Siltaraha ja Avainlippu

Siltarahalle on myönnetty Avainlippu palvelunsa puolesta. Olemme aina olleet kotimainen toimija tarjoten vaihtoehtoa pelkästään kotimaisille pk-yrityksille. Voidaan siis sanoa, että kotimaisuus on osa Siltarahan identiteettiä yhdessä nopeuden, helppouden ja selkeyden kanssa. Tarjoamamme lainaratkaisut luonnollisesti perustuvat markkinahintaan. Maksammehan myös kotimaisena toimijana siitä rahasta talouden termein ylijäämäsektorille tietyn hinnan, ja välitämme sen sitten käyttöpääomaa tarvitseville yrityksille.

Toimintatapamme on kuitenkin avoin, eli kerromme rehellisesti aina lainan kuukausierän ja velan kokonaismäärän Siltarahan Yrityslainatuotteiden osalta. Onhan se meidän ylivoimaisesti suosituin tuote edellä mainittujen seikkojen vuoksi.

Avainlipulla on myös Siltarahalle syvempi merkitys, ja uskomme, että saman tahtotilan jakaa myös asiakkaamme. Siltaraha haluaa nimenomaisesti olla mukana tarjoamassa yrittäjälle vaihtoehdon silloin, kun akuutti kassakriisi iskee, eikä se perinteinen rahoittaja – yrittäjän oma pankki – pysty sillä hetkellä tai nopeudella vastaamaan yrittäjän hätähuutoon.

Varsinkin nyt koronakriisin seurauksena kysyntä on moninkertaistunut. Vaikka palvelumme onkin täysin digitaalinen, niin se korvaamaton vuorovaikutus, jota käymme lainahakijan kanssa (välillä myös pitkin laina-aikaa), kertoo kyllä sinänsä yritysmaailman lain alaisuuksista toisenlaista kieltä.

Isommat päämiehet/toimijat eivät maksa heidän alihankkijaverkostolleen laskuja ajoissa, joten varsin usein pk-yrittäjä on ajettu puun ja kuoren väliin. Omat velvoitteet, kuten palkanmaksu tai verot, on hoidettava ajallaan, mutta jos lähtee suorituksia kysymään tai ajamaan, voi kuulemma hyvinkin heittää hyvästit sille, että työllistäisi itsensä jatkossa ja olisi varaa pitää palkollisia. Uhataan jopa lopettaa yhteistyö tai palveluiden ostaminen.

Tähän maailmaan sopii hyvin harvoin standardimainen kuvitelma siitä, että jokainen yritys, oli sitten pörssiyritys tai pieni itsensä työllistävä yhdenmiehen tai -naisen osakeyhtiö, saisivat molemmat rahaa markkinoilta liiketoimintaansa samaan hintaan. Yrittäjän, ja miksei myös päättäjienkin, on siis ymmärrettävä se, että riski ja hinta kulkevat aina käsi kädessä. Raha ei liiku ylijäämäsektorilta, eli sijoittajilta sitä tarvitsevalle alijäämäsektorille, eli kotitalouksille ja yrityksille, ellei kaksi asiaa täyty.

Ensimmäinen on luottamus ja toinen on riskistä saatava korvaus. Rahoitusmaailman peruspilareita on pankkien välinen luotonanto, ja kuten finanssikriisin alkulaineet opettivat, tuo luottamus on yleensä kriisien aikana hauras, ellei keskuspankki kykene luomaan vakautta markkinoille ja vaikuttamaan näin luottamukseen pankkien välillä.

Tästä päästään helposti institutionaalisissa sekä yksikkö- ja yksilötason ketjuissa aina alaspäin, yritysten ja valtion väliseen luottamukseen, kuluttajien luottamukseen tulevaisuutta ja päättäjiä kohtaan, sekä sijoittajien luottamukseen heidän valitsemaansa sijoituskohdetta kohtaan.

Avainlippu on osa tätä luottamuksen ketjua. Nyt asiakkaat tietävät, että Siltarahan kohdalla lukee Avainlipun kanssa ”Suomalaista palvelua”.

Se on osoitus siitä, miten teemme asiat ja kuinka ylpeitä olemme siitä, että saamme tuota merkkiä käyttää. Toki olemme näin globaalien rahamarkkinoiden aikakautena yhtenä osana globaalia rahoitusjärjestelmää (kuten kaikki rahoitusta myöntävät tahot), mutta me keskitymme siihen juurikin yhteiskunnan kannalta tärkeiden työpaikkojen ja toimijoiden rahoittamiseen, pk-yritysten rahoittamiseen.

Korvaus riskistä on luonnollisesti toinen tärkeä osa toimivaa rahoitusjärjestelmää. Sijoittaja, jolla on varallisuutta ja halua sijoittaa, punnitsee eri vaihtoehtoja sen perusteella, miten hän kokee niiden riskin itselleen, ja houkuttaako sijoittaminen verrattuna siitä saatavaan korvaukseen tai tavoiteltuun tuottoon.

Tuo riskinottohalukkuus vaikuttaa luonnollisesti myös kuluttajille tarjottavien luottojen hintaan ja tarjontaan, varsinkin jos se rajataan tietylle tasolle. Jos palveluntuottaja joutuu myymään tuotetta tappiolla, loppuu tuotteen tarjoaminen. Samalla tavalla ennustamme, että käy ainakin kuluttajalainoituksen suhteen, varsinkin jos yhteiskunta asettaa tietyn korkotason. Näin ollen ne toimijat, jotka joutuvat rahasta maksamaan lähes sen hinnan, joka on ns. myyntihinnan yläraja, tulevat lopettamaan toiminnan.

Varsin usein päättäjiltä unohtuu bisneksen kaksi lainalaisuutta. Jos joku toimiala tuottaisi satumaisen hyvin, niin vapaassa kilpailussa sille alalle syntyy kuitenkin uusia toimijoita. Näin ollen hintataso väistämättä laskee sille tasolle, että jokaisella yrityksellä se on sillä tasolla, jossa he pystyvät tekemään vielä voittoa, mutta se ei ole kuitenkaan kaikilla sama, vaan ostaja voi valita itselleen sopivamman hyödykkeen tarjoajan ja mahdollisesti erottautua kilpailijoista eri keinoin.

Toinen lainalaisuus koskee sitä, että jos toiminta tehdään kannattamattomaksi joillekin toimijoille, eivät muut toimijat välttämättä kuitenkaan pysty täyttämään kysyntää. Esimerkki olkoon erittäin yksinkertainen. Jos kalastus kielletään joillain järvillä, mutta sallitaan vain toisilla, ei tuleva kalasaalis millään riitä täyttämään kysyntää. Sama pätee rahoituksen järjestämiseen. Jos toiminta tulee joillekin toimijoille kannattamattomaksi, eivät jäljelle jäävät toimijat kuitenkaan tule rahoittamaan niitä kohteita, hankkeita, yrityksiä ja kansalaisia, jotka aikaisemmin ehkä olisivat saaneet rahoitusta siitä suljetusta paikasta heidän hyväksymällä markkinahinnalla.

Avainlipun myöntö on Siltarahalle myös keino erottautua sen kilpailijoista myös sijoittajan näkökulmasta. Avainlippuyritykseen sijoittaminen on mielestämme aina kannanotto siitä, että kotimainen sijoittaja, ostaja, yrityspäättäjä, tai kuka päätöksen milloinkin tekee, arvostaa kotimaisuutta ja näin ollen Siltarahaa.

Avainlippu on siis sekä tunnustus että erottautumiskeino Siltarahalle. Varsinkin näin koronan aikana, ja erityisesti jonain päivänä käynnistyvän maan jälleenrakennusaikana toivomme, että merkistä on paljon hyötyä, kun asiakkaat valitsevat toimijoita kotimaisuuden perustella.