Laina avuksi yrityksen vaikeiden aikojen yli

Koronakevät on ajanut monet ihmiset, ja erityisesti tiettyjen alojen pienyrittäjät ahtaalle. Liiketoiminnan ja liikevaihdon taso on äkisti laskenut kymmeniä prosentteja, toisinaan jopa kokonaan. Harvalla on käteisvaroja suurin määrin varastoituna vaikeiden aikojen yli selviämiseksi. Useimmiten kassaa riittää vain joiksikin kuukausiksi, pahimmillaan viikoiksi tai jopa päiviksikin.Hyvät ajat ovat myös antaneet vaarallista turvallisuuden tunnetta. Ei ole ymmärretty olla huolissaan mahdollisista talouden yllätyksistä, vaikka niitä toisinaan aina esiintyy. Näin ollen varautuminen on pidetty minimissä, niidenkin kohdalla, joilla siihen ehkä muuten olisi ollut varaa. Toki on myös niin, että hyvin monella toimialalla ja yrityksellä muutenkin tulot ja menot menevät siinä määrin käsi kädessä, että kassavarantojen kerryttäminen ei ole edes juurikaan mahdollista hyvistäkään ajoista huolimatta. Nämä yritykset ja yrittäjät ovat luonnollisesti kaikkein haavoittuvaisimpia yllättävien taloussokkien aikoina.

Koronakriisissä talousromahduksessa vaikuttavat tekijät

Koronakriisissä talousromahduksessa vaikuttaa kaksi selkeää tekijää. Toisaalta valtion hallinnon sosiaalista eristämistä korostavia toimenpiteitä ja rajoituksia, joilla monesti on aivan suora vaikutus joidenkin yritysten toimeentuloon. Jokainen ymmärtää, että ravintoloiden salitilojen sulkeminen asiakkailta romahduttaa sellaisenaan jo liikevaihdon huolimatta ulosmyynnin ja kotiinkuljetuksen sallimisesta. Matkailuelinkeino kärsii myös vähintään saman verran kuten myös monet muut alat, jotka riippuvat ihmiskontaktien olemassa olosta. Toki voittajiakin on, mutta erityisesti pienyritysvaltaisilla palvelualoilla voittajia on kovin vähän.

Toinen tekijä, joka vaikuttaa hyvin voimakkaasti on ihmisten itse kokema pelko ja sitä myöten eristäytyminen omiin oloihin ja varautuminen vaikeisiin aikoihin säästämisen lisäämisen kautta. Tämä vaikutus on jopa suurempi kokonaisuutena kuin hallinnon toteuttamat rajoitustoimet. Ihmiset haluavat välttää taudin, jos vain suinkin mahdollista. Ei ihminen juuri innostu ajatuksesta, että olisi hyvä mahdollisen laumasuojan nimissä sairastaa tauti, joka voi aiheuttaa pysyviä vaurioita, jopa kuoleman tai viikkojen sairaalassa makaamisen ja pitkän toipumisjakson. On aivan luonnollista, että ihmiset pysyvät poissa ihmisten ilmoilta niin kauan kunnes tauti on voitettu. Tästä syystä Ruotsin näennäinen talouden avoinna pitämisen strategia oli tuomittu epäonnistumaan. Ihan sama rajoittaako hallinto formaalisti yritystoimintaa vai ei, jos ihmiset pelkäävät tautia, niin he eristäytyvät itsenäisesti. Media on pitänyt huolta, että tietoa on tarjolla ja Ruotsissa epidemia on jyllännyt huomattavasti pahemmin kuin muissa pohjoismaissa, ja näin ollen myös pelko on suurempi ja pitkäkestoisempi kuin maissa, joissa tukahduttaminen tai vähintään epidemian hallinnassa pitäminen onnistuu paremmin.

Yrityslaina erinomainen täsmäase tilapäisten vaikeuksien yli

Paremmat ajat koittavat kyllä taas jälleen ja merkkejä alkaa olla ilmassa siitä, että pahin alkaa olla takanapäin Suomessa epidemian osalta, ja näin ollen pelkoa ollaan myös voittamassa, kulutusta aloitellaan ja maailman meno on normalisoitumassa. Valtio on osaltaan järjestänyt tukea yrityksille vaikeiden aikojen yli, mutta näiden toimien kohdentuvuus on ollut vähän niin ja näin, ja päätöksiä esimerkiksi ravintolatuista on hierottu viikkotolkulla. Ei yrittäjillä, joilla on kassaa vain viikoiksi, ole aikaa odotella päätöksiä ja koko prosessia loppuun asti. Onneksi on olemassa yrityslainojen markkinat.

Yrityslainoilla ja yritysluotoilla on yrittäjän mahdollista saada lyhytaikainen helpotus epidemian huipun yli. Yrityslainat ovat tyypillisesti muutenkin lyhyehköjä lainajärjestelyitä. Koronakevääseen ja -kesään ne sopivat erinomaisesti, sillä esimerkiksi 3-6 kuukauden lainalle ei pituutensa puolesta tule tarpeettomasti kulua ja lainan myöntäminen onnistuu päivässä. Lainan koko on myös yrittäjän mietittävissä tilanteeseensa sopivaksi siten, että raha riittää, mutta ei tule otettua tarpeettoman isoa lainaa.

Yrityslaina on todellinen täsmäase siltarahoitukseksi esimerkiksi Koronan yli, tai muun tilapäisen liikevaihdon notkahduksen. Selvää on, että yrityslaina on pankkilainaa kalliimpi korolla mitattuna, mutta siinä verrataan omenia ja appelsiineja. Tosiasiassa yrityslaina on tarpeen täyttäjänä ja alan kilpailun ja riskitasoon suhteutettuna hyvin kilpailukykyisesti hinnoiteltu asiakkaan kannalta. Yrityslaina on yrittäjälle erinomainen täsmäase taistelussa tilapäisiä vaikeuksia vastaan, tai esimerkiksi suuremman hankinnan rahoituksen osarahoituksena tai yllättävien liiketoiminnan kulujen nopeaan kattamiseen. Suosittelemme tutustumaan yrityslainaan, mikäli koet toiminnassasi nopeita ratkaisujen tarpeita rahoitushaasteisiin.