Korkeampia korkoja

Sijoituspiirit ovat ihmeissään nykytilanteessa, kun korot ovat nollan tuntumassa ja Korona-virus aiheuttaa suurta epävarmuutta osakemarkkinoille. Perinteisten turvamarkkinoiden veto alkaa taas houkuttamaan. Ennen kaikkea, mikäli Korona jatkuu ja pahenee vielä pitkälle tulevaisuuteen, niin osakemarkkinoiden voi odottaa kääntyvän jopa pidempään laskuun pitkän nousun päätteeksi. Tällöin tuottojen metsästys tulee merkittävästi vaikeutumaan. Korkojen nousua ei ole kuitenkaan odotettavissa lähitulevaisuudessa, eikä edes vähän pidemmälläkään tähtäimellä. Osakemarkkinoiden pettäminen saattaisi pikemminkin edesauttaa korkojen laskemista edelleen, kun rahavirrat ohjautuisivat yhä enemmän varmoihin korkotuotteisiin, vaikka niiden tuotto olisi negatiivinen.

Yleisessä keskustelussa koroilla tarkoitetaan pääsääntöisesti Euribor-korkoja ja valtionlainojen tai globaalien suuryritysten velkakirjalainojen korkoja. Nämä kaikki ovat olleet nollan tuntumassa jo vuosikausien ajan. Siten median kirjoituksia ja uutisointia seuraavan perus-Pertin käsityksen mukaan korot aivan yleisestikin ovat tänä päivänä olemattomat. Kuitenkin korkoja on valtava kirjo riippuen tilanteesta. Yksityisellä puolella pienet ja keskisuuret yritykset lainaavat pankeilta ja sijoittajilta selvästi nollasta poikkeavilla koroilla lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi kahdenvälisillä velkakirjoilla, haltijavelkakirjoilla tai joukkovelkakirjoilla. Yhteenlaskettuna markkina on huomattava, vaikka uutisointia aiheesta on hyvin niukasti verrattuna aiemmin mainittuihin. Asuntolainoista tarinaa on mediassa varmaan eniten, ja Euribor-korkoihin sidottuina niiden koron suuruus on tänä päivänä käytännössä marginaali, joka on nykyään jossain 0,50-1%:n luokkaa.

Valistunut laajemmin markkinoita seuraava korkosijoittaja tietää, että taitavalle ja riittävän suurelle sijoittajalle tarjolla on useita hyviä yksityisiä (Private placement) velkakirjasijoituksia, joissa sijoitusajat vaihtelevat kuukausista useampiin vuosiin ja korkotaso on tyypillisesti luokkaa 5-10% vuotuisena korkona hyvällä riskisuhteella. Luonnollisesti on painotettava, että hyvin harva jos mikään sijoitusmuoto on kokonaan vailla riskiä, ja tyypillisesti on niin, että mitä suurempi tuotto, sen suurempi on myös riski. Kuitenkin, yksityisen lainaamisen markkinoilta on saatavissa sijoituskohteita huomattavan hyvällä tuotto-riskisuhteella. Nollakorko-”ilmaston” jatkuessa yhä pidempään, ja sijoittajien ymmärryksen ja tietoisuuden kasvaessa on helppo ennustaa yhä suuremman joukon etsivän tuottoja yksityisiltä ja listaamattomien yhtiöiden markkinoilta.

Yrityslainaajat ja pankeille vaihtoehtoiset rahoituslaitokset ovat yksi suurimpia toimijoita ja rahoituksen hakijoita yksityisen lainaamisen markkinoilla ja liiketoiminta-alue on jatkuvassa voimakkaassa kasvussa. Pienyritysten nopeat ja notkeat rahoitustarpeet ovat voimakkaassa kasvussa ja näin ollen yrityslainoittajat ja laskurahoittajat ym. toimijat tarvitsevat toimintansa rahoittamiseen jatkuvasti uutta velkapääomaa yksityisiltä, ammattimaisilta sijoittajilta. Osapuolet ovat löytäneet toisensa yhä laajemmassa määrin ja tämä tukee toimialan kasvua ja suomalaisen yhteiskunnan taloudellista kehitystä pitkälle tulevaisuuteen.