« Takaisin ajankohtaisiin

Yrittäjän rahoitusvaihtoehdot kehittyvät

Rahoitusmarkkinoilla tapahtunut kehitys viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana on ollut huima, ja toisaalta kehitys on vasta aluillaan. Pankeille vaihtoehtoiset rahoituksen tarjoajat ovat tulleet ryminällä pk-sektorin varteenotettavaksi rahoitusvaihtoehdoksi, ennen kaikkea digitalisaation ja Fintechin tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Sijoittajien rahaa toiminnan mahdollistamiseksi on myös tarjolla hyvin nykyään, kun valtavirtamarkkinoilta on tarjolla lähinnä nollan tuntumassa olevaa korkotuottoa. Ei ihme, että ammattimaiset sijoittajat etsivät tuottavampaa kohdetta varoilleen, ja siten ovat löytäneet laajassa mittakaavassa pankeille vaihtoehtoiset rahoituksen tarjoajat. Valtaosa tästä tarjonnasta on toistaiseksi kohdistunut ns. kulutusrahoitukseen, mutta tulevien lakimuutosten johdosta kiinnostus tulee todennäköisesti jatkossa kohdistumaan yhä voimallisemmin yritysrahoituksen eri muotoihin.

Rahoitusratkaisujen vertailua

Perinteisten pankkilainojen rinnalle on viime vuosina tullut huomattava määrä paljon joustavampia rahoitusratkaisuja, jotka ovat laajalti tarjolla etenkin netin kautta. Selkeä erottelu on tehtävissä vertaislainoituksen ja oman taseen kautta tapahtuvan lainoituksen välillä. Vertaislainoituksessa lainaa tarvitsevat saavat rahoituksen suoraan sijoittajilta, jolloin vertaislainoituksen järjestäjä toimii ikään kuin välittäjänä liiketoimille. Yhdellä portaalilla pystytään keräämään kustannustehokkaasti usean lainanottajan tarpeita vastaavat rahasummat vielä useampi lukuiselta sijoittajajoukolta. Vertaislainoituksessa luottotappioriskin kantaa lopullinen sijoittaja, ei rahoituksen järjestäjä. Rahoitus kyllä yleensä järjestyy, jos ehdot ja vakuudet ovat kunnossa, ja miellyttävät sjoittajia.  Tällainen laina on yleensä kohtuuhintainen yritykselle. Hinta koostuu sijoittajille maksettavasta korosta ja järjestäjän palkkiosta. Kokonaishinta korkona vuositasolla laskettuna vaihtelee tyypillisesti 10-20 prosentin välillä.

Oman taseen kautta lainaavat yritykset toimivat eri tavalla. Kyseiset toimijat keräävät rahoituksen sijoittajilta, ja lainaavat rahaa suoraan omissa nimissään lainanottajille. Tällöin toiminta lainanottajan näkökulmasta on hyvin nopeaa ja suoraviivaista. Lainanantaja arvioi kandidaatin hetkessä tietokantoja hyödyntäen, ja mikäli luottotiedot, henkilötakaus ja mahdolliset vakuudet ovat kunnossa, tulee positiivinen lainapäätös alle vuorokaudessa. Lainanantaja kantaa luottotappioriskin. Tässä mallissa rahan hinta on tyypillisesti hieman kalliimpi kuin vertaislainoituksessa, mutta lainamalli on erilainen ja prosessi selvästi nopeampi ja helpompi.

Yritysten oman pääoman rahoitusmahdollisuudet ovat myös kehittyneet viime vuosina lupaavasti. Edellä mainitut rahoitusmuodot olivat lainamuotoisia, mutta joukkorahoitus on tuonut yrityksille tarjolle myös joustavan mahdollisuuden kerätä toiminnan rahoittamiseen omaa pääomaa digitaalisten portaalien kautta. Näissä ratkaisuissa tyypillisesti yritys voi kerätä joistain sadoista tuhansista euroista alkaen aina useampaan miljoonaan euroon saakka omaa pääomaa, ennen kaikkea start up- ja kasvuyhtiöiden toiminnan riskirahoitusta varten. Oman pääoman vahvistuttua myös pankkilainat tai julkisista varoista järjestetyt rahoitustuet tulevat mahdollisiksi. Näin voidaan kehittää yritystä riittävien omien varojen puskuria hyödyntäen, sillä alkuvaiheen yrityksilllä, joiden tuotannollinen toiminta ei ole vielä riittävän kannattavalla pohjalla, ei ole mahdollisuuksia selviytyä vieraan pääoman vaatimista koroista. Ajan kanssa, kun yhtiöt kehittyvät, tulevat monipuoliset rahoitusratkaisut mahdollisiksi.

Rahoitusmarkkinat kehittyvät siis myönteiseen suuntaan kovaa vauhtia. Pankkiregulaation kiristyminen ja monimutkaistuminen tulevat entisestään kiihdyttämään vauhtia. Toimijoita tulee lisää, ja myös sijoittajien rahaa toimintaan tulee koko ajan enemmän tarjolle. Näin ollen vaihtoehdot yrittäjille paranevat, monipuolistuvat ja myös hinta halpenee. Tämä on erittäin positiivinen kehityskulku myös kansantalouden kannalta.