Korkotuottoa yritysrahoittajien velkakirjoista

Korkotuottoa arvostavan ja hakevan sijoittajan/säästäjän tilanne on ollut haastava jo vuosikymmenen. Markkinakorot ovat olleet niin alhaisella tasolla, että käytännössä tuotto on jäänyt jopa ostovoimalla mitattuna negatiiviseksi. Olisi siis kannattanut mieluummin tuhlata rahat tai sitten sijoittaa esimerkiksi voimakkaasti nousseisiin osakkeisiin. Kaikki eivät kuitenkaan halua väkisin kuluttaa tai sijoittaa riskillisiin osakkeisiin. Mikä siis neuvoksi?

Listamaattomien yhtiöiden velkakirjat nousussa

Listaamattomien yhtiöiden velkakirjat ovat olleet valistuneiden sijoittajien tiedossa ja käytössä jo vuosia ja yhä enenevässä määrin. Yhtiöt voivat olla eri toimialoilta, mutta tyypillisimmin ammattimaisilta sijoittajilta ja instituutioilta rahoitusta ovat hakeneet kulutusluotottajat ja uuden ajan yritysluotottajat. Liiketoimintamalli sopii kuin nenä päähän yhteen jatkuvasti velkakirjoilla rahoitettavaksi. Alhaisemman likviditeetin ja vähäisemmän tunnettuuden vuoksi pankeille vaihtoehtoiset yritysrahoittajat joutuvat ja pystyvät maksamaan sijoittajille rahasta kunnon korkoa, lähtien tyypillisesti tätä kirjoittaessa 7%:sta vuotuista korkoa ylöspäin, riippuen lainan pituudesta ja muista ehdoista. Laina-ajat ovat yleensä lyhyehköjä, 1/2 vuodesta 2 tai 3 vuoteen maksimissaan, jolloin likviditeetti ei ole ratkaisevassa osassa vaan pääsääntöisesti lainat pidetään eräpäivään asti. Yrityslainottajan liiketoiminnan eli yrityslainojen myöntämisen pienille yrityksille, usemmiten vakuudettomina, liittyy luonnollisesti myös riski niin kuin kaikkeen elinkeinotoimintaan. Kuitenkin suurilla lainausvolyymeilla ja hajautetulla lainakannalla tuo riski pystytään pitämään aisoissa, jolloin luottotappiot jäävät kestävälle tasolle ja toimintaa rahoittanut sijoittaja saa pääomat takaisin korkeine tuottoineen. Toki on myös tärkeää varmistaa, että kohdeyrityksellä on riittävän vahvat omat pääomat toiminnan riskien puskuroimiseksi.

Jos kiinnostuit sijoitusmahdollisuuksista, ota yhteyttä info@siltaraha.fi