittyminen myös tukee talouskasvua, sillä pienyritysten toimintamahdollisuudet paranevat. Vaikka maailma muuttuu kovaa vauhtia, tulemme silti näkemään talouskasvun jatkuvan vielä pitkälle tulevaisuuteen melko lailla nykymyodossaan, mutta monella tavalla muuttuneiden edellytysten pohjalta. Siltaraha on mukana tukemassa talouskasvua yrityslainojen tarjonnallaan.