Valittu tagi: lainaa-yritykselle

Yrityslainan ja pankkilainan vertailua

Viimeisen kymmenen vuoden aikana, tai oikeammin finanssikriisistä lähtien, on rahoituskenttä muuttunut perusteellisesti. Aikaisemmin Euroopassa yrittäjän rahoitusmahdollisuus oli lähinnä pankkilaina, omat rahat ja mahdollisesti kavereiden/sukulaisten rahat. Sittemmin rahoitussektori on laajentunut kattamaan myös paljon vaihtoehtoisia rahan lähteitä. Pankkeihin rinnastettavat rahoituslaitokset ja rahoituksen välittäjät ovat synnyttäneet markkinoille uusia mahdollisuuksia pienyrittäjän rahoituksen lähteiksi. Esimerkkeinä mainittakoon vieraan pääoman muotoisina online palveluina toteutettavat yrityslaina, vertaislaina ja laskurahoitus. Oman pääoman rahoitusmuotona myös joukkorahoitus on monelle pienyrittäjälle varteenotettava vaihtoehto riskirahoituksen hankkimiseksi. Yrityslainojen tulo pankkirahoituksen rinnalle on kasvattanut yrittäjän keinovalikoimaa merkittävästi paitsi joustavuuden kautta, niin myös nopeuden.

Lue lisää

Vinkkilista yritysluottoa hakevalle!

Yritysluottoa, yrityslainaa, yritysrahoitusta on nykypäivänä tarjolla monenlaista. Se voi olla perinteiseltä pankkisektorin toimijalta saatu, Finnveran mahdollistama, joukkorahoitusta ja uudenlaisia modernien toimijoiden nopeita yritysluottoja. Siltaraha tarjoaa nopeasti, moderniin tapaan yrityslainoja eri tarkoituksiin. Yhteisenä nimittäjänä on se, että laina on myönnetty yritystoimintaan. Se voi olla vakuudellinen tai vakuudeton, ilman reaalivakuuksia tai vain henkilötakauksella.

Lue lisää

Maksuhäiriö ja sen riskit yrityslainan osalta

Petteri Lingonblad teki rohkean liikkeen kommentoidessaan, että perintäalalle voitaisiin tehdä selvästi enemmän. Perintäala sinällään voisi kehittyä myös nykyisen lainsäädännön turvin, mutta ehdottomasti tärkeänä asiana hän näkee positiivisen luottorekisterin. (KL 13.3.2017)

Pureuduttaessa asiakkaan luottokelpoisuuden arviointiin, on mielenkiintoista tarkastella mitä maksuhäiriömerkintä tai positiivinen luottorekisteri lainanantajalle kertoisi. Toistaiseksihan positiivista luottorekisteriä ei Suomessa ole.  Maksuhäiriö taas kertoo ainakin sen, että joskus raha-asioita on hoidettu huonosti. Erityisesti yritysrahoituksessa kiinnostaa takaajan kyky hoitaa mahdollisen velan takaus tällä hetkellä, maksuhäiriömerkinnästä riiputtamatta. Maksuhäiriömerkinnän puute ei kerro mitään takaisinmaksukyvystä tai varallisuudesta, vaan ainoastaan sen, että raha-asiat on hoiduttu moitteettomasti.

Entä jos Suomessa olisi käytössä myös positiivinen luottorekisteri?  Väitetään, että positiivinen luottorekisteri olisi huomattavasti parempi vaihtoehto, niin yksilön kuin esimerkiksi yrityslainan tarjoajan kannalta. Tästä on Siltarahan tapauksessa kyse; myöntäähän Siltaraha yrityslainaa, johon liittyy henkilötakaus ja silloin tällöin myös maksuhäiriö. Kun velanantaja kykenisi selvästi arvioimaan asiakkaan selviytymismahdollisuutta, ylivelkaantumista pystyisi jossain määrin vähentämään.

Veisikö positiivinen luottorekisteri sitten perintäyhtiöt ja karhukirjeet kokonaan historian lehdille? Tuskinpa. Huolimatta asiakkaan aikaisemmasta säntillisestä maksukäyttäytymisestä, on Siltarahan tapauksessa lainaa ottaneella yrityksellä aina kaksi vaihtoehtoa: maksaa velka ajallaan tai jättää maksamatta. Toisin sanoen, vaikka maksuhäiriöriskiä yritetään pienentää ja arvioita maksukyvystä tehdä, jää asiakkaalle aina kaksi vaihtoehtoa niin yrityslainan kuin kuluttajalainan osalta.

Mahdollisen positiivisen luottorekisterin ja nykyään käytössä olevien maksuhäiriömerkintöjen ansiosta voidaan tehdä erilaisia arvioita siitä, maksaisiko asiakas lainan takasin vai ei. Haastavaksi arvioinnin tekee se, että ne kertovat vain jossain määrin maksukyvystä ja maksuhalukkuudesta asiakkaan historiallisiin tietoihin perustuen. Kristallipalloa ei edelleenkään luotonantajilla tule olemaan.

Yritysten tai yrittäjien akuutin rahantarpeen ongelmat ovat juurikin syy Siltaraha Oy:n ja Siltarahan Yrityslainan olemassaoloon. Maailman trendit, niin taloustilanteen kuin esimerkiksi maksukäyttäytymisen suhteen, näkyvät aina viiveellä Suomessa. Kuitenkin tulivuoren purkaus paikassa x tai päämiehen laskutuksen siirtyminen ulkomaille vaikuttaa yllättävän nopeasti kotimaisten pk-yritysten kassatilanteisiin. Vaikka itse oletkin hoitanut asiat mallikkaasti, on mahdollista, ettei joku toinen ole.

Näin ollen Siltarahan tarjoama Yrityslaina auttaa akuuttiin yritysrahoitustarpeeseen. Vaikka positiivinen luottorekisteri ei sinänsä kerrokaan mitään maksuhalukkuudesta, pystymme kuitenkin kannattamaan Lingonbladin ja Finanssivalvonnan näkemystä (HS 3.3.2017), että positiivinen luottorekisteri olisi hyvä työkalu ylivelkaantumisen estämiseen.

Lue lisää