Yrittäjän työttömyysturva – Voiko yrittäjä saada korvauksia?

Yrittäjän työttömyysturva on aihealue, mistä ei yritystä perustettaessa tai bisneksen rullatessa halua kuulla puhuttavan. Yrittäjänä ajattelet, että sinulla on vapaus ja mahdollisuus päättää omasta työstäsi ja paljonko tienaat. Joskus saattaa kuitenkin iskeä huonommat ajat ja siksi on hyvä olla tietoinen myös yrittäjän työttömyysturvan mahdollisuuksista ja ennen kaikkea olla varautunut myös tilanteeseen, että jäät yrittäjänä työttömäksi.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Millainen on yrittäjän työttömyysturva?

Yrittäjän työttömyysturva on monessa mielessä heikompi kuin työntekijällä. Työttömyysturvan eri järjestelmät on pääosin rakennettu turvaamaan palkansaajien selviämistä tilanteissa, joissa työntekijä menettää työpaikkansa tai tulee lomautetuksi. Täysin ilman turvaa yrittäjä ei jää, mutta koska yrittäjän elanto saattaa tulla eri tavoin ja monesta eri paikoista, on järjestelmä hieman monimutkaisempi. Yrittäjänä vastaat lähtökohtaisesti työttömyysturvasi tasosta itse. Tämä tarkoittaa käytännössä liittymistä yrittäjien työttömyyskassaan, mikä mahdollistaa yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Tärkeintä kuitenkin on pitää yrityksen pyörät pyörimässä ja varmistaa, että yritys voi tehdä tarvittavia investointeja. Samoin tärkeää on huolehtia, että yrityksellä on riittävästi rahaa kassassa selvitäkseen kausivaihteluista. Siltarahan yrityslaina auttaa yrittäjää pitämään yrityksen pystyssä ja yrittäjän työllistettynä. Alla löytyy muutamia perustietoja tilanteeseen, missä yrittäjä joutuu työttömäksi.

Miten yrittäjyys määritellään työttömyystilanteessa?

Yrittäjyys voidaan määritellä monin eri tavoin. Osa saattaa pyörittää yritystä palkkatyön ohessa ja osa on toimitusjohtajana yrityksessä, missä on myös työntekijöitä. Yrittäjyyttä on siis monenlaista. Se, kuka lasketaan yrittäjäksi, määritellään työttömyysturvalaissa.

Lain mukaan ja yrittäjän työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjiksi lasketaan sellaiset henkilöt, jotka saavat elantonsa yrityksestä muuten kuin työ- tai virkasuhteen kautta. Tämä tarkoittaa toiminimiyrittäjiä, osakeyhtiön tai muun yritystyypin omistajia ja päätoimisesti kevytyrittäjinä toimivia. Lähtökohtaisesti YEL-vakuutuksen piirissä oleva yritystä pyörittävä henkilö katsotaan yrittäjäksi.

Hankalampaa puolestaan on määritellä lasketaanko yrityksen osaomistajat ja yrittäjän perheenjäsenet myös yrittäjiksi. Lain mukaan esimerkiksi se kuinka paljon omistat yrityksestä, asema yrityksessä kuulutko samaan kotitalouteen vaikuttavat siihen, katsotaanko sinut yrittäjäksi vai työntekijäksi. Kun työt loppuvat ja ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon, TE-toimisto selvittää ensin oletko työttömyysturvalain mukaisesti yrittäjä. Jos TE-toimisto katsoo sinut yrittäjäksi, he selvittävät seuraavaksi oletko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä. Tarkempia tietoja yrittäjyyden määritelmästä voit katsoa TE-palveluiden verkkosivuilta. Lue lisää.

Milloin voi hakea yrittäjän työttömyyskorvausta?

Verrattuna palkansaajaan, työttömyysturva yrittäjällä määrittyy hieman eri tavalla. Yrittäjälle kun kukaan ei järjestä YT-neuvotteluita ja anna lomautusilmoituksia tai irtisano työsopimusta. Yrittäjän täytyy siis itse selvittää milloin työttömyyden ehdot täyttyvät.

Perusperiaate on, että yrittäjän työttömyysetuuksien kriteerit eivät täyty, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. Se, että saatko yrittäjänä työstäsi tuloa, ei ole työttömyyskorvauksen kannalta oleellista, vaan se kuinka paljon käytät aikaa työskennellessäsi yrittäjänä. Näin siis selvitetään voitko työttömänä työnhakijana vastaanottaa tarjottua työtä.

Lain mukaan yrittäjä on työtön, kun yritystoiminta on todistettavasti loppunut tai kun yrityksessä työskentely on yrittäjän osalta päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa taas riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta.

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, TE-toimisto tekee sinulle selvityspyynnön, johon voit vastata esimerkiksi TE-palvelun Oma asiointi -palvelussa netissä.

Yrittäjän työttömyystukea voit hakea kun et enää työllisty päätoimisesti yrityksessä. Sama koskee yrittäjän perheenjäseniä. Päätoiminen työllistyminen voidaan katsoa päättyneeksi, kun TE-toimisto saa työnhakijalta luotettavan tiedon siitä, että toimintaa ei enää jatketa. Jos olet toiminimiyrittäjä, esimerkiksi toimeksiannon päättyminen oikeuttaa yleensä työttömyysetuuteen.

Jos teet pienimuotoista tai lyhytkestoista, maksimissaan kahden viikon pituista työtä yrityksellesi, voit silti saada työttömyysetuutta. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ja sivutoimisen yrittäjän työttömyysturva sovitellaan mahdollisten muiden tulojen mukaan. Korvausten maksun edellytyksenä on kuitenkin, että haet ja olet valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Milloin yritystoiminta tulkitaan loppuneeksi?

Yleensä yritystoiminnan katsotaan loppuvan siihen kun niiden taloudellinen ja tuotannollinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä lopettaa YEL-vakuutuksen. Osakeyhtiön pitää vielä jättää Verohallinnolle ilmoitus, jolla se poistetaan ennakkoperintä- ja työnantajarekistereistä, alv-rekisteristä tai tehdä ilmoitus yritystoiminnan keskeyttämisestä. Näiden lisäksi myös selvitystila, konkurssi tai yhtiömiesten välinen sopimus yrityksen purkamisesta nähdään yritystoiminnan loppumisena.

Työttömyysturvalaissa todetaan myös, että yritystoiminta voidaan katsoa loppuneeksi, jos muiden seikkojen perusteella on ilmeistä, että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt.

Yrittäjän ansiosidonnaista työttömyyskorvausta Yrittäjäkassasta

Kuten palkansaajilla, omaan mahdolliseen työttömyyteen kannattaa varautua liittymällä työttömyyskassaan. Yrittäjille on olemassa oma Yrittäjäkassa, johon voi liittyä yrittäjä, jonka lakisääteisen eläkevakuutuksen (YEL, MYEL, TyEL) vahvistettu työtulo on vähintään 13 247 euroa vuodessa. Ansiopäivärahaa voit hakea kun olet ollut jäsenenä vähintään 15 kuukautta ja täyttänyt tältä ajalta yrittäjän työssäoloehdon. Yrittäjän ansiosidonnaisen päivärahan maksamisessa on tiettyjä ehtoja liittyen tulorajoihin ja aikaan. Parhaiten tiedot selviävät tutustumalla niihin Yrittäjäkassan verkkosivuilla.

Jos et ole Yrittäjäkassan jäsen ja täytät muuten yrittäjän työttömyysetuuden kriteerit, voit hakea yrittäjän työttömyysturvaa Kelasta. Voit hakea peruspäiväraha ja mahdollisia muita tukia, kuten esimerkiksi asumistukea. Korvaukset ovat kuitenkin pienet, joten Yrittäjäkassaan kuuluminen kannattaa. Lisätietoja löydät Kelan sivuilta.

Yritysluotto auttaa yrittäjää vastamäessä

Monella yrittäjällä saattaa usein tulla eteen tilanteita, joissa tekee mieli laittaa hanskat tiskiin ja lopettaa. Yrityksen kannattavuuden lisäämiseksi tarvittaisiin investointeja ja siihen tarpeeseen Siltaraha tarjoaa rahoitusta. Yritysrahoitus saattaa auttaa myös pääsemään yli kausivaihteluista ja pystyt jatkamaan menestyksekästä yrittämistä kun ajat ovat paremmat.

Tutustu Siltarahan vaihtoehtoihin ja voit jättää ilmaisen lainahakemuksen aina verkkopalvelussamme ajasta ja paikasta riippumatta. Tutustu myös lainanlaskurimme avulla hinnoitteluumme.

Meillä tiedät tasan tarkkaan lainasi kk-erän suuruuden etukäteen!

Tarkista millaisia lainavaihtoehtoja tarjoamme sinulle

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää