Yrittäjän eläke – mitä sinun tulisi ottaa huomioon?

Yrittäjän eläke on asia, jota nuorena yrittäjänä ei välttämättä paljon ehdi miettimään. On tärkeää saada yritys toimimaan kannattavasti ja eläkkeelle jääminen voi tuntua kaukaiselta ajatukselta. 

Samalla tavoin kuin palkansaajilla, on yrittäjillä oikeus eläkkeeseen. Palkansaajilla eläkemaksut veloitetaan automaattisesti palkan yhteydessä valmiilla laskentakaavalla ja työnantaja huolehtii eläkevakuutuksen maksamisesta. Yrittäjän puolestaan täytyy toimia itse ja varmistaa riittävän suuruinen eläke itselleen. Yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL on pakollinen kun tietyt ehdot yrittäjyydestä täyttyvät ja se antaa sinulle turvaa niin eläkevuosien varalle kuin muun yrittäjän sosiaaliturvan osalta.  

Tässä artikkelissa olemme avanneet sitä, miten yrittäjän eläkettä kerrytetään, paljonko voit saada eläkettä ja milloin yrittäjä voi jäädä eläkkeelle? 

Miten yrittäjän eläkettä kerrytetään?

Yrittäjän eläke kertyy yrittäjän itse maksamista eläkemaksuista, eli käytännössä YEL-vakuutuksesta. Samalla tavoin kuin palkansaajalla, yrittäjän eläkkeeseen vaikuttaa myös työuran aikana maksettujen eläkemaksujen suuruus. Mitä enemmän maksat eläkemaksuja, sitä enemmän saat eläkettä. Palkansaajalla eläkemaksut seuraavat tarkkaa laskentakaavaa ja eläkkeen suuruus määrittyy sen mukaan. Yrittäjällä puolestaan on itsellään enemmän vastuuta varmistaakseen riittävän toimeentulon eläkepäivinä.  

YEL-maksut – Mitä yrittäjän eläkevakuutus maksaa?

Yrittäjää kiinnostava kysymys on paljonko yrittäjän eläkevakuutus maksaa? YEL-vakuutuksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrittäjä arvioi itselleen työtuloa. Se mitä työtulo on, tulisi olla suurinpiirtein se summa, jonka maksaisit palkkaa vastaavan työpanoksen antavalle yrityksen työntekijälle. Työtulo ei siis ole sidoksissa mitenkään yrityksen liikevaihtoon, tulokseen tai verotukseen. 

Se paljonko määrittelet työtuloksi, vaikuttaa myöhemmin siihen kuinka paljon yrittäjäeläkettä maksetaan. Omaa työtuloa ei siis kannata määritellä liian alhaiseksi. Minimisumma, jonka voit ilmoittaa työtulona vuoden 2021 tiedoilla on 8 063,57 euroa vuodessa, mutta se ei luultavasti takaa sinulle riittävää toimeentuloa eläkepäiville. Maksuprosentti vaihtelee pienesti yrittäjän iän mukaan ja vuonna 2021 lukema on 24,10-25,60 prosenttia YEL-työtulosta. Esimerkiksi 28 000 euron vuosittaisen työtulon mukaan laskettuna YEL-vakuutuksen summa nelikymppiselle yrittäjälle on noin 440 euroa kuukaudessa. Vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla voit laskea yrittäjän eläkevakuutuksen suuruuden sinun työtulosi ja iän mukaan. 

YEL-vakuutuksia tarjoavat seuraavat vakuutusyhtiöt: Elo, Veritas, Varma ja 

Ilmarinen. Kaikilla yhtiöillä vakuutusprosentit ovat samat, joten niiden kilpailuttaminen ei tässä yhteydessä tuo säästöä. Huomioitavaa on, että uutena yrittäjänä saat ensimmäisen neljän vuoden ajan hieman pienemmän maksuprosentin. Vakuutusmaksun suorittamisen voit sopia vakuutusyhtiösi kanssa ja voit maksaa sen kuukausittain tai vaikkapa yhdellä kertaa koko vuoden osalta jo tammikuussa. YEL-vakuutusmaksut voit maksaa henkilökohtaisina tai yrityksen kuluina. 

YEL-vakuutusmaksut ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia täysimääräisinä. Vaihtoehtoisesti voit vähentää ne myös henkilökohtaisessa verotuksessa jos olet maksanut ne itse. Vähennyskelpoisuus tarkoittaa sitä, että YEL-maksut vähennetään verotettavasta tulosta. Ne siis pienentävät sitä summaa, josta veroa maksetaan. 

Milloin YEL-vakuutus on pakollinen?

Kaikille yrittäjille oma yritys ei ole ainoa toimeentulo ja yritystoimintaa voi harjoittaa monella eri tasolla. Ohessa on mainittuna ne tapaukset, jolloin YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjälle.

YEL:n alaiseksi yrittäjäksi sinut lasketaan myös kun olet

Omistuksessa huomioidaan myös välillinen omistus eli esimerkiksi sijoitusyhtiön kautta tapahtuva omistaminen.


Kannattaa huomioida, että YEL-velvollisuus koskee myös sivutoimisia yrittäjiä, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät. Tämä tarkoittaa, että jos olet normaalissa palkkatyössä, mutta työpanoksesi arvo sivutoimisessa yrityksessäsi on yli YEL-työtulon, joudut ottamaan YEL-vakuutuksen.

Mitä jos yrittäjä ei ota YEL-vakuutusta?

Kannattaa muistaa, että YEL-vakuutus on yrittäjän perusta myös kaikkeen muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan. Sen kautta korvataan vanhempainvapaa, sairauspäiväraha, työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke vanhuuseläkkeen lisäksi. Siksi sen ottaminen on paitsi pakollista myös järkevää. 

Aiemmin artikkelissa oli mainittuna ne henkilöt, jotka luokitellaan yrittäjäksi ja siten velvoitetaan ottamaan YEL-vakuutuksen. YEL-velvollisuutta valvoo ETK eli Eläketurvakeskus, joka saa toiminnastasi tietoa esimerkiksi ansiotulojen ja yrityksesi verotietojen kautta. Jos näistä tiedoista ilmenee, että olet velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen, ETK antaa sinulle asiasta kehotuksen.

Jos Eläketurvakeskuksen kehotus ei tehoa ja tarkemmissa selvityksissä ilmenee, että olet YEL-velvoitettu, ETK ottaa vakuutuksen puolestasi ja laskut lankeavat maksettavaksi. 

Paljonko yrittäjä saa eläkettä?

Kun työurasi on ohi tai voit hakea eläkettä ikäsi puolesta, sinulle aletaan maksaa vanhuuseläkettä. Mitä pidempään jaksat tehdä töitä, sitä suuremman työeläkkeen saat. Työeläke lasketaan koko työuralta kunkin vuoden kokonaistyötulon ja henkilön iän mukaan määräytyvän karttumaprosentin perusteella. Yrittäjänä toimiessa eläke karttuu YEL-vakuutuksen vuosittaisen työtulon perusteella ja karkeasti laskettuna eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa.

Esimerkki eläkkeen määrästä:Olet maksanut YEL-vakuutusta keskimäärin vuosittaisen 28 000 euron yrittäjän työtulon mukaisesti 10 vuoden ajan. Tämän mukaan sinun työeläkkeesi tämän työjakson osalta olisi 350 euroa kuukaudessa. 

Työeläkkeeseen vaikuttaa myös oman ikäluokkasi elinaikakerroin, jolla karttunut eläke kerrotaan. 


Parhaimman käsityksen työeläkkeestä saat tarkistamalla sen työeläkeotteesta, missä myös elinaikakertoimen vaikutus on laskettu ansaitun eläkkeen määrään ja vanhuuseläkearvioon. Vaikutus on laskettu elinaikakerroinennusteiden pohjalta.

Milloin yrittäjä voi jäädä eläkkeelle?

Perusperiaate eläkkeelle jäämisessä on se, että mitä pidempään työskentelet, sitä parempaa eläkettä saat. Jokainen ylimääräinen vuosi yrittäjänä korottaa eläkettä 4,8 prosenttia vuodessa. Tähän lykkäyskorotuksen suuruuteen vaikuttavat koko työuran aikaiset ansiot. 

Yrittäjä voi ottaa jo 61 vuotta täytettyään osittaisena vanhuuseläkkeenä 25 % tai 50 % eläkkeestä maksuun. Eläke ei edellytä yritystoiminnan jatkamista, mutta jos yrittäjä työskentelee eläkkeen rinnalla, YEL-vakuutuksen tulee olla voimassa. Osittainen vanhuuseläke pienentää aina tulevan varsinaisen vanhuuseläkkeen määrää.


Vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla on laskureita, joiden mukaan voit katsoa milloin yrittäjä voi jäädä eläkkeelle aikaisintaan ja miten eläkkeelle jäämisen ajankohta vaikuttaa eläkkeen määrään.

Jos työeläkeesi jää pieneksi, voit saada sen lisäksi kansaneläkettä ja takuueläkettä. Kansaneläkkeen vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, mutta voit hakea sen varhennettuna aikaisintaan 63-vuotiaana. Kansaneläkkeen määrään vaikuttaa 63 vuoden ikään saakka karttunut työeläke.

Yrittäjän eläkkeen hakeminen

Kun olet ensin selvittänyt taloudellisesti järkevän ajankohdan jäädä eläkkeelle, pitää yrittäjän hakea eläkettä omasta YEL-vakuutusyhtiöstä. Toisin kuin palkkatyössä, kukaan ei välttämättä patista yrittäjää jäämään eläkkeelle. Helpoiten yrittäjän eläkkeen hakeminen hoituu netissä, missä näet myös laskelmat eläkkeen määrään ja muut ohjeet.

Työeläke maksetaan kerran kuukaudessa. Maksupäivä vaihtelee eläkelaitoksittain, mutta useimmilla se on kuukauden ensimmäinen pankkipäivä. Työeläke maksetaan myös ulkomaille eläkkeensaajan kansalaisuudesta riippumatta. Jos eläkkeen määrä on pieni, se voidaan maksaa kertasuorituksena.

Yrittäjyyden jatkaminen eläkeiässä

Jos energiaa ja terveyttä riittää, mikään ei estä sinua jatkamasta yrittäjätoimintaa. Vaikka alat saada vanhuuseläkettä voit yhä edelleen ansaita normaalisti eikä se vaikuta eläkkeen määrään. Sinun ei eläkkeensaajana välttämättä tarvitse maksaa YEL-vakuutusta, mutta voit maksaa sen vapaaehtoisesti ja siten kasvattaa eläkettä. 

Pidä yritys kannattavana myös vaikeina aikoina ja varmista leppoisat eläkepäivät

Jokaisen yrityksen kohdalle sattuu hankalia hetkiä, jolloin kassanhallinta vaatii nopeita toimenpiteitä. Että yritys pystyy investoimaan tarvittaessa ja selviää kausivaihteluista, tarjoaa Siltaraha yritysrahoitusta kätevästi ja nopeasti. Lainalaskurissa näet kokonaiskustannukset ja päätöksen saat nopeasti. 

Kun yritys voi hyvin ja selviää tilapäisistä kassanhallinnan ongelmista, turvaa yrittäjä oman toimeentulonsa nyt ja tulevaisuudessa eläkevuosina. Olitpa yksityinen elinkeinonharjoittaja tai omistajana osakeyhtiössä, Siltaraha auttaa yrittäjää.  

Tarkista millaisia lainavaihtoehtoja tarjoamme sinulle

Yrittäjän lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen