Hyödynnä yrityksen verovähennykset

Yrityksen pyörittämisessä ja kannattavuudessa verot ovat oleellinen osa taloutta ja kassanhallintaa. Kaikki ymmärtävät, että yhteiskunta ei pyöri ilman veroja ja niiden avulla turvataan monia yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja, joista on myös yrittäjille hyötyä. Yrityksen verovähennykset on suunniteltu siten, että ne kannustavat investointeihin, henkilöstön hyvinvointiin ja toisaalta yrittäjän mahdollisuuksiin saada hyötyä tekemästään työstä. Yrityksen verovähennykset ja verovapaat etuudet ovat osa älykästä verosuunnittelua ja alla olevien vinkkien avulla voit pienentää yrityksen verotaakkaa, yrityksen kannattavuutta ja yrittäjän itsensä saamaa korvausta työstään.

Myös toiminimellä toimiva yrittäjä voi säästää vuodessa tuhansia euroja. On vain hyödynnettävä mahdollisuudet veroilmoitusta täyttäessä. Verovähennykset työvaatteista, kilometrikorvaukset ja verovähennykset työhuoneesta ovat tyypillisiä elinkeinonharjoittajan hyödyntämiä verovähennyksiä.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Mitä yritys voi vähentää verotuksessa?

auto-yrityksen-nimiin

Perusperiaate yrityksen verovähennyksissä on se, että yritystoimintaan liittyvät kulut voi vähentää. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa yrityksen käytössä olevat autot ja työkalut, joiden hankinnan ja korjaukset voi vähentää verotuksesta. Yrityksen verovähennysten piiriin kuuluvat myös esimerkiksi toimitilojen vuokrat, toimistotarvikkeet, tietokoneet ja työvälineet ja markkinointikulut.

Jos yrityksesi haluaa tukea hyvää tarkoitusta ja lahjoittaa yleishyödylliselle yhdistykselle, voit vähentää näitä kuluja verotuksesta. Vähennystä voit tehdä vuositasolla maksimissaan 850 eurosta vastaanottajaa kohden. Mikään ei estä kuitenkaan tukemasta useampaa yleishyödyllistä kohdetta. Voit tukea mitä tahansa hyväntekeväisyysjärjestöä, jolla on toimintaa Suomessa tai vaikkapa yrityksen toimialaa lähellä olevaa opiskelijajärjestöä tai paikallista urheiluseuraa.
Yrityksen lainojen korot voi vähentää verotuksesta. Tämä kannattaa ottaa huomioon kun lasket todellisia kustannuksia luotoille pelkän korkoprosentin lisäksi. Luoton kustannukset eivät välttämättä olekaan niin kovia, kun voit vähentää ne veroista. Jos yritys kuitenkin joutuu maksamaan maksujen viivästymisestä korkoa, ei niitä voi vähentää. Yritys ei voi vähentää myöskään rangaistuksenomaisia maksuja, kuten viivästysmaksuja, sakkoja, yliopeussakkoja tai muita seuraamusmaksuja.
Verottaja haluaa tukea yritysten, sen henkilökunnan ja yrittäjän kouluttautumista mahdollistamalla koulutuskulujen vähentämisen verotuksesta. Tällaisia kuluja voivat olla osallistumismaksut tilaisuuksiin, matkakulut ja kurssimaksut. Voit myös vähentää kuluja messuvierailuista ja konferensseista, joihin yrittäjä tai henkilökuntaa osallistuu. Koulutusten ja opintomatkojen kulujen vähennyksiä tehdessä kannattaa olla tarkkana, säilyttää kuitit ja huolehtia koulutussuunnitelmasta kirjanpitoa varten. Yrityksen on mahdollista hakea myös koulutusvähennystä työntekijöiden osallistuessa palkallisiin koulutuksiin tai valmennuksiin. Tämä on ikään kuin korvaus yritykselle siitä ajasta, jolloin työntekijät eivät ole tuottavassa työssä. Koulutukset liittyvät tavallisesti ammatillisen osaamisen tai työhyvinvoinnin lisäämiseen. Lähtökohtaisesti verotuksessa vähennettävä summa on puolet koulutuspäivien laskennallisesta palkkakustannuksesta. Koulutusvähennyksen voi tehdä verotukseen vuosittain maksimissaan kolmelta päivältä työntekijää kohden ja koulutusten tulee perustua yrityksen koulutussuunnitelmaan. Koulutusvähennys verotuksessa koskee vain työntekijöitä, ei siis osakeyhtiön ainoaa omistajaa tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Ammattilehdet ja sanomalehdet on myös mahdollista vähentää verotuksesta. Tämä koskee myös nettiversioita ammatin kannalta hyödyllisiin julkaisuihin.
Yrityksen kannattaa vakuuttaa toimintaansa jo pelkästään verovähennysten takia. Yritys voi vähentää verotuksesta myös yrittäjäeläkemaksun (YEL) ja tiettyyn rajaan asti vapaaehtoisia eläkemaksuja. Tapaturmavakuutus kuuluu myös verovähennettäviin kuluihin. Muut kuin toiminimiyrittäjät voivat vähentää verotuksesta myös yrittäjän henkivakuutuksen.
Yritykset järjestävät erilaisia henkilöstötilaisuuksia, kuten pikkujouluja ja kesäjuhlia työntekijöiden palkitsemiseksi ja yhteishengen kasvattamiseksi. Näiden tilaisuuksien järjestely- ja tarjoilukulut on mahdollista vähentää verotuksesta niin kauan kun tilaisuudet ovat työnantajan järjestämät, niihin on kaikkien mahdollisuus osallistua, ne ovat “tavanomaiset” ja kustannukset ovat kohtuulliset.
Edustusmenojen verovähennykset saattavat olla hieman monimutkaisia ja vaativat tarkkuutta. Pitää muistaa osallistujien nimet, kuitit ja arvolisäveron prosentit. Lähtökohtaisesti edustusmenoja voi vähentää silloin kun kuluja syntyy asiakkaiden ja yrityksen kannalta tärkeiden yhteistyötahojen kestitsemisestä tai muistamisesta. Kulujen tulee kohdistua yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, joten et voi käydä yhtiökumppanisi kanssa lounaalla ja vähentää laskua verotuksesta. Edustusmenoista voi vähentää puolet ja arvolisäveroa ei lasketa summaan. Näin ollen esimerkiksi 114 euron illallisesta voit siis vähentää 50 euroa (ravintolaruuan alv. 14 %). Edustusmenoiksi lasketaan myös edustusmatkat ja -tilaisuudet, edustuslounaat ja illanvietot yrityksen nimissä. Myös yritysten väliset pienimuotoiset lahjat voi vähentää verotuksesta.
Pienhankinnat, kuten toimistokalusteet, työvälineet, tarve-esineet ja toimistotarvikkeet voi vähentää yrityksen verotuksesta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että niiden hankintojen kertaostoksen maksimivähennys (vuoden 2019 tiedoilla) on 850 € ja koko vuoden osalta maksimissaan 2 500 €.
Tietokoneet ja IT-ohjelmat voi vähentää yrityksen verotuksesta. Tietokoneita ja kalliimpia ohjelmistoja hankittaessa poistot jaetaan yleensä tasan useammalle vuodelle. Tämä pitää hankintavuoden talousluvut kohdillaan ja tulevat poistot voi ottaa huomioon myös tulevien vuosien verovähennyksiä suunnitellessa.

Jos puolestaan haluat tukea poliittista toimintaa, on hyvä muistaa, että siihen lahjoitettua tukea ei ole mahdollista vähentää verotuksesta.

Toiminimen verovähennykset

Toiminimiyrittäjän verovähennykset tarkoittavat sellaisia kuluja, jotka voit vähentää verotettavasta tulostasi. Toiminimen verovähennykset ja niiden maksimaalinen hyödyntäminen tuovat rahanarvoista etua jokaiselle yksinyrittäjälle ja usein verovähennykset ovat samoja riippumatta yhtiömuodosta. Yksityisenä liikkeenharjoittana eli toiminimessä yritys on kuitenkin sama kuin yrittäjä, eli henkilö, joten yrityksen verotusta ei eroteta hänen henkilökohtaisesta verotuksestaan.

Toiminimiyrittäjän isoin ero osakeyhtiöön verrattuna on se, että verotettavasta yritystulosta ei ole mahdollista vähentää itselleen, puolisolleen tai yli 14-vuotiaille lapsilleen maksettuja palkkoja. Myös koulutukseen ja henkilökohtaiseen hyötyyn perustuvat edut eivät ole toiminimellä toimivan yrittäjän verotuksessa vähennettäviä kuluja.

Elinkeinonharjoittajan kilometrikorvausten verovähennykset

Työntekijöiden kilometrikorvausten ja päivärahojen maksaminen on melko suoraviivaista ja ne maksetaan korvauksena palkan lisäksi verottomana. Toiminimiyrittäjänä puolestaan kilometrikorvaukset on mahdollista hakea takaisin verovähennyksinä.

Toiminimellä toimivan yrittäjän kannalta ja verottajan näkökulmasta ei ole merkitystä onko käytettävä auto yrityksen vai yrittäjän nimissä. Ratkaisevaa on, käytetäänkö autoa enemmän yksityiseen vai työajoon. Jos vuoden aikana autolla ajetaan alle puolet yrityksen toimintaan liittyvää ajoa, voi toiminimiyrittäjä vähentää ajetut kilometrit työajojen osalta kilometrikorvauksina.

Jos puolestaan yli puolet autolla ajetuista kilometreistä on työajoja, verottaja katsoo auton olevan yrityksen omaisuutta. Verovähennykset voi tehdä kaikista auton todellisista kuluista työajoja vastaavan osuuden verran. Jos auton katsotaan olevan toiminimiyrityksen omaisuutta, merkitään yrityksen kirjanpitoon kaikki autosta koituvat kulut (mm. polttoaineet, poistot, vakuutukset ja huollot).

Verottajaa varten sinun pitää ilmoittaa työajojen osuus auton todellisista kustannuksista, ja yksityiskäytön osuus oikaistaan pois. Helpointa on pitää erillistä ajopäiväkirjaa yksityisistä ja yrityksen ajoista.

Hyödynnä toiminimen työhuonevähennys

Yksinyrittäjänä sinulla ei välttämättä ole käytössä erillisiä työtiloja, vaan työskentelet kotoa käsin. Toiminimen verovähennykset työhuoneesta määrittyvät joko työtilan todellisten kulujen tai Verohallinnon vahvistaman euromääräisen työhuonevähennyssumman mukaisesti. Saadaksesi enemmän vähennyksiä, kannattaa käyttää hieman aikaa ja vaivaa työtilan todellisten kulujen vähentämiseksi verotuksesta. Tässä mallissa verotuksessa vähennetään oman asunnon käytön todelliset kustannukset (mm. vuokra, sähkö, vesi jne.) suhteutettuna työtilan tai -huoneen pinta-alaan. Jos vaikka työhuone vie 10 neliötä 60 neliön kodista, voit vähentää asunnon kuluista n. 17 %. Verohallinnon sivuilla voit katsoa lisätietoja vähennysten laskemisesta.

Muista myös nämä yksityisen elinkeinonharjoittajan verovähennykset

Muista, että voit vähentää tietokoneen ja ohjelmistojen lisenssit ja kotisivujen palvelin- ja domain-maksut. Voit myös vähentää nettiliittymän ja puhelinlaskun, joskin yksityisen ja työkäytön jaottelu voi joskus olla hankalaa.

Voit myös vähentää työkäyttöön tarkoitettujen vaatteiden hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Työkäytöllä tarkoitetaan erilaisia vaatteita ja suojavaatteita, joita ei lähtökohtaisesti voi käyttää vapaa-aikana, vaan ne on tarkoitettu vain työssä käytettäviksi. Verovähennys työvaatteista ei koske esimerkiksi jakkupukua asiakastapaamisia varten,sillä verottaja katsoo sinun voivan käyttää sitä myös vapaa-aikana. Työvaatteiden pesulakulut voit myös vähentää verotuksesta.

Hyödynnä myös verottomat palkanlisät

Palkanlisät, joista ei tarvitse maksaa veroa, ovat yrityksen työntekijöiden ja yrittäjän näkökulmasta hyödyllisiä tapoja vähentää verorasitusta niin yrittäjälle kuin työntekijöille. Muista kuitenkin, että verottomat edut tulee tarjota kaikille yrityksessä työskenteleville tasapuolisesti. Toiminimiyrittäjää vastaavat verottomat palkan lisäksi tarjottavat edut eivät koske.

Voit tarjota tarjota kaikille yrityksen työntekijöille palkan lisäksi esimerkiksi liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä lisiä. Tyypillisesti näitä voivat olla kulttuuri- ja liikuntasetelit ja vastaavat 400 euroon asti vuodessa. Yrittäjänä voit vähentää myös vapaaehtoiset eläkemaksut aina 8 500 euroon asti ja hammashoidon 800 euroon asti verotuksesta.

Voit myös muistaa työntekijöitä merkkipäivinä verovapaasti. Tähän on erilliset säännöt, mutta esimerkkeinä voidaan mainita, että muistamisen arvo voi olla maksimissaan puolen kuukauden palkkaa vastaava osuus ja sen voi antaa vain tasavuosittain, esim. 50-vuotislahjana tai 20-vuotisesta palvelusta. Lahja ei myöskään voi olla puhtaasti rahaa tai tähän rinnastettavaa varallisuutta (esim. osakkeita). Erilaiset palkanlisät eivät myöskään voi olla ehdollisia tai sidoksissa suoritukseen. Jos vaikka kuukauden työntekijälle on luvassa bonus, siitä maksetaan ennakkopidätys normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Säilytä kuitit ja pidä kirjanpito kunnossa

Yrityksen verovähennykset tehdään lähtökohtaisesti kerran vuodessa ja siihen vaaditaan aikaa ja hermoja. Isoin ongelma yrityksissä on yleensä, että hankintoja tehdessä usein saatetaan unohtaa kuitit. Kuitti tai maksutosite on kuitenkin vähennyksen edellytys.

Hyvä kirjanpito, arkistointi ja huolellisuus läpi vuoden ovat onnistumisen avaimia myös verovähennysten tekemisessä. Hyödynnä kirjanpitäjän neuvoja ja apuja ja käytä myös valmiina olevia maksuttomia ohjelmistoja, joiden avulla pidät kuitit ja tositteet hallinnassa. Sähköiset järjestelmät helpottavat yrittäjän arkea ja monia ohjelmia voi ladata ihan maksutta.

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana omien ja firman kuittien ja kulujen erottelu on usein hankalampaa. Kiinnitä siis huomiota hankintoihin ja esimerkiksi kilometrikorvauksiin. Erilliset pankkitilit, ajopäiväkirjat ja muut kirjanpitoon liittyvät apuvälineet auttavat sinua hyödyntämään verovähennykset.

Koulutuskulujen vähennykset vaativat myös jonkin verran vaivaa. Laatimalla henkilökunnan koulutussuunnitelman voit tehdä koulutusvähennykset verotukseen.

Yritysluotto auttaa yritystä

Olipa kyseessä verojen maksamisen eräpäivä ja tarve saada akuutisti kassaan rahaa tai muu tarve tehdä investointeja yritykselle, Siltarahan yritysluotto auttaa yritystäsi. Kannattaa pitää myös mielessä, että yrityksen luottokorot voi vähentää verotuksessa.

Tutustu Siltarahan vaihtoehtoihin ja voit jättää ilmaisen lainahakemuksen aina verkkopalvelussamme ajasta ja paikasta riippumatta. Tutustu myös lainanlaskurimme avulla hinnoitteluumme.

Meillä tiedät tasan tarkkaan lainasi kk-erän suuruuden etukäteen!

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää