Yrityksen kulut

Yrittämiseen liittyy aina erilaisia kuluja, joihin on hyvä varautua etukäteen. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä välillä eteen tulee yllättäviä tilanteita – minkä esimerkiksi korona-aika on hyvin todistanut. Varsinkin aloittavalle yrittäjälle ei välttämättä tule mieleen, minkälaisia kuluja yrityksen pyörittämiseen kuuluu. Työntekijöiden palkkaaminen, työvälineiden ja työtilojen hankinta, vuokrat, markkinointikulut sekä työmatkakulut ovat yleisiä menoja yritykselle. Lisäksi työvaatehankinnat, koulutukset, henkilökunnan lahjat ja verkkosivujen ylläpito kuluttavat yrityksen varoja.

Yrittäjän on hyvä tietää, että monet yritykseen liittyvät kulut on kuitenkin mahdollista vähentää Suomen verotuksessa. Vuosittain pystyy säästämään huomattavankin suuria summia ja seuraavaksi kerromme kuinka se onnistuu.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Investoinnit yrityksessä

Yritystoimintaan liittyvät investoinnit jaotellaan usein kahteen kategoriaan; aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. Aineelliset investoinnit ovat pääasiassa erilaisten fyysisten tuotteiden ja työvälineiden hankkimista, joihin liittyy monesti isoja menoeriä. Aineettomiin investointeihin voi taas kuulua esimerkiksi markkinointikulut, koulutukset ja tuotekehitys.

Investoinnit ovat usein suuria sijoituksia, jotka maksavat itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Otetaan esimerkiksi yrityksen markkinointi – ilman tehokasta markkinointistrategiaa yrityksen on vaikea kasvaa, sillä ilman markkinointiin panostamista asiakkaat eivät välttämättä löydä yritystä. Vaikka markkinointiin investoidaankin usein suuria summia, maksaa tämä panostus itsensä pitkällä aikavälillä korkoineen takaisin, kun asiakasmäärät kasvavat ja tuloja alkaa virtaamaan tasaisesti.

Aineelliset investoinnit

Aineelliset investoinnit ovat nimenomaan materialistisia hankintoja, joita yritykseen tehdään. Näihin kuuluvat niin työvälineet- kuin työtilatkin, toimistokalusteet, sekä mahdolliset työajoneuvot. Yrittäjä voi esimerkiksi tarjota työntekijöilleen työpuhelimet tai -tietokoneet tai painattaa vaikkapa uudet käyntikortit. Aineellisiin investointeihin lasketaan myös kaikki toimistotarvikkeet, kuten kynät, klemmarit, tulostimet ja skannerit. Lisäksi henkilökunnan tiloissa tarjottavat herkut, hedelmät ja sanomalehdet kuuluvat aineellisiin investointeihin.

Aineettomat investoinnit

Aineettomiin investointeihin lasketaan mukaan aikaisemmin mainitut markkinointikulut, tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyvät kulut sekä erilaiset edustuskulut, kuten messutapahtumat. Nykyään monet yritykset investoivat myös luonnonsuojeluun ja siten kehittävät yritystoimintaansa yhä ekologisempaan suuntaan. Tutkimus- ja tuotekehityksen myötä onkin päästy tilanteeseen, jossa monet ravintolat satsaavat enemmän kasvisruokavaihtoehtoihin ja ekologisiin pakkausmateriaaleihin ja logistiikkayritykset panostavat sähköautoihin tai aurinkopaneeleilla varustettuihin laivoihin. Näistä suurista investoinneista johtuen yritykset voivat säästää isoja summia pitkällä aikavälillä.

Yrityksen kiinteät kulut

Kiinteät kulut ovat lähtökohtaisesti muuttumattomia kuluja, joita yritys joutuu maksamaan kuukausittain tai tietyin aikajaksoin, vaikka yritystoiminta hetkellisesti hidastuisi tai jopa pysähtyisikin.

Kiinteisiin kuluihin kuuluvat sähkö- ja puhelinlaskut, hallinnolliset kustannukset, serverimaksut, tilavuokrat ja erilaiset vakuutukset. Myös jätehuolto, vartiointi ja siivouskulut ovat kiinteitä kuluja, kuin myös työntekijöiden palkat, jäsenmaksut sekä mahdolliset käyttöoikeuskorvaukset. Käyttöoikeuskorvaus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ravintoloitsija joutuu maksamaan Teostolle korvausta ravintolassa soittamastaan musiikista.

Osakeyhtiön kulut

Osakeyhtiön perustaminen maksaa 275 euroa, jos perustamisilmoituksen tekee verkossa. Mikäli perustamiseen käyttää paperilomaketta, tulee hinnaksi 380 euroa. Nykyään osakepääomalle ei ole vähimmäisvaatimusta. Alussa maksettavaa tulee tietysti enemmänkin, riippuen yrityksen toimialasta ja hankinnoista, mutta perustamisilmoituksen lisäksi muita pakollisia kuluja ei ole.

Koska osakeyhtiön perustamiseen liittyy muitakin kuluja, on rahoitukselle usein tarvetta. Me Siltarahalla tarjoamme rahoitusta yrityksen hankintoihin ja lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin.

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto ja se on myös suosituin pääomayhtiö. Erillisenä oikeushenkilönä se voi solmia sopimuksia, omistaa erinäisiä asioita ja oman pankkitilin sekä sillä voi olla myös velkaa. Osakeyhtiö koostuu osakkeista, joiden mukaan yhtiön omistus jakautuu. Mitä isompi osa osakkeita, sitä enemmän omistussuhdetta. Osakeyhtiön osakkeita voi ostaa niin henkilö, kuin myös toinen osakeyhtiö. Julkisessa osakeyhtiössä (Oyj) osakkeita voi ostaa kuka vain, yksityisessä osakeyhtiössä (Oy) sen sijaan ei.

Mitä kuluja osakeyhtiö voi vähentää verotuksessa?

Pääsääntönä on, että yleisesti suurin osa yritystoimintaan liittyvistä kuluista voidaan vähentää verotuksessa. Listaammekin alle yleisimmät kulut, jotka ovat yrittäjälle verovähennyskelpoisia. Näiden kanssa tulee olla kuitenkin erittäin tarkkana, ja yrittäjän kannattaa aina varmistaa tuotteiden, kulujen tai palveluiden verovähennyskelpoisuus suoraan verottajalta tai omalta kirjanpitäjältä.

 • Yrityksen perustamiseen liittyvät kulut:Kaikki kaupparekisterimaksuista konsulttipalkkioihin ja erilaisiin käsittelymaksuihin on mahdollista hyödyntää verovähennyksessä. Perustamiseen liittyviä sijoituskuluja sen sijaan ei ole.
 • Ajoneuvo Auto on verovähennyskelpoinen, jos sitä käytetään vain yritystoimintaan liittyvään tarkoitukseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että esimerkiksi kodin ja työpaikan välinen matka ei ole työmatka, vaan yksityisajoa. Ajoneuvon hankinta yritykselle lasketaan poistona, eli arvonvähenemisenä.
 • ATK-ohjelmistot ja lisenssit Erilaiset ATK-ohjelmistot, kuten Adobe Photoshop tai Microsoftin Office-paketti, on mahdollista laittaa verovähennyksiin. Myös palvelimien ja kotisivujen käyttö- ja ylläpitomaksut voidaan vähentää verotuksessa.
 • EdustuskulutEsimerkiksi asiakastapaamiset ovat 50% vähennyskelpoisia kuluja. Tähän lasketaan siis ainoastaan kulut, jotka synnyttävät, edistävät tai ylläpitävät asiakassuhteita. Työntekijöille tarjoiltava ruokailu ei ole edustuskulua.
 • Freelancereiden ja kevytyrittäjien korvaukset Mikäli yritys käyttää freelanceria tai kevytyrittäjää, on näille maksettavat korvaukset mahdollista vähentää yrityksen verotuksessa.
 • Henkilökunnan lahjat Mikäli henkilökunnalle tarjottavat lahjat, kuten joululahjat, ovat alle sadan euron arvoisia, ne ovat vähennyskelpoisia menoja. Henkilökunnalle tarjottavat lahjakortit sen sijaan rinnastetaan palkkatuloiksi.
 • Kirjanpito Kirjanpitokulut voidaan aina vähentää verotuksessa. Useimmiten kirjanpitäjä huomioikin tämän jo lähettäessään laskua.
 • Koulutukset Koulutukset kuuluvat verovähennyskelpoisiin kuluihin. Poikkeuksena tässä on kuitenkin tutkintoon tähtäävät koulutukset, sillä nämä eivät liity varsinaiseen liiketoimintaan.
 • Lahjoitukset Mikäli lahjoitukset liittyvät liiketoimintaan, ovat pienet lahjoitukset yleisesti mahdollista vähentää. Suuria summia voi lahjoittaa kulttuuriperinnön hyväksi tai esimerkiksi tutkimuksia varten eri yliopistoille.
 • Lainojen korot Lähtökohtaisesti kaikki liiketoimintaan kuuluvat korot voi vähentää. Sen sijaan veroihin tai perintään liittyvät korot ovat vähennyskelvottomia. Suurilla yrityksillä näihin liittyy kuitenkin erilaisia rajoituksia.
 • Lehdet ja kirjat Ammattilehdet ja -kirjat sekä sanomalehdet ovat verovähennyskelpoisia, mikäli ne tilataan yrityksen osoitteeseen. Tämä koskee myös asiakastiloihin suunnattuja lehtiä, joita esimerkiksi kampaamoista, sairaaloista ja katsastusasemilta usein löytyy.
 • Liikuntaedut ja kulttuuritoiminta Liikuntaharrastuksiin ja kulttuuritoimintaan liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia, kuitenkin enintään 400 euron arvoisesti yhtä työntekijää kohden. Työnantaja voi siis tukea työntekijänsä harrastustoimintaa, tai tarjota liikunta- tai kulttuuriseteleitä verohelpotuksin.
 • Lounasetu Yrittäjä voi tarjota itselleen tai työntekijälleen lounasedun. Lounasedun arvosta 75% on mahdollista hyödyntää verotuksessa. Yrittäjän tulee hankkia palveluntarjoajan, kuten Edenredin tai Smartumin, lounasseteleitä, maksukortteja tai käyttää mobiilisovellusta lounaan maksamiseen. On myös mahdollista tehdä sopimus ravintolan kanssa, jolloin ravintola laskuttaa yritystä ruokailusta.
 • Markkinointi- ja mainoskulut Ovat pääosin vähennyskelpoisia, mikäli tukevat yrityksen liiketoimintaa. Näihin lasketaan mukaan niin lehti-, radio- ja televisiomainokset kuin urheilijasponsoroinnitkin. Myös avoimien asiakastilaisuuksien järjestäminen on mahdollista laskea verovähennykseksi.
 • Neuvottelukulut Vain kohtuullisiksi laskettavat neuvottelukulut ovat vähennyskelposia. Näihin lasketaan mukaan neuvotteluissa tarjoiltavat virvokkeet ja kahvitarjoilu.
 • Oikeudenkäyntikulut Oikeudenkäynneistä johtuvat kulut on mahdollista vähentää verotuksessa, mikäli kyseessä ei ole rikos. Sakkoja ei ole mahdollista vähentää, vaikka ne olisikin suunnattu yritykselle.
 • Palkka Elinkeinotoiminnassa mukana olevien osakkaiden ja työntekijöiden palkka on mahdollista vähentää verotuksessa.
 • Pienhankinnat Pienhankintoihin kuuluu kaikki toimistotarvikkeista tietokoneisiin, työkaluihin ja jääkaappeihin. Lisäksi puhelimet ja muu pienelektroniikka on mahdollista kirjata pienhankintana verovähennyksiin.Lain mukaan on sääntönä, että pienhankinnan käyttöikä on yli kolme vuotta ja hinta enintään 850 euroa. Yhden verovuoden aikana tällaisia hankintoja voi vähentää enintään 2500 euron arvosta ja ylimenevä osa huomioidaan kirjanpidossa poistona, eli arvonvähennyksenä. Poistot koskevat vain kuluvia ja vanhenevia hankintoja, kuten esimerkiksi tietokoneita tai muita työlaitteita.
 • Työhuone Työhuoneen käytöstä aiheutuvat kulut ovat vähennyskelpoisia. Työhuone voi olla joko yrittäjän kodin yhteydessä oleva tila, erikseen vuokrattava työhuone tai esimerkiksi kiinteistö, joka on erikseen ostettu yrityksen nimiin.
 • Työmatkat Liiketoimintaan liittyvät matkat ovat vähennyskelpoisia käytännössä aina. Ulkomaanmatkoihin liittyen tulee kuitenkin ilmoittaa tarkemmat selvitykset matkan tarkoituksesta, sillä verottaja on näiden suhteen tiukempi kuin kotimaan matkailussa.
 • Työvaatteet Työvaatteisiin liittyvä verotusvähennys riippuu paljolti tilanteesta ja tämän vuoksi on suositeltavaa tarkistaa verovähennyskelpoisuus aina etukäteen. Työasu on yleisesti ottaen vähennyskelpoinen silloin, kun se on tarkoitettu nimenomaan pidettäväksi työasuna, kuten esimerkiksi ravintola-alan työvaatteet tai rakennusalan suojavarusteet. Puku sen sijaan ei ole, vaikka sitä yrityksen edustustehtävissä käytetäänkin.
 • Vakuutukset Kaikki vakuutukset eivät ole vähennyskelpoisia, mutta työtehtävään liittyvät ovat. Mikäli työtehtävään kuuluu paljon matkustamista, matkavakuutus kuuluu vähennettäviin.
 • Yrittäjän eläkevakuutus YEL-vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia. Vähennystapa kuitenkin riippuu siitä, onko maksajana ollut yrittäjä henkilönä, vaiko yritys.

Yrittäjän kulut henkilöyrityksissä

Avoin yhtiö (AY) ja kommandiittiyhtiö (KY) ovat toiminimen jälkeen kevyimpiä yritysmuotoja ja näitä kutsutaankin usein henkilöyhtiöiksi. Erona toiminimeen on kuitenkin perustajien määrä, sillä toisin kuin toiminimiyrityksessä, perustajina tulee olla vähintään kaksi henkilöä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen on toiminimeä kalliimpaa, sillä ne molemmat voi perustaa (toistaiseksi) ainoastaan paperilomakkeen avulla ja kummankin perustaminen kustantaa 240 euroa. Minkäänlaista alkupääomavaatimusta näillä ei kuitenkaan ole.

Kommandiittiyhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että yksi perustajista toimii sijoittajana, eli äänettömänä yhtiömiehenä. Sijoittajana toimiva perustaja vastaa vain yhtiösopimuksessa sovittavan omaisuuspanoksen määrästä, eikä joudu henkilökohtaiseen vastuuseen esimerkiksi yrityksen tulevista veloista.

Huomiona kuitenkin, että näissä molemmissa yhtiömuodoissa perustajat (lukuunottamatta kommandiittiyhtiön äänetöntä päämiestä) vastaavat kaikista yrityksen veloista itse henkilökohtaisesti. Kaikki perustajat ovat myös yhteisvastuussa kaikista yrityksen veloista, vaikka sopimusten solmimiseen olisikin käytetty vain yhtä perustajaa.

Mitä henkilöyhtiön yrittäjä voi vähentää verotuksessa?

Kuten osakeyhtiössäkin, myös kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä on mahdollista huomioida moniakin kuluja verovähennyksissä.

On myös tärkeää huomioida, että avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus ei tule yrityksen tuloista, vaan yhtiömiesten henkilökohtaisista tuloista. Henkilöyhtiöt voivat vähentää mahdolliset tappiot tulevien vuosien verotuksissa. Henkilöyhtiöissä verot maksetaan ennakkoveroina, joten yrityksen vuosittaiset tulot tulee arvioida etukäteen, jonka perusteella verot maksetaan. Mikäli veroa maksaa liikaa, saa loput takaisin veronpalautuksena. Jos veroa on maksanut liian vähän, yrityksen tulee maksaa jäännösvero eli mätkyt, aivan kuten yksityishenkilöt.

Henkilöyhtiöissä on mahdollista vähentää verotuksessa niin työhuonekulut, pienhankinnat, kuin myös erilaiset edustus- ja palaverikulut, kuten osakeyhtiössäkin. Toisin kuin toiminimiyrityksessä, kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä voidaan maksaa yhtiömiehille palkkaa, joka on mahdollista lisätä verovähennyksiin.

Yrittäjän kulut toiminimiyrityksessä

Selkein ero muiden yritysmuotojen ja toiminimen välillä kuitenkin on, ettei toiminimiyrittäjä maksa itselleen, puolisolleen tai yli 14-vuotiaille lapsilleen palkkaa, vaan nostaa yrityksen varoista henkilökohtaisia nostoja itselleen tai jaettavaksi perheen kesken. Toiminimiyrittäjä voi kuitenkin palkata ulkopuolisen henkilön työsuhteeseen, aivan kuten muissakin yritysmuodoissa.
Toiminimeen liittyvät kulut ovat hyvinkin yksilöllisiä, mutta pakolliset kulut liittyvät oikeastaan vain sen perustamiseen. Toimimen perustaminen ja sen liittäminen kaupparekisteriin maksaa sähköisesti tehtynä 60 euroa, paperilomakkeella 115 euroa. Mikäli kaupparekisteriin ei halua liittyä, on perustamisilmoitus paperilomaketta käyttäen maksutonta. Kaupparekisteriin liittyessä voi yrittäjä rekisteröidä itselleen haluamansa toiminimen, sillä ilman kaupparekisteriä toiminimen tulee olla muotoa Etunimi Sukunimi.
Perustamisen, työvälineiden ja -tilojen, sekä mahdollisten mainoskustannusten lisäksi varoja voi mennä myös kirjanpitomaksuihin. Yksinkertaisen kirjanpidon voi yrittäjä tehdä itsekin, mutta yleisesti ottaen on suositeltavaa palkata ammattilainen hoitamaan toiminimen kirjanpito. Näin säästyy yleisesti ottaen hyvin paljon aikaa ja sitä myöten myös rahaa. https://www.azets.fi/

Toiminimen perustamisen jälkeen yrittäjällä on usein tarvetta erilaisille työvälineille ja muille hankinnoille. Näiden kaltaisia kustannuksia varten suosittelemme tutustumaan toiminimelle tarjottavaan yrityslainaan, joka on yksinkertainen ja helppo ratkaisu lyhytaikaiseen rahoitukseen.

Mitä toiminimiyrittäjä voi vähentää verotuksessa?

Toiminimellä työskentelevän yrittäjän verotus on varsin erilainen verrattuna osakeyhtiöön, sillä hän ilmoittaa verot henkilökohtaisen verotuksensa kautta, yritysverotuksen sijaan. Ilmoittamalla yrityksen kulut, hän pienentää omaa veroprosenttiaan, näin siis maksettavan veron määrää. Toiminimiyrittäjälle onkin erityisen tärkeää toimittaa kaikki kuitit ja tositteet kirjanpitoon tai liittää ne veroilmoitukseen.

Rahoitusta yrityksen kuluihin

Koska yritystoiminnassa tulee usein tarvetta rahoitukselle, on hyvä tutustua erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin. Me Siltarahalla tarjoamme nopeita ja helppoja ratkaisuja yritysten rahoitustarpeisiin, tarjoamalla lainaa niin osakeyhtiöille, kuin henkilöyhtiöille.

Tarjoamme lainaa henkilötakauksella tuhannesta eurosta aina 300 000 euroon asti jopa kolmen vuoden maksuajalla, yhtiömuodosta riippuen. Isompaa lainaa tarvittaessa palveluihimme kuuluu myös Yrityslaina Pro, jonka avulla voimme tarjota rahoitusta jopa 500 000 euroon asti.

Me Siltarahalla tarjoamme sataprosenttisen suomalaista palvelua erittäin vahvalla luottoluokituksella ja olemme olleet yrittäjien apuna jo vuodesta 2016. Tarjoamme joustavat rahoitusvaihtoehdot monenlaisiin tarpeisiin ja jokaiselle yhtiömuodolle. Älä siis epäröi, vaan anna meidän olla väylä yrityksesi rahoitukseen.

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää