Mitä tarkoittaa takaus ja vakuus? – Termit tutuiksi yrityslainoissa

Lainat ja luotot ovat osa yritystoimintaa. Niitä tarvitaan kun yritys tekee investointeja tai tarvitsee apua kassanhallintaan. Erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin tutustuessa törmää usein termeihin, kuten takaus tai vakuus. Nämä käsitteet eivät välttämättä aukene niille, jotka eivät ole rahoitusalan ammattilaisia.

Olemme avanneet joitain oleellisimpia termejä, jotka auttavat sinua hahmottamaan muutamia oleellisimpia yrityksen rahoitukseen liittyviä käsitteitä, joiden avulla rahoittaja pyrkii varmistamaan luoton takaisinmaksun.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Vakuus

Vakuus on on yleistermi kaikille keinoille, joiden avulla lainanantaja pyrkii varmistamaan sen, että se saa ongelmatilanteissa rahansa takaisin. Rahan lainaamiseen liittyy aina riski siitä, että lainaa ei makseta takaisin ja siitä syystä lainan ehdoksi erilaisia vakuuksia ja siitä syystä tästä käytetään myös nimitystä vakuudellinen laina.

On olemassa myös vakuudeton laina, missä lainanantaja ei esitä yritykselle takuita lainan saamisen ehtona. Yritysluotoissa tämä tarkoittaa yleensä sitä, että lainassa käytetään henkilötakausta.

Vakuudet jaetaan yleisesti joko henkilövakuuksiin tai esine- eli reaalivakuuksiin.

Henkilövakuus

Henkilövakuus tarkoittaa yleisesti sitä, että yrityksen hakiessa luottoa esimerkiksi yrityksen omistaja tai osakas sitoutuu takaamaan velan omalla varallisuudellaan. Tavallisin henkilövakuuden muoto on takaus.

Takaus

Takaus on sitoumus, missä takaaja lupaa vastata velasta jos lainan ottaja ei itse pysty suoriutumaan lainan takaisinmaksusta. Tästä käytetään myös nimitystä takaussitoumus, joka annetaan luoton antajalle, vakuutena, että se saa rahansa takaisin. Takaussitoumus on toissijainen, eli vastuu siirtyy takaajalle vasta silloin kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi, jos takausta ei ole sovittu omavelkaiseksi takaukseksi. Yleensä yritysluotoissa takaus on omavelkainen.

Takaajia voi olla useampia, mikä varsinkin suurempien summien kyseessä ollessa tuo varmuutta sekä takaajille, jotka voivat jakaa vastuuta, mutta myös luotonantaja voi vaatia useampia takaajia varmistamaan luoton takaisinmaksun.

Kun takaaja takaa luoton, hän vastaa itse tai muiden takaajien kanssa omalla henkilökohtaisella varallisuudellaan kokonaisuudessaan velasta. Takaaja on aina henkilö tai henkilöt ja siksi puhutaan myös henkilötakauksesta.

Henkilötakauksessa takaaja voi ottaa koko velan vastattavakseen tai vain osan siitä. Jos toisin ei ole sovittu, henkilötakauksessa maksuvelvollisuus velasta syntyy, kun velka on erääntynyt tai kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi.

Omavelkainen takaus

Omavelkainen takaus tarkoittaa, että takaaja vastaa velasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen. Velkojalla on tällöin oikeus velan eräännyttyä kääntyä heti suoraan omavelkaisen takaajan puoleen ja vaatia velan suorittamista, jos velallinen ei ole tätä ennen maksanut velkaansa. Omavelkaisesta takauksesta käytetään joskus myös nimitystä ensisijainen takaus.

Velkojat vaativat takauksen yleensä aina omavelkaisena, koska sen perusteella perintätoimet on helppo kohdistaa samanaikaisesti ja yhteisvastuullisesti sekä päävelallista että takaajaa vastaan.

Toissijainen takaus

Toissijainen takaus tarkoittaa, että velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta vasta, velalliselta ei ole onnistuttu saamaan takaisinmaksua. Toissijaisessa takauksessa velkojan tulee odottaa, että velallinen, esimerkiksi yritys, todetaan maksukyvyttömäksi ulosotossa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Toissijaiset takaukset ovat yritysluotoissa erittäin harvinaisia, sillä luotonantajan mahdollisuudet saada omansa takaisin pienenevät.

Esinevakuus eli reaalivakuus

Esinevakuus eli reaalivakuus tarkoittaa, että lainan takaisinmaksun varmistamiseksi lainanottaja antaa vakuudeksi jotain konkreettista omaisuutta, jonka luotonantaja saa itselleen laina-ajaksi. Tyypillinen esinevakuus on pantti, joka voi olla vaikka yrityksen osakkeet, kiinteistö tai yrityksen irtain omaisuus, eli ns. yrityskiinnitys. Pantattua omaisuutta ei voi laina-aikana myydä tai käyttää uuden lainan vakuutena. Pankit ja monet rahoituslaitokset käyttävät usein reaalivakuuksia lainatessaan rahaa. Jos velallinen ei kykene maksamaan velkojaan sopimuksen mukaan, velkojalla on oikeus myydä pantti julkisessa huutokaupassa.

Vakuudeton laina

Siltaraha-kirjanpitajan-hinta

Vakuudeton laina yritykselle tarkoittaa käytännössä yleensä sitä, ettei luoton myöntäjä ei vaadi yritykseltä reaalivakuuksia, kuten osakkeita tai kiinteistöjä. Perinteisten rahoituslaitosten yritysluotot vaativat yleensä reaalivakuuksia, mutta nykyään yritysluottoja tarjotaan myös henkilötakauksella.

Vakuudet ja takaukset Siltarahan yritysluotoissa

Siltarahan yritysluotoissa ei vaadita esinevakuuksia, kuten yrityksen osakkeita tai muuta omaisuutta. Luoton vakuutena toimii luottokelpoisen henkilön omavelkainen takaus.

Siltarahan osakeyhtiöille tarjottavissa lainoissa tarvitaan yksi henkilötakaaja. Jos laina-aika on yli 18 kuukautta tai lainasumma on yli 30 000 euroa, tarvitaan kaksi henkilötakaajaa.

Toiminimiyrityksille, eli yksityisille liikkeenharjoittajille tarjottavissa lainoissa tarvitaan aina kaksi henkilötakaajaa.

Lainan hakija täyttää hakemuksen verkossa ja myös takaaja antaa takaussitoumuksen ja hyväksyy takausehdot verkkopalvelussa. Lainanhaku ja takaussitoumukset hoituvat kätevästi verkossa ja luottopäätöksen voi saada nopeasti.

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen