Perheyrityksen sukupolvenvaihdos – mitä ottaa huomioon?

Sukupolvenvaihdos perheyrityksessä tulee jossain vaiheessa mieleen lähes kaikilla liiketoiminnan harjoittajilla. Yrittäjänkin on päästävä nauttimaan eläkepäivistä, jaksaminen vähenee iän myötä ja suurella vaivalla rakennetun yrityksen haluaisi siirtyvän omille lapsilleen. Joskus yrittäjä haluaa jättäytyä vähitellen sivuun ja antaa perheen nuoremmalle kaartille enemmän vastuuta firman pyörittämisestä. Byrokratian ja verotuksen luvatussa maassa yrityksen sukupolvenvaihdos ei ole ihan yksinkertainen toimenpide ja siihen kannattaa varautua niin taloudellisesti kuin henkisestikin hyvissä ajoin.

Koostimme tälle sivulle muutamia vinkkejä ja käytännön ohjeita sinulle, joka harkitset sukupolvenvaihdosta yrityksessä. Ne auttavat sinua valmistautumaan jo hyvissä ajoin ja tekevät siirtymästä helpompaa.

Katso myös lainalaskuri yritysluottoon.

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos vaatii henkistä valmistautumista

Monet oppaat ja ohjeet antavat kyllä tietoa sukupolvenvaihdoksen juridisista ja verotuksellisista seikoista, mutta lähtökohtaisesti sukupolvenvaihdoksessa on kyseessä myös iso henkinen päätös. Löytyykö omista lapsista sopivia jatkajia ja onko heillä edes halukkuutta ottaa vastuuta yrityksestä. Jos lapsia on useampia, miten heidän kiinnostuksensa ja taitonsa sopivat yritystoiminnan pyörittämiseen. Joskus parempi ratkaisu voi olla myös myydä yritys ulkopuoliselle, jos kiinnostusta tai ammattitaitoa ei löydy omasta perhepiiristä.

Sukupolvenvaihdokseen kannattaa varata aikaa

Usein yrityksen sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi liian nopeasti esimerkiksi yrittäjän sairastumisen jälkeen. Käytännön asioita täytyy alkaa hoitaa ilman valmistautumista, mikä hankaloittaa tehtävien hoitamista ja se voi tulla kalliiksi. Keskustelu yrityksen sukupolvenvaihdoksesta kannattaa aloittaa mieluiten jo vuosia etukäteen. Siirtymä kannattaa hoitaa mahdollisimman avoimesti ja ottaa kaikkien toiveet huomioon. Perusteellinen suunnitelma, joka pitää sisällään kaikkien osapuolten toiveet ja tavoitteet sekä vastuun siirtymisen yksityiskohdat, helpottaa sukupolvenvaihdoksen tekemistä.

Yrityksen jatkajaa kannattaa alkaa perehdyttämään hyvissä ajoin ja usein on järkevää toimia jonkin aikaa rinnakkain. Selkeyden vuoksi pelisäännöt siirtymäajalta on syytä käydä myös mahdollisten työntekijöiden ja pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa läpi. Kun tietotaitoa yrityksen pyörittämisestä alkaa olla riittävästi, on aika luovuttaa kapula seuraajalle. Usein perhesovun nimissä voi olla järkevämpää antaa neuvoja ja ohjeita vain silloin kun niitä pyydetään, mikä voikin olla monille yrittäjille vaikea paikka. Yleensä uusi yrittäjä oppii parhaiten omien virheiden kautta.

Myös jatkajan tulee valmistautua sukupolvenvaihdokseen riittävän ajoissa. Yrittäjyyteen löytyy kursseja ja koulutusta ja omaan toimialaankin voi kouluttautua lisää.

Yhtiömuoto kuntoon hyvissä ajoin ennen sukupolvenvaihdosta

Yhtiömuodolla on merkitystä yrityksen siirtyessä perheen sisällä seuraajalle. Edullisinta vähiten byrokratiaa vaativaa yrityksen sukupolvenvaihdos on osakeyhtiössä. Kannattaakin siis jo hyvissä ajoin tehdä muutos yhtiömuotoon. Esimerkiksi toiminimiyrityksen, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksessa. Huomioithan, että toiminimiyrittäjän Y-tunnus vaihtuu samassa yhteydessä.

Lue lisää yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan jatkamisesta osakeyhtiönä
Lue lisää avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön jatkamisesta osakeyhtiönä

Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa ja sukupolvenvaihdoshuojennus

Sukupolvenvaihdoksen kulut muodostuvat pääosin verotuksesta jos yrityksen omistus siirtyy ilman vastiketta seuraajalle. Jos yhtiön osakkeet luovutetaan lahjana tai perintönä, on saajan maksettava lähtökohtaisesti perintö- tai lahjaveroa osakkeiden käyvästä arvosta. Perintö- ja lahjaverolaissa on kuitenkin sukupolvenvaihdosta koskeva erityissäännös, jonka perusteella veroa voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä huojentaa eli pienentää maksettavaa veromäärää.

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen hyöty on se, ettei veroa tarvitse maksaa lahjan tai perinnön käyvästä arvosta, vaan vain 40 %:sta osakkeiden vertailuarvosta. Tämä tarkoittaa käytännössä yrityksen osakkeiden markkina-arvoa. Vertailuarvo taas on verotuksessa esiintyvä käsite, joka vastaa käytännössä yhtiön tuloverossa vahvistettua yhtiön nettovarallisuuden määrää. Vertailuarvo on usein matalampi kuin yhtiön käypä arvo, joten kun verotuksen perusteena on vain 40 % vertailuarvosta, on verohuojennus tuntuva. Voit myös pyytää verottajalta maksullisen ennakkoratkaisun, mikä auttaa määrittämään yrityksen arvon.

Miten säästää perheyhtiön sukupolvenvaihdoksessa?

Verotuksen näkökulmasta on edullisinta, jos yritystä voi lahjoittaa tai siirtää ennakkoperintönä jatkajalle useiden vuosien aikana vähitellen. Perintö- ja lahjaverosta voi saada huojennuksia, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Veroja voidaan pienentää myös esimerkiksi osingonjaolla, jakautumisella, suunnatulla osakeannilla tai omia osakkeita hankkimalla.

Verosuunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ja taloudellisesti järkevintä on jaksottaa yrityskaupat pidemmälle aikavälille. Omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollinen luovuttaa esimerkiksi osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat vähintään 10 %:n omistusosuuteen. Kun maksettavat verot on etukäteen tiedossa, voivat kaikki sukupolvenvaihdoksen osapuolet varautua niihin paremmin.

Kaikki tämä kuulostaa aika monimutkaiselta ja siksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen kannattaa. Riippuen yrityksen koosta ja arvosta, sen avulla voit saada suuriakin hyötyjä.

Lue lisää osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksesta verotuksessa

Tukea ja rahoitusta yrityksen sukupolvenvaihdokseen

Vaikka juhlapuheet sukupolvenvaihdoksen helpottamisesta ovatkin tuttuja, ovat taloudelliset seikat yksi suurimpia haasteita yrityksen siirtämisessä omille jälkeläisilleen. Jatkajan tulisi hyvissä ajoin selvittää, mistä hän voi saada rahoitusta sukupolvenvaihdokseen. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi pankeilta ja Finnveralta tai ELY-keskukselta.

Miten säästää yrityksen sukupolvenvaihdoksessa? Käytä ammattilaisen apuja

Kuten aiemmin on kuvattu, voi suunnittelulla säästää rahaa, jota varmasti tarvitaan yrityksessä muuhunkin kuin verojen maksamiseen. Sukupolvenvaihdoksen ajoittaminen pidemmälle ajalle, yritysmuodon muuttaminen ja yrityksen arvon määrittäminen vaativat aikaa, osaamista ja energiaa. Siksi apuja kannattaa pyytää esimerkiksi kirjanpitäjältä tai lakiasiantuntijoilta. Myös pankit antavat jonkin verran opastusta ja käytännön vinkkejä.

Pidä huolta yrityksen taloudesta ja kassanhallinnasta

Haluat varmasti pitää huolen yrityksestäsi ja sen taloudesta. Joskus kuitenkin tulee arvaamattomia tilanteita, jolloin kassanhallinta tarvitsee nopeasti paikkausta. Äkillinen hankintatarve rikkoutuneen laitteen tilalle, materiaalinhankinta tai muu rahantarve saattaa vaatia nopeitakin ratkaisuja.

Siltarahan rahoituspalveluissa löytyy myös Yrityslaina Pro, joka mahdollistaa yrittäjälle lainapääoman aina 500 000 euroon asti. Tähän lainaan tarvitaan henkilötakauksien lisäksi vakuusjärjestely.

Siltaraha tarjoaa helpon ja nopean ratkaisun yritysten lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin. Tarjoamme lainaa osakeyhtiöille 1000-300 000 euroa jopa kolmen vuoden maksuajalla. Yrityslainoihimme vaaditaan henkilötakaus. Kassanhallinnan tilapäisiin haasteisiin, apu löytyy helposti Siltarahan yritysluotosta. Katso alla olevasta laskurista miten ratkaiset akuutteja rahoitustarpeita.

Lainalaskuri

Laske laina

Y-tunnuksen mukainen yrityksen nimi

Kuukausierä 1010 €/kk Kokonaismäärä 6600
Tarvitset lainallesi 1 henkilön takauksen.
Jatka lainahakemukseen

Lisää vinkkejä yrityksen talousasioihin

Lue lisää