Mikä on vakavaraisuusaste?

Vakavaraisuusaste tarkoittaa yrityksen omien pääomien suhdetta lainoihin ja muihin vieraisiin pääomiin. Mitä korkeampi yrityksen vakavaraisuusaste on, sitä paremmin se selviää talouden haasteista.