Osakeyhtiön verotus – termit tutuiksi

Mikä on yhteisövero? Entäpä arvolisäveron alarajahuojennus? Osakeyhtiön verotus saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia ja saattaa tuntua, että verottajan säännöt ja termit ovat monimutkaisia ymmärtää. Yrityksen ja yrittäjän verotus on hyvä ottaa haltuun ainakin päätasolla, sillä se vaikuttaa muun muassa yrityksen budjetin, hinnoittelun, kassavirran ja kannattavuuden suunnitteluun. Ohessa löydät tietoa yleisimmistä termeistä selkokielellä ja linkkejä lisätietoihin verottajan Omavero Yritys -osiossa verkossa.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Yrityksen arvolisävero

Arvolisävero eli alv on tuotteesta tai palvelusta maksettava kulutusvero, joka lisätään myyntihintaan. Yritys maksaa arvolisäveron verottajalle yrityksen verotuskauden perusteella, joka voi olla kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Jos yrityksen liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit maksaa arvonlisäverot vain kerran vuodessa ja alle 100 000 euron liikevaihdolla sinulla on halutessasi oikeus hoitaa maksut neljännesvuosittain.

Verot ilmoitetaan ja tilitetään OmaVero-palvelussa. Arvolisäverojen maksun voit hoitaa itse tai käyttää kirjanpitäjää. Jos maksat alvin kuukausittain, maksetaan esimerkiksi kesäkuun alvit elokuun 12. päivä.

Yrityksen on pääsääntöisesti pakko olla arvonlisäverovelvollinen, jos 12 kuukauden tilikauden liikevaihto ylittää 15 000 euroa. Rekisteröityminen arvolisäverolliseksi tehdään verottajan verkkosivuilla.
Lisätietoa arvolisäverosta vero.fi -sivuilla

Arvolisäveron vähentäminen yrityksessä

Yritys tekee luultavasti hankintoja omien myytävien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen ja nämä sisältävät arvolisäveroa. Hankintakustannusten arevolisäverot voi vähentää verottajalle maksamastasi arvolisäveron summasta samalla kuin teet alv-ilmoituksen.
Lue lisää verottajan sivuilla

Arvolisäveron alarajahuojennus

Alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että voit hakea yrityksen maksamia arvonlisäveroja takaisin koska yrityksesi liikevaihto on pientä. Arvonlisäveron alarajahuojennuksen voi hakea kokonaan takaisin jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa (10 000 euroa vuonna 2020). Osan arvolisäverosta voi hakea huojennuksena, jos liikevaihto on alle 30 000 euroa. Edellytyksenä on kuitenkin, että yritys on rekisteröitynyt alv-rekisteriin.
Lue lisää alarajahuojennuksesta

Osakeyhtiön yhteisövero, ennakkovero ja jäännösvero

Yhteisöveroa eli yrityksen tuloveroa maksetaan osakeyhtiön, osuuskunnan tai muun yhteisön tuloksesta. Vuonna 2021 yhteisövero on 20 prosenttia. Mikä osakeyhtiön tulos on, selviää vähentämällä yrityksen veronalaisista tuloista sen vähennyskelpoiset kulut. Myös osakeyhtiön omistajan itselleen maksama palkka ja muut palkkakulut lasketaan yrityksen kuluksi.

Osakeyhtiön yhteisövero maksetaan ennakkoon ja tällöin puhutaan ennakkoverosta. Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan todellisen tuloksen vaatimaa veron määrää, voi osakeyhtiö maksaa lisäennakkoa. Lisäennakkoon voi hakea muutosta omavero.fi -palvelussa

Jos vaikka arvioit osakeyhtiön tulokseksi 100 000 euroa ja maksat ennakkoveroja tämän mukaisesti. Jos arvio vaikuttaa menevän metsään, tulos jääkin pienemmäksi ja olet maksanut liian paljon yhteisöveroa, tulet saamaan seuraavana vuonna veronpalautuksia. Jos kauppa käy ja tulos on nousemassa korkeammaksi, kannattaa veroja maksaa jo ajoissa enemmän välttyäksesi mätkyiltä. Toisin sanoen, jos yrityksesi maksaa liian vähän yhteisöveroa tuloksestaan, verottaja vaatii yritykseltä jäännösveroa.

Yrityksen ennakkoveroa voi muuttaa samalla tavoin kuin henkilökohtaista veroprosenttiakin omavero.fi-palvelussa jos arviot yrityksen tuloksesta muuttuvat vuoden mittaan.
Lue lisää osakeyhtön ennakkoveroista

Yrityksen ennakkoverojen maksaminen

Yritys (osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö) maksaa ennakkoveronsa joko kahdessa tai kahdessatoista yhtäsuuruisessa erässä. Ennakkovero maksetaan kuukausittain jos ennakkoveron määrä on yli 2000 euroa ja puolivuosittain jos ennakkovero on 500-2000 euroa.
Lue lisää ennakkoverojen maksamisesta

Yrityksen veronpalautus

Jos yritys (osakeyhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö) on maksanut liian paljon ennakkoveroa tai sillä on erilaisia muita vähennyksiä, jotka vaikuttavat verojen määrään, maksetaan ylimääräiset verot veronpalautuksena. Maksupäivät ja summat tarkistetaan OmaVerosta ja siten veropäätöksestä. Veronpalutukset maksetaan asiakaskohtaisesti verotuksen valmistuttua.
Lue lisää yrityksen veronpalautuksista

Yrityksen veroilmoitus

Yritysten pitää tehdä veroilmoitus yleensä automaattisesti ilman kehotusta. Veroilmoitus pitää antaa 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos ilmoitat tietoja myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Yrityksen veroilmoituksessa annetut tiedot käytetään taloudellisen voiton verotukseen. Verotus perustuu kirjanpitolain mukaisesti valmiisiin tileihin ja verohallinnolle sähköisesti toimitettaviin vähennyskelpoisiin kuluihin.
Lue lisää yrityksen ja osuuskunnan veroilmoituksesta

Yrityksen verosuunnittelu

Yrityksen kannattaa optimoida kuinka paljon se maksaa veroja. Hyvällä verosuunnittelulla voidaan helpottaa investointien aiheuttamaa rasitusta yrityksen toiminnassa, sillä yleensä investoinnit voi vähentää yhteisöverotuksesta. Myös yrittäjän henkilökohtaisen vakuutuksen siirtäminen yritykselle on esimerkki verosuunnittelusta.

Verosuunnittelu ei tarkoita samaa kuin veronkierto, vaan se on laillista toimintaa, missä yritys pyrkii saamaan mahdollisimman paljon yrityksen kehittämiseen ja yrittäjän työn palkitsemiseen. Yrityksen toiminnan kasvaessa kannattaa konsultoida ammattilaisia ja tarkistaa, onko verotukseen liittyvät asiat yrityksessä optimaalisella tasolla. Kyse ei ole välttämättä nopeista toimenpiteistä, vaan pikemminkin pitkäkestoisesta toimintatavasta.

Osakeyhtiön omistajan verotus

Osakeyhtiön omistajan verotus on yksi verosuunnittelun kannalta oleellisia asioita. Kannattaa laskea etukäteen, mikä on omistajalle verotuksellisesti edullisin tapa nostaa rahaa ulos yrityksestä.

Jos tulot ovat pieniä on omistajan järkevintä nostaa rahat ulos palkkana. Myös verohuojennettu osinko kannattaa hyödyntää. Osakeyhtiön omistajan itselleen maksama palkka on yrityksen tulosta pienentävä kulu ja se verotetaan normaalisti omistajan henkilökohtaisessa tuloverotuksessa.

Palkan lisäksi osakeyhtiö voi maksaa omistajalle osinkoja ja luontoisetuja. Osinko voidaan maksaa yrityksessä vasta, kun tulos on saatu verotettua ja se voi olla osakeyhtiön omistajalle joko ansio- tai pääomatuloa. Osa osingosta on verotonta, mutta tietysti tästä on jo maksettu yrityksen 20 prosentin yhteisövero.

Se paljonko osingoista maksetaan veroa, riippuu paljonko osingon määrä on suhteessa osakkeiden arvoon.

Toiminimen verotus

Toiminimiyrittäjän verotuksessa yleensä tärkeimmät verot ovat ansiotulovero ja arvolisävero. Samaan tapaan kuin osakeyhtiöissäkin yritys maksaa arvolisäveron verottajalle yrityksen verotuskauden perusteella, joka voi olla kuukausittain, neljännesvuosittain tai kerran vuodessa. Jos yrityksen liikevaihto on alle 30 000 euroa, voit maksaa arvonlisäverot vain kerran vuodessa ja alle 100 000 euron liikevaihdolla sinulla on halutessasi oikeus hoitaa maksut neljännesvuosittain.

Ansiotulovero on tulovero, eli sitä maksetaan tässä tapauksessa toiminimen tuloksesta. Toisin sanoen liikevaihdosta vähennetään arvolisävero ja yrityksen kulut saadaan tulos, josta ansiotuloveroa maksetaan.

Toiminimiyrittäjän on usein edullisinta vaatia koko tulos verotettavaksi ansiotulona. Kun yritykselle kertyy pääomatuloa pidempään jatkuneesta toiminnasta siitä maksetaan toiminimiyrityksen pääomaveroa. Pienillä tuloilla ansiotuloveroprosentti pysyy matalalla.

Yrittäjävähennys

Yrittäjävähennys on verotuki, joka on suunnattu toiminimiyrittäjille (yksityisille elinkeinonharjoittajille), kommandiittiyhtiöille ja avoimille yhtiöille. Yrittäjävähennys toimii käytännössä niin, että veromäärää laskettaessa yrityksen verotettavasta tuloksesta vähennetään viisi prosenttia. Tämä siis pienentää yrityksen verotettavaa tuloa, eli yrittäjä maksaa vähemmän veroa. Yrittäjävähennys lasketaan automaattisesti ja se huomioidaan veropäätöksessä.

Siltaraha yrittäjän tukena kassanhallinnan akuuteissa ja tilapäisissä haasteissa

Yritystä pyörittäessä verotus ratkaisee yrityksen kannattavuuteen liittyviä seikkoja. Verot pitää maksaa, mutta veroja ei kannata myöskään maksaa liikaa. Pienenkin yrityksen kannattaa luottaa kirjanpitäjiin ja ammattilaisiin. Säästät aikaa kannattavampaan toimintaan, eli oman yrityksesi pyörittämiseen ja rahan tekemiseen.

Verot tulee maksaa ajoissa ja joskus verojen maksupäivänä ei kassassa ole riittävästi katetta. Kassanhallinnan akuutteihin ja tilapäisiin haasteisiin voit hakea apua Siltarahan yrityslainasta ja saat rahat tilille mahdollisesti jopa saman päivän aikana. Yritysluottoa voivat hakea niin osakeyhtiöt kuin toiminimiyrittäjätkin. Yrityslainoihimme vaaditaan henkilötakaus.

Tarkista millaisia lainavaihtoehtoja tarjoamme sinulle alla olevasta laskurista.

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää