Yrityksen rahoitus

Yrityksen rahoitukseen on nykyään tarjolla monia vaihtoehtoja. Moni yrittäjä on saanut helpotusta kassanhallintaan ja investointeihin rahoitusmahdollisuuksien monipuolistuessa ja kilpailun asiakkaista kasvaessa. Useimmin tarjotut Siltarahan rahoitusvaihtoehdot ovat Yrityslaina osakeyhtiöille ja Yrityslaina toiminimiyrittäjille.

Yrityslainaa osakeyhtiölle tarvitaan yleensä investointeja varten, palkkaukseen liittyviin kustannuksiin, kassanhallintaan ja kasvuun sekä varaston täydennyksiin.

Lainaa osakeyhtiölle

Yrityslaina toiminimelle on helppo ja nopea turvata yrityksen kasvu ja toiminta akuuteissa tilanteissa. Reaalivakuuksia ei tarvita.

Lainaa toiminimille

Siltarahan yrityslainaa haetaan monipuolisesti kaikenlaisille yrityksille ja erilaisiin rahoitustarpeisiin ympäri Suomea.

Lue kokemuksia

Lue myös millaisia muita yrityksen rahoituksen vaihtoehtoja on tarjolla.

Sisällysluottelo:

Mahdollisuuksia on tullut lisää varsinkin nopean rahoituksen saralla, mutta myös suurempien investointilainojen osalta. Yrityksen rahoituksen vaihtoehdot ovat monipuolistuneet digitalisoitumisen, asiakastietokantojen integroitumisen ja kasvun sekä reaaliaikaisuuden myötä. Markkinoilla on yhä enemmän vaihtoehtoisia lainaratkaisujen tarjoajia, jotka pystyvät operoimaan nopeasti ja suoraan verkon yli hyödyntäen laajoja tietokantoja ja uusimpia teknologioita.

Lainoja kutsutaan monilla nimillä, mutta pohjimmiltaan kysymys on samasta asiasta. Samaa tarkoittavia sanoja ovat mm.

• yrityslaina
• yhtiölaina
yritysluotto
• yhtiöluotto ja
• liiketoimintalaina

Nämä lainat tai rahoitusmuodot ovat siis luottoja yritykselle tarjoajan omasta taseesta siten, että yleensä reaalivakuutta ei vaadita, mutta tarvitaan yksi tai useampi henkilötakaus.

PANKKILAINA YRITYKSELLE

Pankkilaina-yritykselle

Pankkirahoitus, eli pankista nostettava lainajärjestely, on varmasti suuren yleisön parhaiten tuntema yritysrahoituksen lähde. Pankkilainan ohella tarjolla on usein myös muita rahoituksen muotoja, kuten:

• luottolimiittejä
• leasing-rahoituksia
• luotollisia tilejä
• velkakirjajärjestelyitä
• saatavien ja myynnin rahoitusta

Pankkirahoitus ei näin ollen tarkoita pelkkää vakuudellista lainajärjestelyä, vaan muitakin vaihtoehtoja on runsaasti.

Pankeissa on paljon yritysrahoituksen osaamista ja suuri kapasiteetti tehdä isojakin järjestelyitä. Huonona puolena joustavuus on heikompaa ja usein hidasta. Aivan pieniin lainoihin pankkilaina ei ole järkevä tai edes mahdollinen ratkaisu. Aloitteleville yrityksille pankkirahoituksen saaminen on tiukassa ja käytännössä aina tarvitaan vakuuksia ja/tai takauksia. Niiden järjestäminen on usein hankalaa tai jopa mahdotonta. Minimissään aikaa ja vaivaa kuluu. Ennen kaikkea on tärkeä huomata, että sääntelyn kiristyminen on vaikeuttanut pankkien luotonantoa ja jatkossa sääntelyyn on odotettavissa pikemminkin vielä lisää kiristystä kuin helpotusta.

Monille yrityksille pankkilaina ja pankin tarjoamat muut rahoituksen muodot ovat joka tapauksessa erinomainen ja kustannustehokas vaihtoehto. Suurin osa pienistä ja/tai aloittelevista yrityksistä jää kuitenkin pankkien palveluvalikoiman ulkopuolelle.

VAIHTOEHTOISET LAINAAJAT NS. VARJOPANKIT

Pienille ja keskisuurille yrityksille yritysrahoitusta tarjoavia vaihtoehtoja on tullut markkinoille viime vuosina useita. Usein näitä vaihtoehtoisia lainaajia kutsutaan myös nimellä varjopankit. Myös Siltaraha kuuluu tähän kategoriaan.

Vaihtoehtoisista rahoituksen tarjoajista on lyhyessä ajassa muodostunut merkittävä rahoituksen tarjoaja pienyrityksille. Ennen kaikkea tarjolla on rahaa akuutteihin tarpeisiin, esim. koneiston uusimiseen, palkkojen/verojen ym. maksuun, tilapäiseen sesonkiluonteisen heikon myynnin paikkaamiseen jne. Yrittäjän elämässä tulee eteen lukemattomia tilanteita, jolloin olisi tarpeellista saada joidenkin tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen laina lyhytaikaisesti. Varjopankkien suuri etu perinteisiin pankkeihin verrattuna on nopeus ja digitaalisuus. Käytännössä online-hakemuksen saa tehtyä ja allekirjoitettua pankkitunnuksilla ja analysointi tapahtuu käden käänteessä. Näin ollen luottokelpoinen yritys/yrittäjä voi odottaa saavansa rahat tilille parhaimmillaan jo seuraavana pankkipäivänä.

Henkilötakaukselliset online-yrityslainat ovat täysin oma markkinansa ja niille tulee luonnollisesti paljon hintaa nollakorkoihin tottuneiden ihmisten mielestä. Nämä lainat otetaan kuitenkin tarpeeseen, niissä on suuret rahoitus- ja markkinointikustannukset tarjoajalle ja myös luottoriski.

Yrittäjän täytyy myös ymmärtää, että varjopankkien lainoitus, ennen kaikkea online-lainat, on tarkoitettu pieniin ja lyhytaikaisiin tarpeisiin. Näin ollen niiden hintaa ei voi edes verrata suuriin vakuudellisiin pankkilainoihin.

Täytyy kuitenkin muistaa, että tälläkin markkinalla on jo paljon kilpailua sekä suomalaisten että ulkomaisten toimijoiden keskuudessa. Näin ollen markkinatalouden mekanismit pitävät huolen siitä, että lainat on hinnoiteltu kilpailullisesti. Siltaraha on kotimainen, Avainlippu-tunnuksella varustettu rahoituspalvelujen tarjoaja, joka myös maksaa veronsa Suomeen ja toimii vastuullisesti yritysluottoja tarjotessaan.

Siltarahan asiakkaat ovat kiitelleet meitä nopeasta ja helposta prosessista akuuteissa kassanhallinnan ongelmissa tai pidempiaikaisten investointien mahdollistamisessa. Olemme mahdollistaneet rekrytointeja, pelastaneet yrityksen henkilökunnan lomautuksilta ja ennen kaikkea, tasoitettu yritysten kassavajeita alihankintasektorilla, kun päämiehet ovat kieltäytyneet maksamasta ajallaan. Joustavalla tarjonnalla pystymme vastaamaan kasvavaan ja monipuolistuvaan yritysrahoituksen markkinakysyntään.

VERTAISLAINAAJAT

Vertaislainaajat luetaan usein varjopankkikategoriaan. Vertaislainaajana oleva yhtiö toimii lainan välittäjänä, eli ottaa palvelustaan välityspalkkion. Välityspalkkio saattaa muodostua esim. siten, että vertaislainaajayhtiö ottaa sijoittajilta ns. merkintäpalkkion, joka voi olla 1-3 % sijoitetusta summasta. Lisäksi vertaislainaajayhtiö ottaa lainoitettavalta yritykseltä erillisen palkkion, joka on tyypillisesti suurempi. Hyvä oletus voisi olla, että vertaislainaaja saa kokonaisuudessaan palvelustaan palkkiota tapauksesta riippuen noin 7-10 % lainasumman pääomasta.

Vertaislainapalvelun käyttö voi olla hyvä vaihtoehto yritykselle, joka tarvitsee hieman pidempiaikaista rahoitusta edullisemmalla korolla. Vertaislainaamisen korot sijoittajalla vaihtelevat tyypillisesti yrityksen riskillisyydestä riippuen noin 8-12 %:n vuotuisen koron välimaastossa. Tähän yrityksen täytyy lisätä aiemmin mainittu vertaislainayhtiön palkkio, joka on yleensä vähintään 5 %:a. Näin ollen kokonaiskulu yritykselle lienee jotain 15-20 %:n vuotuisen koron luokkaa. Monessa tapauksessa tätä voi pitää kohtuullisena, vaikka toki vertaislaina on huomattavasti kalliimpaa kuin perinteinen pankkilaina.

Varjopankista lainattavat summat ovat tyypillisesti suurempia, useimmiten vähintään joitain satoja tuhansia euroja. Lainaprosessi on huomattavasti hitaampi. Sijoittajia varten täytyy valmistaa materiaalit ym. ja varautua käyttämään aikaa prosessin läpiviemiseksi, eli sijoittajien löytämiseksi. Aikaa saa varata usein kuukausia.

On myös syytä huomata, että hyvästä yrityksestä huolimatta vertaislainaamalla sijoituksia kerättäessä ei voi olla täysin varma, saadaanko rahat kerättyä. Tähän vaikuttaa yrityksen kiinnostavuus, riskillisyys ja hinnoittelu. Siten yrittäjä ei voi olla täysin varma urakkaan lähtiessään, saadaanko rahoitusta hoidettua maaliin asti. Suhteellisesta jäykkyydestään huolimatta vertaislainat ovat tarjonneet ratkaisun monelle yritykselle.

LASKURAHOITUS, FACTORING

Monella pienyrityksellä on asiakkainaan suurehkoja yrityksiä, joille ne myyvät tavaroita tai palveluita pitkillä maksuajoilla ja suurehkolla laskutuksella. Yrittäjän omat maksut pyörivät kuitenkin useimmiten hyvin tiiviillä syklillä, mikä synnyttää epäsuhdan maksujen suhteen. Esimerkkeinä mainittakoon juoksevat kulut, palkat, verot, vakuutukset jne. Omat laskut pitää maksaa nopeasti ja asiakas maksaa hitaasti. Tähän ongelmaan on kehitetty ratkaisuksi laskurahoitus.

Laskurahoituksessa on yleensä kaksi vaihtoehtoa

Erona näissä toimintatavoissa on se, että mikäli rahoitusyhtiö tarjoaa lainaa käyttäen vakuutena laskua, joutuu yrittäjä edelleen kantamaan laskun luottotappioriskin. Tämä rahoituksen muoto on siten lähtökohtaisesti hieman edullisempi kuin jos rahoitusyhtiö ostaa laskun suoraan itselleen.

Mikäli yrittäjä myy laskut, vapautuu se samalla maksumuistutteluista, perinnästä ym. lisärasitteista. Samalla toki on huomattava, että yrittäjä ei saa laskustaan täyttä hintaa, vaan alennettu hinta ja tämä hinnanalennus on suoraan tulkittavissa palvelun hinnaksi. Tyypillisesti laskurahoitus on suhteellisen tehokkaasti hinnoiteltu, sillä yleensä laskutettavat kohdeyhtiöt ovat suuria ja vakavaraisia ja laskut riidattomia. Palveluntarjoajia on useita ja alalla on kilpailua, joka on tehostanut hinnoittelua ennestään.

Laskurahoitus on erinomainen rahoituksen muoto yllä kuvattuun tilanteeseen, jossa laskutetaan suurta ja vakavaraista asiakasta pitkillä maksuajoilla, mistä aiheutuu tarve kattaa juoksevia pakollisia menoja muuttamalla laskut rahaksi pikaisella aikataululla. Laskurahoitus on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja on nykyään monelle yritykselle hyvin varteenotettava juoksevan toiminnan rahoittamisen muoto.

Tutustu Siltarahan Factoring-laskurahoituspalveluun tästä.

JOUKKORAHOITUS

Joukkorahoitusta on monenlaista. Lainamuotoinen joukkorahoitus on oikeastaan myös vertaislainaamista, eli useat sijoittajat tarjoavat lainaa yritykselle joukkorahoittajan kautta. Usein lainamuotoisesta joukkorahoittamisesta puhutaankin vertaislainaamisena. Vertaislainaaminen käsiteltiin jo aikaisemmin tässä artikkelissa.

Toinen ja tunnetumpi joukkorahoituksen muoto on ns. osakepohjainen joukkorahoitus. Tässä rahoituksen muodossa (mm. Privanet Around) joukkorahoituksen järjestäjä julkistaa kohdeyhtiön osakeannin online-portaalissa. Osakemuotoinen joukkorahoitus on pitkä, usein kuukausien prosessi, jonka onnistuminen on hyvin epävarmaa.

Prosessi alkaa hinnoittelulla, eli arvioidaan yrityksen arvo. Tyypillisesti joukkorahoitus sopiikin kasvuhakuisille, aloittaville yrityksille tai toisen vaiheen kasvukiihdytykseen. Tällöin yhtiön arvostus voi olla yrittäjälle houkutteleva. Usein innovaatioyritykset pyrkivät hakemaan rahoitusta tätä kautta.

Esimerkki hinnoittelusta:

Kasvuyhtiö X on päätynyt arvioimaan itsensä tällä osakeannin hetkellä 5 miljoonan euron arvoiseksi (pre-money). Rahoitusta tarvitaan 1 miljoona euroa. Tarjolle laitetaan näin ollen osakeanti, jossa lasketaan liikkeelle 1 miljoonan euron arvosta lisää osakkeita. Mikäli anti onnistuu, eli tulee täyteen merkityksi, on yhtiön arvo annin jälkeen (post-money) 6 miljoonaa euroa ja alkuperäinen yrittäjä/yrittäjät omistavat yhtiöstä 83 % ja uudet sijoittajat yhteensä 17 %.

Osakemuotoisen joukkorahoituksen tärkein positiivinen puoli on se, että uusi oma pääoma parantaa yhtiön omavaraisuutta, eikä osakkeille tarvitse maksaa jatkuvaa tuottoa vaan sitten ainoastaan osinkoa, mikäli aikanaan asiat menevät hyvin.

Joukkorahoitettavat yritykset harvemmin kuitenkaan tavoittelevat korkeita osinkoja, vaan sitä, että yhtiö tai sen innovaatiot saataisiin myytyä kovaan hintaan suuremmalle toimijalle. Toisinaan pyritään myös listautumaan.

Negatiivisia puolia osakemuotoisella joukkorahoituksella on paljon. Tärkeimpiin lukeutuu ainakin prosessin kesto, joka voi olla kuukausia. Onnistuminen ei ole todellakaan varmaa, jolloin paukkuja on käytetty turhaan. Uudet piensijoittajat kaipaavat tietoa yhtiöstä, joten yrittäjä joutuu käyttämään tärkeää aikaa sijoittajaviestintään.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että osakemuotoinen joukkorahoitus sopii aloittavan kasvuyrityksen rahoitusmuodoksi harvoissa ja valituissa tapauksissa. Kyseessä on sijoittajalle huomattavan riskin sijoitus ja usein nyrkkisääntönä pidetäänkin, että vain yksi kymmenestä aloittavasta kasvuyrityksestä (start-up) menestyy, kun taas useimmat epäonnistuvat.

ENKELISIJOITTAJAT

Enkelisijoittajat ovat yksityisiä henkilöitä, jotka sijoittavat rahaa pääsääntöisesti startup-yrityksiin sekä kasvuyrityksiin, joissa he näkevät kasvupotentiaalia. Enkelisijoittajat ovat monesti kokeneita ja menestyneitä yrittäjiä, ja he tarjoavat varojen lisäksi myös kokemusta, neuvoja ja kontakteja. Yrittäjätaustaansa ja kokemustaan hyödyntämällä enkelisijoittajat auttavat kohdeyritystä kehittymään ja kasvamaan. Enkelisijoittajat osallistuvat usein myös yrityksen hallintoon ja kontaktiverkoston luomiseen.

Enkelisijoittajat sijoittavat omaa rahaansa potentiaalisiin yrityksiin tavoitteinaan saada sijoituksestaan tuottoa sekä auttaa yritystä menestymään. Enkelisijoittajat saavat yleensä vastineeksi sijoituksestaan jonkinlaisen omistusosuuden yrityksestä. Enkelisijoittajat pyrkivät yleensä myös vaikuttamaan sijoituksensa tuottomahdollisuuteen, joten osittain myös tämän vuoksi he antavat yritykselle neuvoja ja omaa osaamistaan. Suomessa yksittäisen enkelisijoittajan panostus yhteen yritykseen on yleensä 10 000 – 100 000 euron välillä. Kestoltaan enkelisijoitus on tyypillisesti noin viisi vuotta.

Rahoitusmuotona sijoitusenkelin mukaan ottaminen on varteenotettava vaihtoehto startup-yritykselle. Tämän rahoitusmuodon etuna esimerkiksi pankkilainaan verrattuna on se, että enkelisijoittajalta saa monesti rahallisen avun lisäksi myös käytännön apua, esimerkiksi opastuksen ja uusien verkostojen kautta. Jos yritykselle tulee tulevaisuudessa tarve lisärahoitukselle kasvun jatkamista varten, niin myös tällöin aiemmin muodostuneet suhteet enkelisijoittajien kanssa helpottavat lisärahoituksen saamista.

PÄÄOMASIJOITTAJAT

Tietyissä tapauksissa pienyrittäjälle voi olla mahdollista saada rahoitusta myös ammattimaisilta pääomasijoittajilta tai pääomasijoitusrahastoilta. Tämä vaihtoehto on kuitenkin vain harvojen yritysten ulottuvilla. Lisäksi pääomasijoittajien rahoitus on käytännössä lähes aina oman pääoman ehtoista ja useimmiten suora osakesijoitus.

Pääomasijoittajien tavoitetilanne on se, että he tekevät voimakkaasti kasvavaan, mielellään aikaisen vaiheen yhtiöön suoran sijoituksen mahdollisimman edullisesti. Ajatuksena on pelata suurella riskillä, joka onnistuessaan tuo panostetut rahat monikymmenkertaisesti takaisin joidenkin vuosien aikajänteellä.

Pääomasijoittajat ovat ammattimaisia tahoja, joten he pyrkivät myös olemaan suhteellisen aktiivisia yrityksen kehittämisessä, eivät pelkästään rahoituksen toimittamisessa. Tämä yleensä tarkoittaa osakassopimuksen kaltaisia sopimusteknisiä järjestelyitä ja hallituspaikka kohdeyhtiössä.

Ollakseen pääomasijoittajalle mielenkiintoinen kohde, yrityksen tulisi siis toimia lähtökohtaisesti innovaatioiden parissa tai vaihtoehtoisesti tehokkaana toimijana skaalautuvassa liiketoiminnassa, jonka laajeneminen on hallittavissa tehokkaasti ja mahdollisesti lisensoitavissa.

Suurin osa yrityksistä ei luonnollisestikaan kuulu tähän joukkoon. Moni kasvuyhtiö on saanut pääomasijoittajasta hyvän kumppanin kasvun rahoitukseen, edellytysten parantamiseen, ammattimaisuuden tehostamiseen ja myöhemmin yritysmyynnin tai listautumisen toteuttamiseen. Kritiikkinä vastaavasti koetaan usein itsenäisyyden menetys. Pääomasijoittaja on joidenkin yrittäjien mielestä turhankin kiinnostunut kohdeyhtiön päivittäisestä operatiivisesta toiminnasta ja päätöksenteosta. Pääomasijoittajat täydentävät rahoituskenttää omassa segmentissään erinomaisella tavalla ja ovat siten tärkeä tekijä pienyhtiöiden rahoituksessa.

BUSINESS FINLAND (ENT. TEKES)

Business Finland tarjoaa julkista rahoitusta ja investointitukea tuhansille yrityksille vuosittain. Ollakseen Business Finlandille sopivaa kohderyhmää, tulee yhtiön toimia innovaatioalalla, teknisen kehityksen tai tutkimustyön piirissä. Suuri osa vuosittaisesta yli 200 miljoonan euron budjetista menee suomalaisten ja Suomessa toimivien osakeyhtiöiden, tyypillisesti pk-yhtiöiden kehityshankkeiden rahoittamiseen. Rahoitettavat hankkeet ovat useimmiten kansainvälistymisen edistämiseen tähtääviä projekteja ja tuotekehitysprojekteja.

Business Finland myöntää rahoituksen joko suorana avustuksena tai erittäin edullisena lainarahoituksena. Pienyritysten innovaatiohankkeet ym. ovat tyypillisesti hyvin riskialttiita. Business Finlandin rahoituksen avulla yritys voi siten pienentää omaa suoraa riskiään ja toisaalta mahdollistaa ulkopuolisten sijoittajien mukaantulon.

Avustusrahoitusta on tarjolla 100 000 euroon asti. Isommille kehityshankelainoille ei ole asetettu ylärajaa. Laina on siis huomattavan edullista. Korko on 1 % vuotuista korkoa, eikä vakuutuksia yleensä vaadita. Lisäksi lainan tärkeä ominaisuus on se, että mikäli projekti epäonnistuu, on mahdollista saada osa lainasta muutettua avustukseksi.

Tämä on yritykselle huomattava ja tärkeä etu harkittaessa Business Finland -lainaa. Lainalla tai avustuksella yritys ei pysty kattamaan koko projektin tai hankkeen kustannuksia, ainoastaan osan. Tyypillisesti laina tai avustus kattaa hankkeen arvioiduista kustannuksista 25-75 %, mikä on toki täysin tapauskohtaista. Lisäksi on huomattava, että Business Finlandille tulee raportoida projektin toteutuneet kustannukset hakemusvaiheessa esitetyn budjetin mukaisesti.

FINNVERA

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, joka tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiriskien minimoimiseen. Heidän tuotevalikoimista löytyvät niin lainat, takaukset kuin vientitakuutkin.

Valtion omistajuus tarkoittaa myös sitä, että Finnveran toiminta on tarkoin säänneltyä. Sitä koskee erityislainsäädäntö, mutta myös poliittisen tilanteen mukaan enemmän tai vähemmän vaihtuvat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet.

Finnveran kautta myös aloittava yritys voi saada rahoitusta. Rahoituspäätöksen saamiseksi Finnvera edellyttää joko osakeyhtiön pääosakkaan tekemää sijoitusta osakeyhtiönsä omaan pääomaan tai henkilötakausta lainaa kohtaan. Lisäksi suuremmat rahoitustarpeet rahoitetaan luonnollisesti yrityskiinnityksin.

Prosessi ei ole sujuvaa verrattuna Siltarahaan. Positiivisen päätöksen saanut voi jäädä miettimään, mitä tehdä tarjouksen suhteen ja kielteinenkin päätös raportoidaan kirjallisena perusteluineen ja tarvittaessa sitä voidaan yhdessä läpi käydä. Luonnollisesti kriteeristö on Finnveralla samansuuntainen kuin kaikilla yritystoimintaa rahoittavilla tahoilla, eli sekä yrityksen taustat, tilanne että toimialan markkinatilanne on oltava sellainen, että päätös voidaan positiivisesti tehdä.

Toki kielteinen luottopäätös ei vielä ole yrittäjälle lopullinen naula arkkuun, vaan pelastukseksi voisi muodostua Finnveran osittainen takaus toisen rahoittajan myöntämälle luotolle.

ELY-KESKUS JA TE-PALVELUIDEN STARTTIRAHA

Ely-keskus, tarkemmin Elinkeino- ja ympäristökeskus.

Yritysrahoituksen kannalta Ely-keskuksen rahoitustarjonta tarkoittaa mahdollisuuksia:

Maatilayritysten osalta valikoimissa on vielä maatilojen kehittäminen -ohjelma

Toinen aloittavan yrittäjän tuki on starttiraha, joka on peruspäivärahan muotoinen tuki yrittäjälle. Sen hakeminen tapahtuu puolestaan TE-toimistosta ja tarkemmin vielä heidän puhelinpalvelun kautta. Tuki on enintään vain 12 kk:n mittainen ja sen suuruus on 32,40 € / päivä, mutta maksu tulee enintään viideltä päivältä per viikko.

Tuki on aina harkinnanvarainen, eli TE-toimisto päättää harkintaansa käyttäen, onko hakija sopiva yrittäjäksi, onko paikkakunnalla millainen kilpailutilanne, onko yrittäjällä mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan ja onko tuki tarpeellinen yrittäjän toimeentulon kannalta. Huomioitavaa on se, että pääsääntöisesti starttirahaa ei myönnetä, jos yritystoiminta on alkanut jo ennen kuin päätös on tehty.

Vaihtoehtoista yritysrahoitusta Siltaraha Oy:n avustuksella

Siltaraha Oy on suomalainen finanssisektorin ammattilaisten perustama yksityinen osakeyhtiö, jonka tavoitteena on edesauttaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä haastavassa yritysrahoitusmarkkinassa. Tarjoamme helpon ja nopean ratkaisun yritysten lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin.

Kassavirtojen vaihteluista johtuvat haasteet yrityksen taloudenpidolle kuuluvat normaaliin liiketoimintaan. Akuutti rahoitustarve voi syntyä nopeasti mille tahansa yritykselle, vaikka yrityksen talous ja tuloksentekokyky ovat kunnossa.

Suomalaisille osakeyhtiöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille tarjottava Siltarahan Yrityslaina on tehty turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuvuutta kassanhallinnan ja yllättävien investointitarpeiden tuomissa haasteissa – nopeasti ja helposti.

Yrityslainaa haetaan verkkopalvelussamme ilman paperitöitä. Osakeyhtiön hakiessa lainaa, lainalle tulee olla luottokelpoisen henkilön verkkopalvelussamme antama takaus. Henkilöyhtiön kohdalla takaajia tarvitaan kaksi. Muita vakuuksia ei tarvita.

Tutustu Siltarahan Yrityslainaan tarkemmin alla olevista vaihtoehdoista. 

Osakeyhtiöille

Yrityslaina

Siltaraha Yrityslaina voi olla apuna myös liiketoiminnan kasvuun ja investointeihin. Investointi voi olla pieni, kuten ravintolan jääkaappi tai suurempi, kuten isompi työkone. Kasvuun vaaditaan monella alalla suurempaa varastoa, mutta kassa on hetkellisesti tyhjä asiakkaiden maksuviiveiden johdosta.

Siltaraha Yrityslaina
 
 

Toiminimille

Yrityslaina

Pienyrityksessä varaston täydennys, henkilöiden palkkaus tai äkilliset laitehankinnat tarvitsevat aina resurssia eli rahaa. Tätä resurssia ei kuitenkaan aina ole heti saatavilla, joten monilla yrittäjillä laina mahdollistaa kasvun.
Siltarahan yrityslaina toiminimelle on helppo ja nopea turvata yrityksen kasvu ja toiminta akuuteissa tilanteissa.

Yrityslaina toiminimille

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää