Lainasanasto

A

Aluehallintovirasto

Alueellisen liittovaltion viraston eli AVI: n päätehtävänä on hoitaa lainsäädännön täytäntöönpanoa, suuntaamista ja valvontaa koskevat tehtävät ja ajaa alueellista tasa-arvoa vastuualueellaan. Aluehallintovirastoja on seitsemän ja jokainen liittovaltion virasto vastaa tehtäviin omalla vastuualueellaan, jolla on yksi tai enemmän maakuntia. 

Arvonlisävero

Arvonlisävero tai alv voi olla asiakkaan maksaman tuotteen tai palvelun kulutusvero. Arvonlisävero lisätään myyntihintaan, ja myös kauppias välittää tämän osuuden Suomen valtiolle. Jos yritys tekee arvonlisäverollisen oston, jota hyödynnetään ratifioitavassa ryhmäkanteessa, yritys vähentää sen omassa verotuksessaan.

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka luomiseen tarvitaan vähintään kaksi kumppania. Kumppanit voivat olla myös luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, ja myös kumppanit mittaavat henkilökohtaisesti yrityksen velkoja ja erilaisia ​​velvoitteita. Julkisen yrityksen yhtiöjärjestyksessä sovitaan kumppaneiden velvollisuuksista ja vastuista sekä yhtiön toiminnan tavoitteista. kun viittomakielellä yhtiöjärjestys on ilmoitettava yhtiölle rekisteröinnistä kolmen kuukauden kuluessa, muuten muodostuminen voi raueta.

B

Bisnode

Bisnode (Nyk. Dun and Brandstreet Oy) on yritys- ja luottotietoyhtiö, joka pitää yllä luottotietorekisteriä suomalaisista yrityksistä ja kuluttajista. Bisnode on yhdessä  Suomen asiakastiedon kanssa Suomen kaksi luottotietoyhtiötä.

E

ELY-keskus

ELY_keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) vastaavat erilaisista tehtävistä omalla alueellaan. Suomessa on 14 erilaista ELY-keskusta ja nämä tarjoavat yrittäjille erilaisia palveluja, kuten neuvontaa, rahoitusta tai muita asiantuntijapalveluita. Keskukset auttavat yrityksen perustamisessa sekä kehittmisessä.

Eräpäivä

Eräpäivä tarkoittaa tyypillisesti sitä päivää, milloin lasku olisi suoritettava viimeistään. Maksu- ja toimitusehdot yritysten välisessä kaupassa voi vaihdella erilaisten sopimusten perusteella.

F

Factoring

Tarkoittaa myyntisaatavien panttaamista luottoa vastaan. Eli periaatteessa saat rahat valitsemaan tiliisi heti, vaikka et pystyisi sitä heti maksamaan takaisin. 

Finanssivalvonta

Fiva vastaa Suomen pankkien, vakuutus- ja eläkeyhtiöiden, sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvomisesta, sekä myös sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja pörssin valvominen. Finanssivalvontaa rahoittaa valvonnasta aiheutuvat kustannukset, jota lakisääteisesti katetaan valvontamaksuna.

Finnvera

Rahoitusyhtiö, joka on kokonaan Suomen valtion hallussa ja jonka rahoitusta voidaan hankkia esimerkiksi organisaation perustamiseen, liiketoiminnan kasvuun ja ryhmäkohtaiseen toimintaan tai organisaation hankintaan. 

H

Hallitus

Hallintoneuvosto on pakollinen osakeyhtiössä,ja sen merkittävin elin, joka muun muassa edustaa yhtiötä ja toteuttaa varsinaisen yhtiökokouksen valintoja. Se auttaa luomaan yritykselle strategian ja sen toteuttamisen. 

Henkilötakaus

Henkilökohtainen takaus voi olla lainatakaus, jonka aikana takaaja sitoutuu maksamaan lainan takaisin, jos vastaanottaja ei pysty maksamaan velkaa. Takaaja on yleensä velan ottajan läheinen. Lainan henkilötakaaja voi antaa sitoumuksen osaan tai kokonaan velkaan.
Lue lisää takausvaihtoehdoista >>

Henkilöyhtiö

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jossa vähintään kaksi luonollista henkilöä harjoittavat yhdessä elinkeinotoimintaa. Sen toiminta perustuu henkilöiden ammattitaitoon sekä panokseen. Henkilöyhtiössä vastuussa olevat henkilöt vastaavat yhtiön veloista itse omasta taskustaan.

I

Investointi

Tarkoittaa sijoitusta, joka maksaa itsensä takaisin ajan myötä. organisaatio yleensä investoi liiketoiminnan aloittamiseen, kasvattamiseen tai muotoiluun. Sitä tulisi suunnitella huolellisesti ja huomioida eri tekijöitä, kuten esimerkiksi ajoitus, kustannukset tai oletettu aika jolloin investonti on maksanut itsensä takaisin.

J

Jäännösvero

Verojen maksaminen jälkikäteen. Jos yritys on maksanut liian vähän ennakkoveroa, sille määräytyy jäännösvero.

Jälkiperintä

Jälkiperintä on osa takaisinperintämenetelmää, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi, jos velallisen taloudellisen tilan on arvioitu olevan heikko. takaisinperinnän tarkoituksena on tarkkailla velallisen rahallista tilannetta ja varmistaa, että velka ei vanhene. Jos velallisen rahallinen tilanne paranee takaisinperinnän aikana, yleensä siirrytään oikeudelliseen perintään.

K

Kassavaje

Kassavaje voi olla termi, jota käytetään erilaisissa yhteyksissä. Konkreettinen kassavaje tarkoittaa että yrityksen ilmoitettu kassa ei täsmää myyntejä, yleensä johtuen virheellisestä käsittelystä. Se myös voi tarkoittaa että yrityksellä on enemmän menoja kuin kuluja. 

Kassavirta

Kassavirralla tarkoitetaan yrityksen tuloja, hoitotilillä osakkuusyrityksen kautta kulkevia käteisvaroja tai rahaa. Jos tulot ovat epätasapainossa ja kuluja huomattavasti enemmän kuin tuloja, silloin puhutaan kassavajeesta.Sen seuraaminen on kriittistä yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta, sillä sen epätasapaino voi pahimmassa tapauksessa johtaa konkurssiin.

Kaupparekisteri

Perustamisilmoitus luodaan kaupparekisteriin ennen liiketoiminnan aloittamista.

Kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjyys on yrittäjyyttä ilman yrittäjän byrokratiaa. Tällöin voit sopia itse omat työt ja hankkia asiakkaat, ja hoidat sitten laskutuksen verkossa laskutuspalveluyrityksen kautta.

Kirjanpito

Kuvaa yrityksen toimintaa sen tilanteen perusteella ja siihen muodostuu tulot, menot, varat ja velat. Sen tehtävänä on selvittää yrityksen varallisuus sekä selventää yrityksen rahaliikenne omistajien ja muiden yrityksien välillä.
Lue vinkkejä kirjanpitäjän valintaan >>  

Kommandiittiyhtiö

Henkilöyhtiö, jolla vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies. Se eroaa avoimesta yhtiöstä käytännössä siten, että siihen sisältyy äänetön yhtiömies.

Korko

Korko tarkoittaa rahan hintaa eli siis lainaajalle maksettavaa korvausta määrätyn lainaajan aikana. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva.

Kuukausierä

Lainan kuukausittainen maksu, joihin kokonaissumma on jaettu.

L

Laina

Lainanantajan ja lainanottajan välinen sopimus, jonka perusteella lainanantaja antaa käytettäväksi tietyn määrän rahaa lainanottajalle tiettyä aikaa ja takaisin maksettavaa summaa vastaan.

Laina-aika

Lainasopimuksessa sovittu aika, jonka mennessä lainanottaja on maksanut sovitun rahamäärän takaisin.

Lainakustannukset

Lainasta kertyviä kuluja kuten korkoa, toimituskuluja, käsittelykuluja, palvelumaksuja ja muita kuluja.

Lainanantaja

Lainasopimuksen osapuoli, joka tarjoaa varojaan käytettäväksi lainanottajalle.

Lainasopimus

Lainasopimus on lainanantajan ja lainanottajan välinen sopimus, jossa määritellään lainattava rahamäärä, lainan kustannukset, laina-aika ja muut sopimusehdot.

Lainanottaja

Lainanottaja on lainasopimuksen osapuoli, joka ottaa vastaan varoja käyttöönsä lainanantajalta.

Laskurahoitus

Laskurahoitus, eli yrityksen laskujen myyminen on matalariskinen ja nopea rahoitusmuoto. Tämä tarkoittaa siis sitä, että myyt erääntymättömät laskusi rahoitusyhtiölle ja saat vastineeksi rahaa.

Luottoarvio

Luottoarvio tarkoittaa rahoitusyhtiön tekemää arviota lainanhakijan luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Luottoarvio tehdään hakijan antamien tietojen, sekä luottotietoyhtiöiltä saatavien yritystietojen perusteella.

Luottokelpoisuus

Luottoarvioon kuuluva arvio lainan hakijan kelpoisuudesta suoriutua taloudellisesta velvoitteestaan. Rahoitusyhtiöiden on tehtävä arvio hakijan luottokelpoisuudesta ennenkuin heille voidaan lainaa myöntää. 

Luottotiedot

Erilaisia tietoja, jotka kuvaa yrityksen maksukykyä. Luottoa myöntäessä rahoitusyhtiöt hyödyntävät näitä saatavilla olevia tietoja helpottaakseen heidän päätöstään.

Luottotietorekisteri

Luottotietoyhtiöiden ylläpitämä rekisteri yritysten luottotiedoista.

Luottotietoyhtiö

Yritys, joka pitää yllä erilaisia tietoja, kuten rekisteriä kuluttajien tai yritysten luottotiedoista. Suomessa on kaksi luottotietoyhtiötä, Suomen Asiakastieto Oy ja Dun and Brandstreet Oy. Molemmat näistä pitävät kirjaa sekä yritysten ja kuluttajien luottotietorekisteriä.

Lyhennysvapaa

Ajanjakso, jonka aikana velallinen ei maksa lyhennyksiä joko osittain tai kokonaan. Yleensä tämän aikana maksetaan pelkästään lainan korkoa. Lyhennysvapaa on vapaaehtoinen rahoituslaitoksen tai muun lainaajan myöntämä palvelu, josta se voi halutessa veloittaa palvelumaksua.

M

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä on luottotietoihin merkitty tieto yrityksen tai yksityisen henkilön maksusitoumuksien laiminlyönnistä. Maksuhäirintämerkintöjä tulee maksamattomasta velasta ja se tulee merkitä luottotietoihin. 
Lue miten välttää maksuhäiriömerkinnät >>

Maksumuistutus

Maksumuistutus tai maksukehotus on kirjallinen ilmoitus velalliselle maksamattomasta laskusta. Maksumuistutus lähetetään melkein heti eräpäivän päättymisen jälkeen, mikäli rahaa ei ole tullut tilille siihen mennessä. Maksullisen muistutuksen saa lähettää laillisesti 14 päivän kuluttua eräpäivästä.
Lue vinkkejä yrityksen laskutukseen >>

Maksukyky

Tarkoittaa yrityksen kykyä suoriutua sen maksuvelvoitteistaan. Maksukykyinen yritys kykenee suorittamaan maksuvelvoitteet ajallaan ja sen hetkellä saatavana olevan rahan avulla.

Maksulupaus

Velallisen lupaus velkojalle myöhästyneen laskun maksamisesta tiettynä sovittuna päivämääränä.

Maksuvaatimus

Perintätoimiston laatima kirjallinen vaatimus velan maksamisesta. Maksuvaatimus eroaa maksumuistutuksesta siinä että sen voi lähettää vain perintäluvan saanut yritys. Maksuvaatimuksen kuuluu oikeudellisen perinnän aloittamisen edellytykseen.

Muistutusmaksu

Kirjallinen ilmoitus siitä, että laskua ei ole sen eräpäivään mennessä suoritettu. Maksumuistutukseen lisättävä kulu voi enintään olla 5 euroa ja voidaan lisätä maksumuistutukseen aikaisintaan 14 päivää eräpäivän jälkeen maksumuistutukseen. Yritysasiakkaille lähetettyyn maksumuistutukseen voidaan lisätä 40 euron vakiokorvaus, jonka saa periä, jos lasku yli yhden päivän myöhässä.

O

Oikeushenkilö

Juridinen henkilö on henkilöiden tai pääomien yhteenliittymä, jolla on oikeuksia ja johon voi kohdistua velvollisuuksia. Oikeushenkilö on oikeuskelpoinen, eli voi esiintyä tuomioistuimessa ja tehdä oikeustoimia. Esimerkkejä oikeushenkilöistä voivat olla esimerkiksi kunnat, valtio, yritykset ja yhdistykset.

Omavelkainen takaus

Tarkoittaa takaussitoumusta, jossa takaaja on vastuussa velasta kuin se olisi hänen henkilökohtainen velkansa. Velkojalla on tällöin oikeus vaatia velka maksettavaksi takaajalta heti sen erääntyessä eikä velallista tarvitse todeta kyvyttömäksi maksaa velka.

Osakepääoma

Osakepääoma on osakeyhtiöön sidottu pääoma, joka merkitään kirjanpidossa yhtiön taseeseen. os yritys muuttaa tai menettää osakepääomaansa, tästä pitää tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Osakeyhtiö

Yritysmuoto, jossa omistajina toimii osakkaat ja yrityksen omistus jakautuu osakkeisiin. Osakeyhtiö on osakkaista erillinen oikeushenkilö, joten niiden vastuu rajoittuu vain sijoittamaansa pääomaan yrityksessä. Osakeyhtiö voi olla yksityinen tai julkinen, mutta vain julkiset osakeyhtiöt voivat listautua pörssiin.

Osuuskunta

Yhtiömuoto, jossa on tarkoituksena tukea sen jäsenistöä harjoittamlla taloudellista toimintaa, jossa sen jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan palveluita.Toiminnan säätely on hyvin samanlaista kuin osakeyhtiöillä.

P

Pankkilaina

Pankkilaina on pankista suoraan haettu laina tai luotto. Pankkilaina on hyvä vaihtoehto yrityksen rahoitukseen, mutta lainan saanti yritykselle ei ole aina niin helppoa. Usein takaukseksi vaaditaan reaalivakuuksia, kuten asuntoa. 

Pantti

Tarkoittaa esinettä tai muuta rahanarvoista omaisuutta, jonka velallinen luovuttaa velkojalle sopimuksen perusteella haltuun laina-ajaksi. Jos velallinen ei kykene maksamaan hänen velkojaan sopimuksen mukaan, velkojalla on oikeus myydä pantti julkisessa huutokaupassa.

Patentti- ja rekisterihallitus

Suomen valtion virasto. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) vastuualueisiin kuuluu muun muassa kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, säätiörekisterin, yrityskiinnitysrekisterin ylläpito. PRH rekisteröi tilinpäätöksiä, valvoo säätiöitä ja ylläpitää yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). Lisäksi PRH hallinnoi ja myöntää patentteja, tavaramerkkejä, hyödyllisyysmalleja, LEI-tunnuksia ja mallioikeuksia.

Perintä

Tarkoittaa toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt saatava. Perintä alkaa vapaaehtoisella perinnällä, eli kirjeperinnällä. Mikäli tämä prosessi ei toimi, siirrytään oikeudelliseen perintään. Oikeudellisen perinnän ensimmäinen vaihe on maksumuistutus,  ja tämä lähetetään useimmiten velkojan toimesta.

Perustamisilmoitus

Yrityksen perustamisesta tehtävä ilmoitus, jonka perusteella yritys rekisteröidään kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Perustamisilmoitus tehdään sähköisesti PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Perustamisilmoitukseen kirjataan muun muassa yrityksen nimi, toimiala ja kotipaikka.

Pk-yritys

Yritys, joissa on palveluksessa alle 250 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto on korkeintaan 50 miljoonaa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa, sekä on riippumaton. Yli 99% suomalaisista yrityksistä luokitellaan PK-yrityksiksi.

Pääoma

Tarkoittaa yrityksen resursseja. Esimerkkinä kiinteistöt, sijoitukset, aineettomat hyödykkeet, tai työntekijöiden taito. Yrityksen oma pääoma viittaa sen sijaan vain yritykseen sijoitettuun varallisuuteen sekä muuhun yrityksen omaisuuteen.

R

Rahoituslaitos

Rahoituslaitos on yhteisnimitys kaikille rahoitusalalla toimiville laitoksille. Näitä ovat keskuspankit, muut rahalaitokset ja muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset. Keskuspankkeihin lasketaan Euroopan keskuspankki sekä Suomen Pankki. Muut rahalaitokset tarkoittavat talletuspankkeja ja rahamarkkinarahastoja. Muihin rahoituksen välitystä harjoittaviin laitoksiin luetaan esimerkiksi luottolaitokset, jotka myöntävät lainoja.

Reaalivakuus

Reaalivakuus on velallinen panttaa lainan vakuudeksi omistamansa omaisuuden, kuten asunto, metsä, arvopaperit tai muu omaisuus, joka voidaan realisoida eli muuttaa rahaksi. Reaalivakuuden voi antaa velallinen tai joku toinen henkilö. Mikäli velallinen ei kykene suorittamaan velkaa sopimuksen mukaisesti, velkoja saa oikeuden vakuuden realisointiin.

Reskontra

Reskontra on kirjanpidon osa, johon luettellaan yrityksen tapahtumat. Yleisempiä esimerkkejä ovat myyntireskontra ja ostoreskontra, joita käytetään maksuvalvontaan. Reskontraan merkityt tapahtumat viedään kirjanpitoon.

S

Sidosryhmä

Yrityksen sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia tahoja joihin yritys on toimintansa kautta tekemisissä. Sidosryhmien toiminta vaikuttaa yrityksen toimintaan, ja yrityksen toiminta vaikuttaa sidosryhmiin. ne voidaan jakaa joko sisäisiin tai ulkoisiin ryhmiin.

Sijoittaja

Henkilö, joka hankkii esimerkiksi arvopapereita, osuuksia yrityksistä tai muuta omaisuutta taloudellisen voiton saavuttamiseksi. Yrityksiin sijoittavat henkilöt kutsutaan pääomasijoittajaksi, joka lainaa tai luovuttaa heidän henkilökohtaista varallisuutta yrityksen pääomaksi ja saa tätä vastaan osuuden yrityksestä.

Starttiraha

Starttiraha on tarkoitettu etenkin aloittelevalle yrittäjälle, joka on aloittamassa yritystoiminnan. Sen idea on turvata yrittäjän perustoimeentulo, kunnes sen toiminta vakiintuu. Starttiraha on 32,40€ päivässä ja maksetaan enintään viidestä päivästä viikossa. 

Suomen Asiakastieto

Suomen Asiakastieto on Suomen yksi kahdesta yritys- ja luottotietoyhtiöistä, jotka pitävät yllä tuoreimmat tiedot kotimaisista yrityksistä, esimerkiksi yrityksen taloustiedot, luottotiedot ja päättäjätiedot.

Sähköinen tunnistautuminen

Tarkoitetaan henkilöllisyyden todennusta sähköisesti. Vahvalla sähköisellä tunnistautumisella kuluttaja voi turvallisesti asioida tarvitsemissaan palveluissaan.

T

Takaaja

Takaaja on takaussitoumuksen osapuoli, joka lupautuu vastaamaan velallisen maksuista, mikäli velallinen ei näitä suorita. Useimmiten takaaja on velallisen tuttu, kuten sukulainen tai puoliso.

Takaussitoumus

Tarkoittaa takaajan sitoumusta vastata velallisen maksuvelvoitteista, jos velallinen ei kykene suorittamaan velkansa. Takaussitoumus on aina toissijainen, eli vastuu siirtyy takaajalle vasta silloin kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi, jos takausta ei ole sovittu omavelkaiseksi takaukseksi

Tasalyhennys

Velan maksutapa, joka muodostuu kiinteästä pääoman osuudesta ja korosta joka muuttuu pääoman mukaan. Kun velan pääoma pienenee, myös koron osuus ja maksuerät pienenevät. Mikäli korko ei ole kiinteä se vaikuttaa myös maksueriin, joten tasalyhennys ei automaattisesti tarkoita pieneneviä maksueriä.

Tilipäätös

Tilikauden jälkeen yhteenveto, jotka selittävät yrityksen tuloksen ja varat. Se kattaa muun muassa toimintakertomuksen, rahoituslaskelman, tuloslaskelman, taseen, ja mahdolliset liitetiedot.

Toimiala

Toimiala on ilmoitettava kaupparekisterille ja myös verohallinnolle, joka kertoo, mitä liiketoimintaa yritys tekee. Yhtiöiden on järkevää sisällyttää kaikki liiketoiminnat, jotka yritys tekee, joten se voi olla lyhyt, pitkä tai käsittää useita toimintoja. On kuitenkin suositeltavaa, että ilmoitat pelkästään yksilöidymmän toimialan sillä laajempi yleistoimiala vaikeuttaa esimerkiksi yrityksen nimen rekisteröintiä.

Toiminimi

Henkilön, yrityksen tai muun yhdistyksen virallinen nimi, jota liiketoiminnassa voidaan käyttää.  Epävirallisella kielellä tämä viittaa tyypillisesti toiminimiyrittäjään. tämä on usein yksi Suomen kaikista yleisimmistä yritysmuodoista, koska yritysnimen perustaminen ja sen toiminnan hallinta on suhteellisen suoraviivaista.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietopalvelu, jossa työnantajat ilmoittavat palkat, palkkiot, edut, korvaukset tai muut ansiotulot. tieto olisi annettava viimeistään maksutapahtumia seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tulorekisteri voi olla keskitetty palvelu monille viranomaisille, ja se korvaa aiemmat vuotuiset palkkailmoitukset verohallinnolle, työeläkelaitoksille, tapaturmavakuutusyhtiöille ja myös työllisyysrahastolle.

Lue lisää yrityksen palkanmaksusta ja työntekijän palkkaamisesta

Tulovero

Tulovero tarkoittaa veroa, jota yhtiöltä peritään sen tuloista. yrityksen muoto vaikuttaa yrityksen verotukseen. verotus osakeyhtiölle ja osuuskunnalle maksetaan yhtiöverotuksessa ja muiden yhtiömuotojen verotus maksetaan henkilökohtaisissa veroissa.

U

Ulosotto

Ulosotto tarkoittaa velan perintää, jos velallinen ei suostu maksamaan velkaa vapaaehtoisesti. UO viranomainen aloittaa takaisinperinnän tekemällä ilmoituksen vireillepanosta ja vaatimuksen maksamisesta, jonka jälkeen voidaan aloittaa neuvottelut maksusuunitelmasta. Jos suunitelmaa ei noudateta ja velkaa ei myöskään makseta, siirrytään ulosmittaukseen.

V

Vakuudellinen laina

Vakuudellinen laina voi olla laina, jonka ehtona on riittävät reaalivakuudet.

Vakuudeton laina

Laina, joka voidaan myöntää lainanhakijalle ilman minkäänlaisia reaalivakuuksia. 

Vakuus

Vakuus toimii panttina, takauksena, lupauksena tai vastaavana sitoumuksena, jonka lainaaja on antanut lainanantajalle. Vakuus takaa korvauksen lainanottajalle. Vakuudet on jaettu henkilökohtaisiin takauksiin ja omaisuusvakuuksiin. Esinevakuuksia kutsutaan myös reaalivakuuksiksi.

Valtakirja

Asiakirja, joka oikeuttaa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön toimimaan puolesta. Se olisi luotava kirjallisesti ja sen uskottavuus paranee todistajien allekirjoituksella, mutta valtakirja on voimassa myös silloin, kun ei ole todistajia. Avustajan asianajajan valtakunnassa työskentelevä avustaja ei täsmennä asianajajan mahdollisuutta, kun taas henkilökohtainen asianajajan valta sanotaan täsmälleen valtuutuksen aiheeksi.

Verohallinto

Suomessa verohallinto perii suurimman osan kerätyistä veroista ja veronluonteisista maksuista, ja se kerää keräämänsä verot yhteiskunnan palveluja tarjoaville ja ylläpitäville osapuolille. Verohallinto koostuu kahdestatoista yksiköstä, joista Yritysverotus-, henkilöverotus- ja veronkantoyksiköt hoitavat verotustehtäviä. Verotustehtäviä hoidetaan toimipisteissä kaikkialla Suomessa.

Veroilmoitus

Yritysten on annettava veroilmoitus, useimmiten ilman erillistä kehotusta. Annettu tieto  käytetään taloudellisen voiton verotukseen. yritysverotus perustuu kirjanpitolain mukaisesti valmiisiin tileihin ja verohallinnolle sähköisesti toimitettaviin vähennyskelpoisiin kuluihin. Tuloslaskelman esitetty tulos ei siis ole sinänsä verotettavaa taloudellista voittoa.

Veronpalautus

Valtion palauttama rahasumma henkilölle, joka oli maksanut liian suuren veron ennen. Maksupäivät ja summat tarkistetaan OmaVerosta ja siten veropäätöksestä. Veronpalautukset maksetaan asiakaskohtaisesti verotuksen valmistuttua.

Verosuunnittelu

Toimintaa, jonka aikana vapaa yritys tai kohde pyrkii ennakoimaan hänelle aiheutuvia verovaikutuksia useissa asioissa ja pyrkimään lieventämään verojaan. Verosuunnittelu on täysin laillista toimintaa, eikä sitä saa sekoittaa veronkiertoon. Verosuunnittelu sisältää esimerkiksi yrityslajin valinnan, laiteinvestointien ajallinen järjestely ja siten yrittäjän henkilökohtaisen vakuutuksen siirtämisen yritykselle. Suunnitelua tulisi tehdä pitkäjänteisesti, oikeilla laskelmilla ja monien vuosien ajan.

Viivästyskorko

Viivästyskorko viittaa korkooon, jonka henkilö on velvollinen maksamaan, jos sopimusmaksua ei ole suoritettu tiettyyn päivään mennessä. Viivästyskorkoja voidaan vaatia myös eräpäivästä alkaen, joten erääntyvä määräytyy laskentaperusteen mukaan, olipa kyseessä sitten yritysten välinen kauppa tai kuluttajalasku.

Y

Yhtiömies

Henkilöyhtiön osakas, joka yhtiösopimuksen lähtökohtana harjoittaa liiketoimintaa eri yhtiömiesten kanssa rahallisen tarkoituksen saavuttamiseksi. perustettuaan avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön, kumppaneita tulisi olla vähintään kaksi.

Yhtiösopimus

Vapaamuotoinen sopimus, jonka perusteella avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi harjoitella liiketoimintaa. Vaikka yhtiösopimuksen sisältö asetetaan melko vapaasti, sen sisällöllä on lain edellyttämät ehdot. Avoimen yhtiönyhtiöjärjestyksessä on ilmoitettava yrityksen nimi, kotipaikka, kauppa ja yhteistyökumppanit. Kommandiittiyhtiön yhtiöjärjestyksessä olisi lisäksi ilmoitettava, että kommandiittiyhtiön yhtiöjärjestyksessä on täsmennettävä vastuussa olevien kumppaneiden ja äänettömien yhtiömiesten osakkuuksien omistusosuus, ja lisäksi nukkuva äänettömän yhtiömiehen sijoitusmäärä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yritysmuoto, joita yleensä mainitaan toiminimiyrittäjänä tai toiminimenä.

Yksityisotto

Tarkoittaa käytännössä toiminimiyrittäjän palkkaa. Toiminimi ei voi maksaa itselleen säännöllistä maksua, minkä vuoksi rahan siirto yrityksen nimestä omaan tiliin suoritetaan yksityisottona. Yksityisottojen määrää ei ole rajoitettu, mutta on suositeltavaa että yksityisotto lisätään viestikenttään varojen siirtämisen jälkeen. Sitä ei kirjata kuluksi vuodelle, joten niillä ei ole vaikutusta toiminimen verotukseen.

Yrityslaina

Kokonaan yrityksille tarkoitettu rahatuote, joka voi olla iso apu rahoittamaan aloittavan yrityksen perustamista tai olemassa olevan yrityksen toimintaa. Yrityslainaa voidaan hakea esimerkiksi koneiden ja työkalujen hankintaan, rahavajeen muodostamiseen tai liiketoiminnan laajentamiseen. Yrityslainan hakeminen on helppoa verkossa.

Yritysmuoto

Oikeudellinen muoto, jossa organisaatio tai yhteisö harjoittaa liiketoimintaa. Suomessa erilaisia yhtiömuotoja on muun muassa osakeyhtiö, toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, tai osuuskunta. yritystyypin valintaan vaikuttavat useat tekijät, tärkeimmät tarpeet ollessa yrityksen liiketoiminnan koko perustamisen jälkeen ja lähitulevaisuudessa, perustajien määrä ja siten yrityksen kauppa.

YEL-vakuutus

Yrittäjä on vastuussa omasta työeläkevakuudesta, joten aloittaessaan liiketoiminnan yrittäjän tulisi ottaa yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Yrittäjän tulisi ottaa lakisääteinen YEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa YEL-vakuutetun toiminnan aloittamisesta, kun varma, että tietyt edellytykset täyttyy. YEL-vakuutus kerää työeläkettä ja turvaa lisäksi muun muassa sairauden, vanhemmuuden tai työttömyyden aikana.

Y-tunnus

Yritys- ja yhteisökoodi, idest-yritystunnus, on yritykselle nimetty koodi, jota käytetään yrityksen yksilöimiseen. Suomessa niitä hallinnoi ja myöntää Patentti- ja rekisterihallitus ja siten verohallinto. Y-tunnus koostuu seitsemästä numerosta, väliviivasta sekä tarkastusnumerosta, esimerkkinä 1234567-8.

Ä

Äänetön yhtiömies

Äänetön yhtiömies voi olla kommandiittiyhtiön aikana kumppani, jonka vastuu ja vaikutusvaikutus ovat pienemmät kuin vastuunalaisella yhtiömiehellä . Yhtiöjärjestyksessä vahvistetaan äänettömän yhtiömiehen oikeudet, mutta yleensä äänetön yhtiömies on yksinkertaisesti tilivelvollinen pääomaansa sijoitetusta omaisuudesta, eikä hänellä ole vaihtoehtoista vastuuta tai päätöksentekovaltaa.