Lainojen korkojen vähentäminen verotuksesta

Yrityksen lainojen korot voi vähentää verotuksesta. Tämä kannattaa ottaa huomioon kun lasket todellisia kustannuksia luotoille pelkän korkoprosentin lisäksi. Luoton kustannukset eivät välttämättä olekaan niin kovia, kun voit vähentää ne veroista. Jos yritys kuitenkin joutuu maksamaan maksujen viivästymisestä korkoa, ei niitä voi vähentää. Yritys ei voi vähentää myöskään rangaistuksenomaisia maksuja, kuten viivästysmaksuja, sakkoja, yliopeussakkoja tai muita seuraamusmaksuja.