Joukkorahoituskierroksen jälkeen, mitä sitten tapahtuu?

Harvoin on niin, että toteutettuaan onnistuneesti yhden joukkorahoituskierroksen, ei yritys enää tarvitse lisärahoitusta ennen pörssilistautumistaan, yritysjärjestelyä tai positiivista liiketoiminnallista menestystä. Listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittamisen tultua voimakkaasti viime vuosina myös suuren yleisön ulottuville, on uutena asiana sijoittajille ja rahoitusta hakeville kohdeyhtiöille noussut kysymys siitä, miten jatkorahoitus tulisi toteuttaa. Ongelmana lisärahoituksen hakemisessa on, että alkuperäiset joukkorahoituskierroksen sijoittajat kokevat uuden rahoituskierroksen pääsääntöisesti epäonnistumiseksi. Tämä on toki täysin loogista, sillä onhan suuri yleisö lähinnä tottunut pörssilistautumisanteihin. Listautumisannin jälkeen ei voi tulla vuoden päästä ilmoittamaan, että rahat on loppu ja lisää tarvitaan. Näin ollen rahaa näiltä ensimmäisen kierroksen rahoittajilta harvemmin on tulossa enää uudelleen. Siten rahaa pitäisi saada muualta.   [caption id="attachment_924" align="alignleft" width="398"]Joukkorahoituskierrokset Joukkorahoituskierroksen uusiminen voi olla riski yritykselle[/caption]

Ratkaisuvaihtoehdot rahan lisätarpeisiin

Ratkaisuvaihtoehtoja on monia. Ensinnäkin, jos yrityksellä on jotakin aidosti houkuttelevaa kerrottavaa tai mielenkiintoisia uutisia, esimerkiksi massivisten tilauskantojen kautta syntynyt uuden tuotantolinjan rahoitustarve, jonka toteuttaminen nostaa liiketoiminnan uudelle tasolle,  voi tämä auttaa ns. kakkoskierroksen toteutumista. Pelkästään operaatioiden pyörittämisen vaatima rahan tarve on tuhoon tuomittu syy tehdä kakkoskierros. Toinen vaihtoehto on toteuttaa uusi kierros toisen joukkorahoittajan kanssa, jolla on eri asiakaskanta. Tämän menestys myös riippuu sijoitustarinasta ja rahoituksen hankinnan motivatiosta. Kolmas vaihtoehto on turvautua etsimään suurempia rahoittajia, pääomasijoittajia tai enkeleitä. Tällöin kuitenkin tulee ymmärtää, että näiden ammattimaisten toimijoiden kanssa tyypillisesti joutuu tinkimään valuaatiosta, eli toisin sanoen luovuttamaan suuremman osuuden omistusta rahoitustarpeeseen suhteutettuna.

Joukkorahoituskierroksen vaihtoehtona lainaratkaisut

Usein kuitenkin jatkorahoitustarpeeseen luonteva ratkaisu löytyisi vaihoehtorahoittajien lainaratkaisuista. Tällaisia ovat mm. Siltarahan Yrityslaina ja Kasvulaina. Näissä myös tulee testattua kuinka vankasti yrittäjä(t) uskovat liiketoimintaansa, sillä kyseessä on lainajärjestelyt, joissa vaaditaan henkilökohtaisia takauksia ja mahdollisuuksien mukaan vakuuksia. Myös vertaislainatyypiset lainajärjestelyt ovat hyvinkin mahdollisia, mutta niihin liittyy edellisiä vaihtoehtoja pidempi toteutusaika ja epävarmuus sijoittajien löytämiseen. Yhtä kaikki, uskottavan yrittäjän ja yrityksen tulisi ehdottomasti hakea muita ratkaisuja mahdolliseen jatkorahoitustarpeeseen kuin uuden joukkorahoituskierroksen toteuttamisen tai muun osakeantityyppisen rahan keräämisen ensimmäisen joukkorahoituskierroksen sijoittajilta.

Voit tutustua Siltarahan Yritys- ja Kasvulainaan lisää verkkosivuillamme osoitteessa siltaraha.fi