Kasvuyritysten rahoitusvaihtoehdot – Siltarahan Kasvulaina

Kasvuyritysten mahdolliset rahoitusvaihtoehdot ovat hyvin rajalliset. Siksi olemme lisänneet tarjontaamme uuden tuotteen alkutaipaleellaan oleville yrityksille. Tämä tuote on nimeltään Siltarahan Kasvulaina. Rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoimialan muutokset yhdistettynä kovaa etenevään palveluiden digitalisoitumiseen luovat kasvuyrittäjille yhä monipuolisempia rahoitusvaihtoehtoja. Jo vuosia kestäneen startup huuman Slush-tapahtumineen vanavedessä joukkorahoituksesta on muodostunut myös Suomessa kovaa kasvua ja vahvaa innovointia tavoittelevien yritysten joukossa varteenotettava rahoituksen järjestämisen muoto, joka on viime vuosien aikana mahdollistanut jo useiden kymmenien - ellei enemmänkin - yritysten kasvun. Joukkorahoituksella on kuitenkin omat ongelmansa. Tyypillisesti kerättävät rahasummat ovat epävarmoja. Voi olla, ettei rahoitustavoitteeseen päästä ja työ menee hukkaan. Joukkorahoituksen kautta yrittäjä myös joutuu luopumaan merkittävästä osasta omistustaan juuri menestyksen kynnyksellä olevasta yhtiöstä. Lisäksi yrittäjä saa huolehdittavakseen kymmenien uusien ja voittoja himoavien sijoittajien huolehtimisen ja heille säännöllisesti raportoimisen. Sijoittajien odotukset ovat luonnollisesti korkealla, kun ovat uskaltaneet laittaa säästöjään yrittäjän liiketoiminnan pyörittämiseen. Kaiken tämän lisäksi, joukkorahoituksella kerättävälle käyttöpääomalle tulee hintaa melko paljon. Tyypillisesti joukkorahoituksen järjestäjä veloittaa erilaisien palkkioprosenttien ja kiinteiden veloitusten summana noin 10% kerätystä pääomasta. Näin ollen esimerkiksi tavanomaiselle n. 300.000 euron joukkorahoitukselle tulee välitön suora noin 30.000 euron kustannus. Siltaraha tuo nyt kasvuyrittäjille uuden rahoitusmuodon, nimeltään Kasvulaina. Kasvulaina koostuu normaalista lainaosuudesta, jossa Siltarahan ja yrittäjän välillä sovitaan lainan koosta, maturiteetista, korosta ja vakuuksista/takauksista. Lainan koot alkavat 50.000 eurosta päättyen aina 500.000 euroon. Näin ollen Kasvulaina on varteenotettava vaihtoehto monelle yritykselle. Kasvulainan olennaisena osana yrittäjän ja Siltarahan välille solmitaan erityinen sopimus, jolla Siltarahan on mahdollista päästä osalliseksi yrityksen menestyessä. Mikäli menestystä ei tule, niin sijoittajalle ei koidu ongelmia sopimuksesta. Yrittäjä ja Siltaraha ovat siten ”samassa veneessä” sopimuksen kautta.

Kasvulaina: etuja kasvuyrittäjälle

  1. Normaalia lainaa huokeampi korko
  2. Lainaehdot joustavasti neuvoteltavissa yritykselle sopiviksi
  3. Erittäin nopea prosessi vrt. joukkorahoitus tai pankkilaina
  4. Ei suoraa kustannusta lainan myöntöhetkellä
  5. Yrittäjä pitää omistuksen yritykseensä kuten ennen lainaa
  6. Yrittäjä luopuu osasta omistustaan ainoastaan, jos yritys menestyy
Yrittäjän ja Siltarahan intressit yrityksen menestykseen ovat yhtenevät

Tutustu ja hae lainaa tästä.