Yrityslainat heti ilman vakuuksia

Osakeyhtiölle

Siltaraha Yrityslaina voi olla apuna myös liiketoiminnan kasvuun ja investointeihin. Investointi voi olla pieni, kuten ravintolan jääkaappi tai suurempi, kuten isompi työkone. Kasvuun vaaditaan monella alalla suurempaa varastoa, mutta kassa on hetkellisesti tyhjä asiakkaiden maksuviiveiden johdosta.

Lainaa osakeyhtiölle

Henkilöyhtiölle

Pienyrityksessä varaston täydennys, henkilöiden palkkaus tai äkilliset laitehankinnat tarvitsevat aina rahaa. Tätä ei ole aina heti saatavilla, joten laina mahdollistaa kasvun yrittäjillä. Siltarahan yrityslaina henkilöyhtiölle (Tmi, Ky, Ay) on helppo ja nopea turvata yrityksen kasvu ja toiminta.

Lainaa toiminimille

Siltaraha Avainlippu suomalaista palvelua

Siltarahalle on myönnetty Suomalaista Palvelua Avainlippu-merkki. Valitse 100 % suomalainen yrityksesi rahoitukseen.

Näin yrityslaina toimii

1. Hakemus

Tarvitset aikaa vain 5 minuuttia hakemuksen täyttämiseen.

2. Lainapäätös nopeasti

Saat päätöksen yrityslainasta jopa saman päivän aikana.

3. Rahat tilille

Saat rahat yrityksen tilillesi jo saman päivän aikana.

Yleisimmät kysymykset yrityslainoista

Yrityslainaa nopeasti ilman vakuuksia

Monta kertaa yrityksen historian saatossa voi tulla eteen tilanne, jolloin toiminnan rahoittamiseen olisi välttämätöntä saada nopeasti sopiva määrä ulkoista rahoitusta kuitenkin siten, että vakuuksia ei tarvittaisi. On kovin tyypillinen tilanne, että yrittäjällä ei ole reaalivakuuksiksi kelpaavia omaisuuskohteita varsinkaan yrityksen kirjoissa, eikä usein henkilökohtaisestikaan. Näin on laita myös muiden kuin reaalivakuuksien, esimerkiksi kelvollisten finanssivakuuksien kanssa. Toisinaan toki vakuuksia on, mutta useinkaan näin ei ole.

Eritoten kasvava yritys tarvitsee liiketoiminnan kiihdyttämiseen vakuudetonta yrityslainaa. Tarve voi olla yleistä liiketoiminnan kasvattamista tai vaihtoehtoisesti rahoituskapeikkojen (pienhankinnat, tietyt veromaksut, yllättävät yrityksen kulut, jne.) paikkaamista nopealla ja lyhytaikaisella lainalla. Perinteisestä pankista luottoa on tyypillisesti saanut suhteellisen edullisesti, mutta miinuspuolena on prosessin pidempi kesto ja kattavien vakuuksien tarve. Näitä kasvuyrityksellä harvoin on tarjolla.

Pankkien lainaehdot ovat toimialasääntelyn vuoksi entisestään kiristyneet viime vuosien aikana, jolloin yrityslainoja on voitu myöntää entistä harvemmille yrityksille. Tarjonnan heikentymistä on noussut paikkaamaan uusia rahoitustoimijoita, yritysluotottajia, jotka eivät ole perinteisiä pankkeja. Näin ollen yrityslainaa ilman vakuuksia voi tänä päivänä Suomessa hakea useilta eri yritysluotottajilta. Siltaraha on yksi tällaisista toimijoista ja on saavuttanut markkinoilla edelläkävijän aseman kokonaismarkkinoita edullisemman hinnoittelun ja joustavien vaihtoehtojensa (lainan koko ja maturiteetti) kautta.

Yrityslainalaskuri osakeyhtiölle

1000 € 300 000 €
Kuukausierä:
Kokonaismäärä:

Vakuudeton yrityslaina

Viime vuosina markkinoille on tullut paljon tarjontaa yritysrahoitukseen ja yksi tärkeimmistä muodoista on vakuudeton yrityslaina tai yritysluotto. Vakuudeton yrityslaina on tyypillisesti lyhyempi maturiteetiltaan, esimerkiksi joitain kuukausia tai vaikka yksi vuosi. Kahta vuotta pidemmät yrityslainat ovat jo hieman harvinaisempia, mutta markkinoiden kehittyessä niitäkin on alkanut esiintymään yhä enemmän. Koon puolesta vakuudettomat yrityslainat ovat pienemmästä päästä. Pienimmät useimmiten joitain tuhansia euroja ja suurimmat harvemmin yli 100 000 euroa. Keskimäärin koot pyörivät 10-20 tuhannen euron nurkilla.

Vakuudeton yrityslaina on nimensä mukaisesti vakuudeton järjestely, eli lainanantaja ei tarvitse fyysisiä vakuuksia tai finanssivakuuksia yrityslainan saadakseen. Sen sijaan yrityslainaaja selvittää tarkoin yrittäjän yhtiön taloudellisen tilanteen sekä lainan hakemisesta vastaavan henkilön omat taloudenhoidon taustat. Mikäli nämä ovat kunnossa ja laina voidaan myöntää, vaatii lainanantaja yrityslainalle henkilökohtaisen takauksen. Pienemmille lainoille yleensä yksi takaaja riittää. Takaaja on tyypillisesti yrityksen omistaja/vastuuhenkilö. Suuremmille lainoille vaaditaan useampia takaajia. Lähtökohtaisesti yrityslainan takaisinmaksusta vastaa siten yritys itse, mutta mikäli lainan takaisinmaksussa olisi ongelmia, vastaa takaaja lainasta.

Yrityslainaa maksetaan takaisin tyypillisesti kuukausittaisina tasaerinä, kunnes laina on kokonaisuudessaan takaisin maksettu. Tyypillisesti valmiit online-ratkaisut on rakennettu tällä mallilla, mutta toki yrityslainan maksuohjelmat on myös vapaasti räätälöitävissä kuten muutkin rahoitusjärjestelyt.

Yrityslainat ja vakuudet

Yrityslainoja on olemassa toki myös perinteiseen tapaan vakuudellisina, ikään kuin perinteisen pankkilainan kaltaisina järjestelyinä. Tyypillinen lainan vakuus voi olla esimerkiksi kiinnitys. Tällöin kiinteistönomistaja hakee kiinnityksen kiinteistöön lainan vakuudeksi. Kiinnityksen vahvistamiseksi tarvitaan lainhuuto rekisteriin. Vahvistetusta kiinnityksestä annetaan panttikirja, joka luovutetaan lainanantajalle vakuudeksi. Panttikirjan arvo perustuu kiinnityksen määrään. Etusija pantinhaltijoiden kesken määräytyy kiinnityksen hakemispäivän mukaan. Aiemmat menevät myöhemmin haettujen edelle.

Yksi mahdollisuus vakuudeksi on jälkipantti. Jälkipantti voi tulla käyttöön kun aiemmalla lainanantajalla on jo olemassa kiinnitys. Jälkipantti voi olla parempi kuin uusi kiinnitys, mikäli panttikirjan arvo on panttioikeutta suurempi. Mikäli alkuperäistä lainaa on lyhennetty jo merkittävästi, voi jälkipanttaus hyvinkin kattaa kokonaisuudessaan uudenkin lainan määrän.

Osakkeita ja finanssiarvopapereita käytetään usein lainan vakuutena, mikäli kyseiset omaisuuskohteet ovat vakuudeksi kelvollisia. Tämä useimmiten tarkoittaa realisointikelpoisuutta tai hyvää varmuutta takaisinmaksusta velkasaatavien osalta. Yrityksen omat osakkeet harvemmin kelpaavat vakuudeksi lainalle, mutta toisinaan tämäkin järjestely on mahdollinen.

Laskusaatavat kelpaavat lainan vakuudeksi, mikäli laskutettava kohdeyhtiö on hyvämaineinen, tunnettu ja omaa hyvän maksuhistorian. Väistämättä laskusaatavat ovat useimmiten suhteellisen lyhytkestoisia, jolloin kovin pitkien lainojen vakuuksiksi ne eivät ole soveltuvia.

Lopuksi lainan vakuutena voi olla myös yrityskiinnitys. Lainan vakuudeksi pantataan tällöin yrityksen omistuksessa olevaa irtainta käyttöomaisuutta tai muuta omaisuutta kuin kiinteistöt. Yrityskiinnitystä ei voi hakea sellaiselle omaisuudelle, johon voidaan vahvistaa kiinnitys muun lain mukaan. PRH vahvistaa yrityskiinnityksen määräsummalle ja lainanottaja saa dokumentaationa panttaustodistuksen. Yrityskiinnitystä voidaan hakea käyttöomaisuudelle, joita ovat esimerkiksi koneet, kalustot, tavaramerkkioikeudet, muut erityiset oikeudet. Yrityskiinnitystä voidaan hakea myös vaihto-omaisuudelle kuten aineet, tarvikkeet, tavarat ja rahoitusomaisuudelle kuten kassavarat, saatavat, arvopaperit.

Yrityskiinnitys ei estä käyttämästä kiinnitettyä omaisuutta tai luovuttamasta sitä siten kuin liiketoiminnan normaali tavaranvaihto tai kaluston uusiminen ym. sellaista vaatii. Yrityskiinnitys on voimassa kunnes se mahdollisesti kuoletetaan.

Tarvitaanko henkilövakaus  eli takaus yrityslainalle?

Siltarahan Yrityslainoihin tarvitaan käytännössä aina omavelkainen henkilötakaus. Käytännössä henkilötakauksen antaa kokemustemme mukaan yrityksen nimenkirjoitusoikeutettu henkilö. Olemme myös toistaiseksi rajanneet henkilövakuuteen liittyvää riskiä, että jos lainasumma on yli 30 000 € tai laina-aika 24kk tai enemmän, niin vaadimme vähintään kahden, Siltarahan arvion mukaan luottokelpoisen luonnollisen henkilön antaman omavelkaisen takauksen lainaan. Siltarahan lainahakemuslomakkeella toki yrittäjä voi parantaa luotonsaamismahdollisuuksia nimeämällä useamman takaajan lainaan, vaikka minimimäärä täyttyisikin. Tämä lisäominaisuus myös palvelee joissain määrin yrityksiä, jos on useampi yhtiökumppani ja keskinäisesti on sovittu, että kaikki vastuut jaetaan, eli myös takaajina toimii useampi henkilö samanaikaisesti.

Usein kuuluu puhuttavan reaalivakuudesta lainanhakijoiden keskuudessa.

Reaalivakuus on velallisen antama vakuus lainanantajalle. Reaalivakuudessa on kyse esinekohtaisesta velkavastuusta. Velasta vastaavaksi osoitetaan jokin tietty omaisuus, esine tai asiakirja. Hyvä esimerkki on kiinnitys kiinteistöön.

Reaalivakuuden ero henkilövakuuteen on rajattu. Reaalivakuudessa on kyse henkilökohtaisesta ja rajoitetusta vakuudesta, kun henkilövakuuden osalta on kyse rajoittamattomasta vakuudesta. Tällöin henkilövakuuden antaja on vastuussa velasta koko omaisuudellaan.

Siltarahan osalta ainoastaan Yrityslaina PROssa voi olla mahdollisuus velallisen antaa reaalivakuus Siltarahalle.  Olemme historian aikana järjestelleet bullet -lainoja aina silloin tällöin, riskit Siltarahalle minimaalisena huomioiden.

Mitä jos yritykselle ei myönnetä lainaa pankista?

Jokainen pankki tai rahoituslaitos määrittelee joko itse, tai toimintaansa ohjaamien lakien ja asetusten kautta kenelle ja millä ehdoilla rahoitusta myöntävät. Varsin usein Siltarahan asiakkaat ovat kokeneet asian niin, että pankki olisi kyllä ehkä rahoittamassa hankintaa ja/tai investointia, mutta prosessin pitkäaikaisuus, sekä reagointinopeus lyhytaikaisiin kassanvaihteluihin ovat aiheuttaneet sen, että valinta on siirtynyt enemmän Siltarahan kaltaisiin yritysrahoittajiin. Toisaalta, hylätty lainapäätös kertoo aina siitä, että hakijan suhteen koetaan haettuun summaan liittyvän liikaa riskiä, jolloin yrittäjän vaihtoehdoiksi saada rahoitusta koostuvat muista lähteistä.

Lainan haun suhteen on usein tilanne se, että yrittäjä on jo laittanut omat rahat kiinni yritykseen, jolloin rahoitusta pitää alkaa katsomaan muista lähteistä.

Ystävät ja sukulaiset. Usein ensimmäinen taho, johon yrittäjä ottaa yhteyttä rahoitustarpeiden edessä, kun omat rahat eivät enää riitä, on se perinteinen, sukulaiset ja ystävät. Usein ihan suoraan lainoittamaan toimintaa tai joissain tapauksissa lisätakaajiksi yrityslainaan (tai henkilökohtaiseen lainaan, jota käytetään yritystoiminnan rahoittamiseen). Riippuu todella paljon tapauksesta, kuinka realistista on saada rahoitusta sukulaisilta ja/tai ystäviltä. Toisille yrittäjille kyseinen rahanlähde tuskin on minkäänlainen mahdollisuus, kun taas joillekin kysymyksessä voi olla hyvinkin potentiaalinen rahan lähde.

Vertaislainat. Yrityslainojen ohella uusi rahoitusmuoto on myös joukkorahoituksen alaan kuuluva vertaislainaaminen. Vertaislainojen järjestäjät saattavat yhteen lainaa tarvitsevat yritykset ja tuottoa hakevat sijoittajat. Vertaislainojen järjestäjän rooli on toimia välittäjänä. Tämän roolin mukaisesti he ottavat onnistuneista toimeksiannoista välityspalkkion. Lainoitettavan yrityksen luottotappioriski jää sijoittajien suoraan kannettavaksi. Vertaislaina on yritykselle pankkilainaa kalliimpi, mutta yleensä yrityslainan kanssa kuluineen laskettuna lähes saman hintainen. Hinnoittelu toki on tapauksesta riippuvaa. Vertaislainan heikkous yrityslainaan verrattuna on prosessin kestossa. Kun rahoituskierrokseen ryhdytään, ei ole takeita sen onnistumisesta eikä kestosta, milloin rahat saa käyttöönsä, mikäli kierros onnistuu.

Laskurahoitus/factoring. Edelleen uudempaa rahoitusvälinettä edustaa laskurahoitus tai factoring. Tässä rahoitusvaihtoehdossa yritys myy laskujaan rahoitusyhtiölle pienellä alennuksella, jolloin myyntilaskutuksen rahat saadaan suoraan heti käyttöön ja samalla päästään eroon laskutuksen kohteena olevan yrityksen maksuhäiriö tai luottoriskeistä. Toinen mahdollisuus on, että yritys antaa myyntilaskuja vakuudeksi lyhytaikaista lainaa saadakseen. Tällöin luottoriski jää edelleen yrityksen kannettavaksi. Vakuudeksi antamalla yritys saa myös rahat käyttöönsä rahoituslaitoksen kautta välittömästi tarvitsematta odottaa, kunnes laskutettu yritys maksaa laskun. Etenkin pidempien maksuaikojen kohdalla kyseessä on merkittävä etu. Myydessä laskut yritys joutuu ikään kuin maksamaan kalliimman hinnan rahoituksesta kuin antaessa laskut vakuudeksi. Syynä eroon on luottoriskin kantamisen hinta. Laskurahoitus on kasvanut myös viime vuosina voimakkaasti ja tarjontaa markkinoille on tullut lisää sekä uusilta, että perinteisemmiltä rahoitusalan toimijoilta.

Osakeyhtiöille

Yrityslaina

Siltaraha Yrityslaina voi olla apuna myös liiketoiminnan kasvuun ja investointeihin. Investointi voi olla pieni, kuten ravintolan jääkaappi tai suurempi, kuten isompi työkone. Kasvuun vaaditaan monella alalla suurempaa varastoa, mutta kassa on hetkellisesti tyhjä asiakkaiden maksuviiveiden johdosta.

Siltaraha Yrityslaina
 
 

Toiminimille

Yrityslaina

Pienyrityksessä varaston täydennys, henkilöiden palkkaus tai äkilliset laitehankinnat tarvitsevat aina resurssia eli rahaa. Tätä resurssia ei kuitenkaan aina ole heti saatavilla, joten monilla yrittäjillä laina mahdollistaa kasvun.
Siltarahan yrityslaina toiminimelle on helppo ja nopea turvata yrityksen kasvu ja toiminta akuuteissa tilanteissa.

Yrityslaina toiminimille

Lainaa firmalle luotettavasti

Lainojen kilpailutus ja vertailu kannattaa, jotta saat parhaan mahdollisen yrityslainan. Lue lisää yrityslainan vertailusta ja kilpailuttamisesta täältä. Siltarahalle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena kotimaisesta ja luotettavasta toimijasta. Saat Siltarahalta asiakaspalvelua suomeksi ja tuet kotimaista yritystä, kun valitset Siltarahan yrityslainan oman firman rahoitukseen.