Aloittavan yrittäjän rahoituksen muistilista

Oman yrityksen aloittaminen ei yleensä onnistu ilman minkäänlaista rahoitusta, vaan yritystoiminnan starttaamiseen tarvitaan jonkin verran pääomaa. Summa vaihtelee yrityksestä ja toimialasta riippuen, ja on myös tapauskohtaista kuinka paljon alkuinvestointeihin ja käyttöpääomaan tarvitaan rahaa.

Jos omia säästöjä ei löydy tarpeeksi, onneksi löytyy useita eri rahoitusvaihtoehtoja, joiden avulla yritystoiminta saadaan startattua nopeasti. Uuden yrityksen rahoitusvaihtoehtoihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen oman yrityksen perustamista.

Oma pääoma

Omasta takaa löytyvä pääoma on helpoin ja nopein tapa startata uusi yritys. Pääoma jonka yrityksen perustajat sijoittavat yritykseen, voi olla rahaa tai vaikkapa kiinteistöä. Kun yritys tekee voittoa, voitot kerryttävät pääomaa, ellei niitä jaeta omistajille, tappiot taas vähentävät pääomaa. Jos omaa pääomaa ei löydy tarpeeksi, löytyy onneksi erilaisia avustuksia yritystoiminnan starttaamiseen.

Aloittavan yrityksen tuet

Julkisista varoista voi hakea yritystukia, jotka vaihtelevat käyttötarkoituksen ja yrityksen mukaan. Tukien avulla pyritään tukemaan yrityksiä, jotka kehittävät maailmaa parempaan suuntaan, kuten työllisyyden tai taloudellisen kehityksen parantamiseksi.

ELY-keskuksen tuki Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat valtion aluehallinnon yksiköitä, jotka tarjoavat rahoitusta ja erilaisia kehittämispalveluita.
Maaseudun yritysrahoitus Myönnetään maaseutualueiden yrityksille, jotta voidaan tukea maaseudulla asuvien ihmisten toimeentulo.
Business Finland Tarjoaa yrityksille rahoitusta kehittämiskelpoisten ideoiden muuttamiseksi liiketoiminnaksi.
Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämistoimenpiteiden ja investointien rahoittamiseen, kuten uusien tuotteiden tai menetelmien kehittämiseen.
Starttiraha Tukee yrittäjän toimeentulon yrityksen käynnistysvaiheen ajan, maksimissaan kuitenkin 18 kuukauden ajan.

Vieras pääoma

Uuden yrityksen rahoitus onnistuu myös vieraan pääoman avulla. Vieras pääoma on velkaa, joka maksetaan korkoineen velantajalle. Lainat jaetaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pääomaan riippuen laina-ajan pituudesta. Jos yrityksellä on paljon lyhytaikaista lainaa, voi olla kuitenkin haastavampaa maksaa lainat takaisin ajallaan, kuin jos yrityksellä olisi pääosin pitkäaikaisia lainoja.

Siltarahan yrityslaina on tukena liiketoiminnan kasvattamisessa ja lainaa voit hakea luottokelpoisille yrityksille, jotka ovat toimineet vähintään kahden vuoden ajan.