Vältä ongelmat yrityksen palkanmaksussa – katso vinkit

Palkkojen maksaminen oikeaan aikaan yrityksessä on tärkeimpiä hoidettavia asioita. Työntekijöiden ja yrittäjän henkilökohtainen maksuliikenne on rakennettu ennakoitavuuteen suoraveloituksineen ja e-maksuineen. Yrityksen palkanmaksulla on myös suuri psykologinen merkitys. Jos palkka ei tule ajoissa, on vaikeaa motivoida työntekijöitä ja varsinkin pätevimmät työntekijät lähtevät nopeasti luotettavan työnantajan palvelukseen. Myös yrittäjän palkka pitää ottaa huomioon yrityksen kassanhallinnassa. 

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Yrityksen palkanmaksu työntekijöille on yrityksen tärkeimpiä velvollisuuksia ja se on hoidettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jos ei muuta ole sovittu. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä. Jos palkka viivästyy, voi työntekijä hakea palkkaansa viivästyskorkoa, mikä lisää kuluja. Jos palkan maksaminen puolestaan viivästyy merkittävästi, voi työntekijä irtisanoa työsopimuksen. Yrittäjä joutuu aina maksamaan jo tehdystä työstä palkan vaikka jälkikäteenkin esimerkiksi palkkaturvan kautta. Ennakointi ja nopea reagointi ovat tärkeimmät ohjeet ongelmien välttämiseksi palkanmaksussa. 

  • Viivästynyt palkka vähentää työntekijöiden motivaatiota.
  • Viivästyneestä palkasta voi joutua maksamaan viivästyskorkoa.
  • Myös yrittäjän palkka pitää huomioida yrityksen kassanhallinnassa.

Palkanmaksu vaatii kassanhallintaa ja suunnittelua

Jokaisen yrityksen kohdalla tulee joskus tilanteita, jotka asettavat yrityksen kassanhallinnan koetukselle. Laskutus laahaa, hankinnat ja varaston täydennykset verottavat kassaa tai kausivaihtelu hankaloittaa tilannetta. Yrittäjä itse voi usein olla joustavampi, mutta työntekijöiden kohdalla vastaavaa joustoa ei luultavasti löydy. Varsinaisen palkan lisäksi kassassa pitäisi löytyä riittävästi katetta myös pakollisiin palkan sivukuluihin: ryhmähenkivakuutusmaksuun, sairausvakuutusmaksuun. tapaturmavakuutusmaksuun. työeläkemaksuun ja työttömyysvakuutusmaksuun. Joskus henkilöstökuluihin pitää laskea vielä lisäksi erilaisia luontaisetuja. 

Siltaraha-kirjanpitajan-valinta

Palkan ja muiden henkilöstökulujen arviointi ja oikea-aikainen maksaminen vaatii yrittäjän huomion. Käytännön maksamiseen löytyy onneksi ulkopuolista apua esimerkiksi kirjanpitoon erikoistuneista yrityksistä ja monet ovat ulkoistaneet palkanmaksun. Verkossa on myös olemassa käteviä palveluita, jotka helpottavat palkan ja sivukulujen maksamista ja laskemista. Kirjanpitäjä ja hienot ohjelmat eivät kuitenkaan auta, jos yrityksen kassassa ei ole rahaa oikeaan aikaan. Yrityksen palkkakuluja ja kassan tilannetta kannattaa tarkkailla huolella ja reagoida mahdollisimman nopeasti kun tilanne näyttää huolestuttavalta. 

Palkanmaksupäivään mennessä varmista, että tilillä on katetta. Käy läpi avoimet laskutettavat laskut ja usein muistutus soittamalla tai sähköpostilla nopeuttaa laskujen takaisinmaksua. Jos olet tehnyt varaston täydennystä tai hankintoja yritykselle, suunnittele niiden maksaminen jo etukäteen huomioiden, että yrityksen kassassa on palkkapäivänä rahaa. Neuvottele tarvittaessa maksuajasta tai eräpäivästä hyvissä ajoin pankin tai muiden tahojen kanssa. Joskus myös yritysluotto auttaa varmistamaan palkanmaksun työntekijälle ja yrittäjälle ajallaan.

Joskus palkat pitää maksaa ennen kuin pääset laskuttamaan asiakasta tai saat tuottoa yrityksellesi. Urakkaan perustuva laskutus saattaa aiheuttaa paineita kassanhallinnassa, sillä rahoja voi joutua odottamaan tilille pitkään. Siksi kannattaa sopia ainakin osittaisesta ennakkomaksusta varmistaaksesi palkanmaksun. Myös kausityöntekijöiden palkanmaksu on usein haasteellinen tilanne. Tuotot tulevat yrityksen kassaan vasta myöhemmin, mutta palkat pitäisi maksaa nyt. Mieti siis etukäteen miten yritys selviytyy palkkakuluista. Kauppaa tai urakkaa ei kuitenkaan kannata jättää ottamatta miettien voitko maksaa palkkoja ennen tuottoa, vaan selvittää miten yritys voi rahoittaa palkanmaksun kunnes tilillä on taas rahaa. 

  • Laske palkkakuluihin myös palkan sivukulut ja luontaisedut.
  • Varmista, että kassassa on katetta varmistamalla avoimet laskutettavat palkanmaksupäivään mennessä.
  • Tarvittaessa neuvottele eräpäivistä tai tee maksusuunnitelma avoimista laskuista  – reagoi hyvissä ajoin!

Yrittäjän palkanmaksu osaksi kassanhallintaa

Yrittäjän palkka on luonnollisesti osa yrityksen kuluja. Vaikka sinulla omistajana olisi enemmän haluja joustaa, pitää yrittäjän palkkakulut ottaa huomioon kassanhallinnassa.  Toiminimen palkanmaksu, eli yksityisen elinkeinonharjoittajan yksityisnosto itselleen ei varsinaisesti ole palkkaa, sillä toiminimen tulot ovat yrittäjän omaa tuloa. Selkeyden vuoksi on kuitenkin hyvä erotella omat ja toiminimen tulot ja kulut omille tileilleen. Toiminimiyrittäjänä sinulla on kenties palkansaajia parempi näkemys yrityksesi taloudesta, mutta kannattaa silti arvioida hyvissä ajoin kausivaihtelut ja hankintojen aiheuttamat vaihtelut kassanhallinnassa ja omassa taloudessasi. Jos toiminimellä on työntekijöitä, pätevät samat palkanmaksun vinkit kuin osakeyhtiöihin ja muihin yhtiömuotoihin. 

Siltarahan yrityslaina auttaa yrittäjää akuuteissa kassanhallinnan ongelmissa

Siltarahan yrityslaina auttaa akuutissa kassanhallinnan tilanteissa, joissa yritys haluaa varmistaa työntekijöiden ja yrittäjän palkanmaksun. Lainan hakeminen on nopeaa, helppoa ja hinnoittelumme on selkeää ja läpinäkyvää. Voit jättää ilmaisen lainahakemuksen aina verkkopalvelussamme ajasta ja paikasta riippumatta. Tutustu lainanlaskurimme avulla hinnoitteluumme.

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää