Mitä vakuuksia Yrityslainalle vaaditaan?

Lainan vakuudeksi annetaan luonnollisen henkilön antama omavelkainen takaus. Mitään muita reaalivakuuksia ei vaadita.