Yrityslainan korko – Mitä siitä pitäisi tietää?

Lainamarkkinoilla yksi keskeisimpiä asioita on luonnollisesti lainan hinta, jota usein myös koroksi kutsutaan. Lainoja ja lainaajia on monenlaisia, siten on myöskin monta tapaa lähestyä lainan hinnoittelua ja yrityslainan korkoa.

Suurelle yleisölle tunnetuin lainamuoto lienee asuntolaina, ja asuntolainojen markkinat ovatkin huomattavan standardoidut ja kilpaillut. Lisäksi lainakoot ovat suhteellisen suuria. Yrityslainojen markkinat ovatkin sitten huomattavasti monimuotoisemmat. Lainojen koot vaihtelevat joistain tuhansista euroista aina miljooniin ja kymmeniinkin miljooniin euroihin. Vakuus- ja takausjärjestelyt vaihtelevat huomattavasti. Samoin toki lainojen pituudet ja yrityslainojen korot.

Miten yrityslainan korko ilmoitetaan?

Tässä artikkelissa keskitytään voittopuolisesti pienehköjen ja lyhyiden online yrityslainojen korkoihin ja hinnoitteluun. Aivan ensimmäiseksi huomattakoon, että korko on vain toinen tapa ilmaista lainan hinta. Korko ei useinkaan ole oikea muuttuja lainojen vertailua varten. Erityisesti pieniin ja lyhyisiin lainoihin korko ei sovellu erityisen hyvin kertomaan onko lainan hinta kohtuullinen vai ei. Erityisesti kuluttajamarkkinoille suunnatut pienlainat ovat hyvä esimerkki.

“Korko on vain toinen tapa ilmaista lainan hinta.”

Ajatellaanpa vaikka 100 euron pienlainaa yhdeksi kuukaudeksi. Mikäli korko on nyt korona-ajan maksimi 10% vuotuisena korkona, se tarkoittaa, että 100 euron hinnaksi tulee 10 euroa / 12 = 83 senttiä. Jokainen ymmärtää, että näin pienten ja lyhyiden lainojen kyseessä ollessa ei ole taloudellisesti järkevää tarjota kyseisiä lainoja esimerkkikorolla. Tuotto 83 senttiä ei mitenkään riitä kattamaan tuottovaatimusta, luottotappioriskiä, käsittelykuluja ja tietojen automaattista tarkistusta.

Miten yrityslainan korko lasketaan?

Toinen ongelma mikä liittyy korkoihin on se, että tavallinen kuluttaja tai yrittäjä ei myöskään aina osaa laskea oikein mitä mikäkin korko euroina tarkoittaa. Itse korko ei kuitenkaan ole lopulta lainan hinta vaan ainahan pitää päätellä miten paljon euroja kustakin korosta kulloinkin koituu maksettavaa (tai sijoittaessa tuottoa). Tämä on tärkein syy, miksi Siltaraha (ja moni muu yrityslainojen tarjoaja) ilmoittaa suoraan lainan hinnan euroina eikä sekoiteta asiakkaan päätä koroilla.

Kuka tahansa pystyy selvittämään helposti mikä lainan hinta on, kun se ilmoitetaan suoraan euroina eikä korkona. Tästä syystä Siltarahan lainasta asiakas tietää aina tasan tarkkaan mitä siitä joutuu maksamaan (edellyttäen, että lainan takaisinmaksut suoritetaan lainasopimuksen mukaisesti. Viivästyneille maksuille sovelletaan viivästyskorkoa).

Esimerkiksi 1000 euron laina vuodeksi maksetaan takaisin 12 kappaleella kuukausittain toistuvilla tasasuorituksilla 120 euroa kerralla. Tällöin kokonaissummaksi tulee 1440 euroa. Siten 1000 euron lainan hinnaksi muodostuu 440 euroa. Hinta on luonnollisesti suhteellisen korkea, sillä ennen kaikkea lainan määrä on pieni, joten käsittelykulut, markkinointikulut ja tietojen tarkistuskulut kohdistuvat hyvin pienelle summalle.

Toiseksi kyseessä on reaalivakuudeton laina, jonka luottoriski on suuri. Lainaa takaa ainoastaan hakijan tai jonkun muun luottokelpoisen henkilön takaus. Suuremmilla lainoilla vaaditaan kaksi takaajaa.

Nimelliskorko vai todellinen vuosikorko?

Yrityslainan koroista puhuttaessa törmää useimmiten kahteen erilliseen käsitteeseen: nimellinen korko ja todellinen vuosikorko. Käsitteissä on eroa toki, ja jälkimmäinen, eli todellinen vuosikorko ottaa huomioon kaikki mahdolliset kulut mitä peritään.

Nimelliskorosta poiketen todellinen vuosikorko näyttää siis kaikki lainaan liittyvät kulut ja maksut. Näitä voivat olla mm. Avausmaksu tai tilinhoitomaksu. Jotkut toimijat perivät myös käsittelykuluja maksuerien kohdalla.

Siltarahan laina on selkeä, me emme peri mitään ylimääräisiä kuluja vaan asiakas tietää tasan tarkkaan lainasta koituvat maksut sopimuksen solmimisen hetkellä.


Vaihtuva vai kiinteä korko?

Toinen seikka mikä usein lainojen koroista puhuttaessa kiinnostaa on koron määräytymisen peruste. Toisin sanoen; onko korko kiinteä vai vaihteleeko korko riippuen markkinakorkojen muutoksista, kuten Euriborista. Asuntolainojen korot ovat lähes poikkeuksetta Euriboriin sidottuja ja siten vaihtuvakorkoisia.

Nythän toki tilanne on ollut jo pitkään sellainen, että korot ovat olleet negatiivisia, jolloin asuntolainasta on joutunut maksamaan ainoastaan marginaalin verran. Tilanne kuitenkin elää ja jonain päivänä Euriborit voivat taas nousta positiivisiksi.

Yrityslainoissa, ainakin Siltarahan yrityslainassa korko (eli hinta) on kiinteä. Toisin sanoen, markkinakorkojen muutokset eivät vaikuta maksuerien suuruuteen vaan maksuerät pysyvät sovitun suuruisina koko laina-ajan. Tämä on muutenkin luontevampi lähestymistapa lyhyisiin tasasuuruisina erinä maksettavien yrityslainojen kohdalla. Marginaali lainalla olisi joka tapauksessa huomattavasti suurempi kuin mikään mahdollinen markkinakorko. Siten on suoraviivaisempaa kiinnittää hinta heti lainan myöntämisen hetkellä koko laina-ajaksi, niin kaikki on helpompaa ja selkeämpää.

Yrityslainan korkojen rajoittaminen

Lopuksi vielä sananen korkojen rajoittamisesta. Kulutusrahoituspuolella maksimi todellisen vuosikoron taso laskettiin 2019 vuonna 20 prosenttiin. Sittemmin kun Korona alkoi vyöryä toden teolla kuluvan vuoden keväällä, niin hallitus ajoi läpi lakiesityksen, jolla kulutusrahoituksen korkoa (muttei esim. luottokorttien korkoja) rajoitettiin vuoden loppuun asti vain 10 prosenttiin todellista vuosikorkoa. Tämä on todella alhainen korko pienille vakuudettomille luotoille. Tästä syystä valtaosa tarjonnasta onkin nyt lopetettu toistaiseksi ainakin.

Aika näyttää onko pienluottojen tarjonnan tyrehdyttäminen ollut hyvä vai huono asia kokonaisuuden kannalta. Joka tapauksessa, yrityslainojen ja yritysluottojen osalta markkinat toimivat vielä vapaasti hinnoitellen ja kilpailu markkinalla on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Näin ollen markkinat hinnoittelevat tehokkaasti lyhyet, reaalivakuudettomat, korkean luottoriskin lainat. Tämä koituu yrittäjän hyödyksi ja markkinatalouden lainalaisuuksien ansioista kilpailu takaa, että lainoja on tarjolla oikeilla hinnoilla.

Siltarahalta yrityslainaa selkeällä hinnoittelulla

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen