Liiketoimintasuunnitelma auttaa rahoitusta hankittaessa

Liiketoimintasuunnitelma on tavoitteellisen yrittäjän tärkeä työkalu ja sitä tarvitaan paitsi yritystä perustettaessa, myös yrityksen liiketoiminnan muuttaessa muotoaan. Liiketoimintasuunnitelma pohjan malleja löytyy helpolla Google-haulla useampikin ja niitä kannattaa hyödyntää suunniteltaessa yrityksen toimintoja.

Liiketoimintasuunnitelma ja yritysrahoitus

Markkinoiden epävarmuus nostaa sterssiä monen yrittäjän kohdalla

Yritystä perustettaessa se tarvitsee rahoitusta aloittaakseen. Rahoitusneuvotteluissa tarvitaan melkein aina myös liiketoimintasuunnitelma, joka kannattaa siksi laatia kirjallisena. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua jäsentelemään liikeideaasi ja sen käytännön toteutuksen.

Suunnitelman laatiminen ja liiketoiminnan huolellinen arviointi ovat siten hyödyllisiä ennen kaikkea itsellesi ja yrityksellesi, mutta tarvitset liiketoimintasuunnitelmaa myös rahoituskumppaneita ja liiketoimintakumppaneita sekä mahdollista starttirahaa varten. Myös liiketilan vuokranantaja saattaa pyytää liiketoimintasuunnitelman ennen vuokrasopimuksen tekemistä varmistuakseen yrityksen liiketoiminnan kannattavuudesta.

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma perusteltuine ja tarkkoine laskelmineen antaa ulkopuoliselle tarkastelijalle helposti käsityksen yrityksen liikeideasta, odotetusta kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Liiketoimintasuunnitelman avulla voit näyttää ennen yritystoiminnan aloittamista tai sitä uudelleen suunnatessa, että yritykselläsi on menestymisen eväät olemassa, olitpa sitten aloitteleva tai rutinoitunut yrittäjä.

Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelmassa olennaista on se, että kerrot yritystä ja yritystoimintaa koskevat keskeiset tiedot, oman osaamisesi sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja miten näihin tavoitteisiin päästään.

Liiketoimintasuunnitelman ytimessä on liikeidean kuvaaminen, sillä kaikki lähtee hyvästä ja toteutuskelpoisesta liikeideasta. Toisinaan liikeidea on hyvin yksinkertainen, kuten vaikka tietyn palvelun tarjoaminen yksinkertaisia kanavia pitkin. Toisinaan taas liikeidea voi olla hyvinkin laaja ja sisältää useita komponentteja haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Eritoten nykyisenä digiaikana palvelun markkinoinnin konseptoinnit korostuvat.

Kuvaile siis liikeideasi lyhyesti muutamalla lauseella. Sinun on syytä pystyä kiteyttämään perusajatukset liiketoiminnastasi hyvin tiivistetysti ja miettiä ns. hissipuhe. Mieti, miten kerrot ulkopuoliselle toimijalle ensimmäistä kertaa, millaista yritystä olet luotsaamassa. Mitä tuotteita tai palveluita tarjoat? Kuka tai ketkä ovat tavoiteltavia asiakkaitasi ja miten myynti tapahtuu?

Yrittäjän osaaminen perustaa lähtökohdan yritykselle. Menestyvän yrittäjän tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. tuloshakuisuus, peräänantamattomuus ja itsenäisyys sekä tietenkin ongelmanratkaisukyky. Jos yritys perustuu tiimiin, mieti mikä on tiimin osaaminen. Kuvaa lisäksi esimerkiksi se, onko sinulla/teillä aiempaa yrittäjäkokemusta. Arvioi myös, millaiset digivalmiudet yrityksellä on.

Osaamisen jälkeen sinun tulee miettiä, mitä tuotteita tai palveluja tarjoat asiakkaillesi?

”Mieti, miten kerrot ulkopuoliselle toimijalle ensimmäistä kertaa, millaista yritystä olet luotsaamassa.”

Mitä hyvä liiketoimintasuunnitelma sisältää?

Hyvä liiketoimintasuunnitelma sisältää oleellisia tietoja yrityksen perustoiminnoista.

Mihin hintaan myyt?

Esimerkiksi yksikköhinta, tuntihinta tai urakkahinta? Mihin hinnoittelu perustuu? Miten esimerkiksi kilpailijat hinnoittelevat ja miten erotut kilpailijoistasi hinnoittelumielessä? Voitko esimerkiksi perustella kalliimpaa hintaa vai pyritkö edullisemmalla hinnalla saamaan markkinaosuutta? Onko tuote/palvelu hinnoiteltu suoraviivaisesti tai onko rakentuuko se monimutkaisesti.

Hinnoittelu on tärkeä osa menestystä ja kannattavuutta. Miten suurta myyntiä tavoittelet? Arvioi myynti euroina, asiakkaiden lukumääränä, tuotteiden kappalemääränä tai palveluiden tuntimääränä.

Ketkä ovat asiakkaitasi eli kenelle myyt?

Myytkö kuluttajille tai yrityksille? Millainen on tyypillinen asiakkaasi? Entä asiakasryhmäsi? Asiakaskuntasi määrittely ja tarjonnan huolellinen kohdentaminen ovat avainasemassa menestystä silmällä pitäen.

Sinun tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Missä tavoittelemasi markkinat sijaitsevat? Toimiiko yrityksesi vain Suomen markkinoilla vai pyritkö myös kansainvälisille markkinoille? Kuinka paljon potentiaalisia asiakkaita arvioit olevan? Millainen markkinatilanne eli tuotteiden ja palvelujen kysyntä ja tarjonta toimialallasi juuri nyt on? Entä mitkä ovat kehitysnäkymät? Miten ja miksi saat asiakkaita?

Ketkä ovat kilpailijoitasi?

Pääsääntöisesti kohtaat valitsemallasi toimialalla kilpailua. ja siksi markkinoiden ja kilpailijoiden määrittäminen on hyvin tärkeää.

Määrittele ja tunnista kilpailijasi? Mainitse ainakin 2–4 tärkeintä, mahdollisesti enemmänkin, mikäli markkinallasi on useita toimijoita. Miten erottaudut muista alan toimijoista? Mitkä ovat erityisesti sinun kilpailuetusi? Tuotko markkinoille jotain uutta, jota muut eivät tarjoa? Miksi asiakas ostaa juuri sinulta tai sinun tuotteesi/palvelusi?

Miten aiot markkinoida yritystäsi ja sen tuotteita tai palveluita?

Kun olet selvittänyt asiakkaasi ja markkinasi, sinun tulee miettiä huolella markkinointisi ja laatia markkinointisuunnitelma. 

Kuinka hyvin tunnet asiakkaittesi tarpeet: selvitä siis asiakkaittesi tarpeet ihan ensimmäiseksi? Mitä markkinointikanavia käyttäen? Miten ja missä myyt tuotteita tai palvelujasi, kivijalkakaupassa, ostoskeskuksessa, puhelimella tai internetissä? Mahdollisesti näiden yhdistelmällä. Kuinka asiakkaat löytävät tuotteesi tai palvelusi? Entä miten asiakkaat haluavat ostaa?

Liiketoiminnan tavoitteiden määrittely 

Millaisia konkreettisia tavoitteita asetat liiketoiminnalle esimerkiksi seuraavan 2–3 vuoden aikana? Entä pidemmällä aikavälillä? Tavoitteet voivat olla mm. liikevaihdon kehitys, henkilöstö, kannattavuuden kehitys, yrityksen asema markkinoilla tai asiakasmäärien kehitys.

Millaisia riskejä liiketoimintaasi liittyy?

Vielä on syytä pohtia myös riskipuolta. Kuten tiedämme, yritystoimintaan sisältyy aina riski, joten pohdi kunnolla näitäkin asioita esimerkiksi seuraavasti: Kuinka todennäköistä on riskien toteutuminen? Kuinka vakavia seuraamuksia kunkin riskin realisoitumisesta voisi olla liiketoiminnalle?

Tee laskelmat huolella

Lopulta käytännön toteutussuunnitelman ja taloushallinnon sopimusten laatimisen lisäksi liiketoimintasuunnitelman liittyvät laskelmat (rahoitus- kannattavuus- ja myyntilaskelma) auttavat sinua hahmottamaan tavoitteitasi myös numeroiden ja eurojen avulla.

Liiketoimintasuunnitelmaan mukaan tarvitset rahoituslaskelman, kannattavuuslaskelman, myyntilaskelman ja kassavirtalaskelman.

Liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa päivittää ja tarkastella uudelleen

Yritys elää ja kehittyy jatkuvasti. Liiketoimintasuunnitelman osia kannattaa hyödyntää aina kun olet esimerkiksi tuomassa myyntiin uusia tuotteita tai palveluita. Liiketoimintasuunnitelman avulla voi miettiä onko niiden hankinta- ja myyntihinta riittävä katteeseen, miten markkinointi hoidetaan ja millaisia investointeja tarvitaan esimerkiksi tuotantoon, varastointiin ja logistiikkaan.

Liiketoimintasuunnitelma on hyödyllinen myös yrityksen kasvaessa. Jos vaikka olet avaamassa uutta myymälää tai laajentamassa uusille markkinoille, on liiketoimintasuunnitelman läpikäynti tarpeen. Sitä voi käyttää myös apuna rahoitusneuvotteluissa.

Yrityksen liiketoiminnassa voi tulla eteen myös haasteita. Kustannukset nousevat, markkinat muuttuvat tai yrityksen osaamiseen tulee ongelmia. Vuosia sitten tehty liiketoimintasuunnitelma kannattaa kaivaa mapista ja päivittää nykyiseen tilanteeseen. Sen avulla voi löytää ratkaisuja, joka parhaassa tapauksessa voivat pelastaa yrityksen.

”Joskus vuosia sitten tehty liiketoimintasuunnitelma kannattaa kaivaa mapista ja päivittää nykyiseen tilanteeseen.”

Liiketoimintasuunnitelma auttaa suunnittelemaan rahoitustarpeet – Siltarahan rahoitusvaihtoehdot

Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää näkemään liiketoiminnan rahoitustarpeet. Kuinka paljon rahaa tarvitaan investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Samalla pystytään näkemään millaisella liiketoiminnan tuotolla ja kuinka paljon lainaa voidaan maksaa takaisin ja millä aikataululla?

Siltaraha auttaa yli kaksi vuotta toimineita osakeyhtiöitä ja toiminimiyrittäjiä helposti ja nopeasti pääsemään yli kassanhallinnan vaikeuksista ja mahdollistaa investoinnit. Parhaiten Siltarahan rahoitus toimii, silloin kun luotto pystytään maksamaan takaisin melko lyhyen ajan kuluessa.

Rahoitusta haetaan henkilötakauksella ja päätöksen saa parhaassa tapauksessa jopa saman päivän aikana. Vaikka Siltaraha ei kysykään liiketoimintasuunnitemaa yritysrahoitusta myöntäessään, kannattaa yrityksen toiminnan kannattavuuslaskelmat ja muut liiketoimintasuunnitelman kohdat käydä läpi aina kun yritys tarvitsee rahoitusta toimintaansa.