Maksuhäiriö ja sen riskit yrityslainan osalta

Petteri Lingonblad teki rohkean liikkeen kommentoidessaan, että perintäalalle voitaisiin tehdä selvästi enemmän. Perintäala sinällään voisi kehittyä myös nykyisen lainsäädännön turvin, mutta ehdottomasti tärkeänä asiana hän näkee positiivisen luottorekisterin. (KL 13.3.2017)

Pureuduttaessa asiakkaan luottokelpoisuuden arviointiin, on mielenkiintoista tarkastella mitä maksuhäiriömerkintä tai positiivinen luottorekisteri lainanantajalle kertoisi. Toistaiseksihan positiivista luottorekisteriä ei Suomessa ole.  Maksuhäiriö taas kertoo ainakin sen, että joskus raha-asioita on hoidettu huonosti. Erityisesti yritysrahoituksessa kiinnostaa takaajan kyky hoitaa mahdollisen velan takaus tällä hetkellä, maksuhäiriömerkinnästä riiputtamatta. Maksuhäiriömerkinnän puute ei kerro mitään takaisinmaksukyvystä tai varallisuudesta, vaan ainoastaan sen, että raha-asiat on hoiduttu moitteettomasti.

Entä jos Suomessa olisi käytössä myös positiivinen luottorekisteri?  Väitetään, että positiivinen luottorekisteri olisi huomattavasti parempi vaihtoehto, niin yksilön kuin esimerkiksi yrityslainan tarjoajan kannalta. Tästä on Siltarahan tapauksessa kyse; myöntäähän Siltaraha yrityslainaa, johon liittyy henkilötakaus ja silloin tällöin myös maksuhäiriö. Kun velanantaja kykenisi selvästi arvioimaan asiakkaan selviytymismahdollisuutta, ylivelkaantumista pystyisi jossain määrin vähentämään.

Veisikö positiivinen luottorekisteri sitten perintäyhtiöt ja karhukirjeet kokonaan historian lehdille? Tuskinpa. Huolimatta asiakkaan aikaisemmasta säntillisestä maksukäyttäytymisestä, on Siltarahan tapauksessa lainaa ottaneella yrityksellä aina kaksi vaihtoehtoa: maksaa velka ajallaan tai jättää maksamatta. Toisin sanoen, vaikka maksuhäiriöriskiä yritetään pienentää ja arvioita maksukyvystä tehdä, jää asiakkaalle aina kaksi vaihtoehtoa niin yrityslainan kuin kuluttajalainan osalta.

Mahdollisen positiivisen luottorekisterin ja nykyään käytössä olevien maksuhäiriömerkintöjen ansiosta voidaan tehdä erilaisia arvioita siitä, maksaisiko asiakas lainan takasin vai ei. Haastavaksi arvioinnin tekee se, että ne kertovat vain jossain määrin maksukyvystä ja maksuhalukkuudesta asiakkaan historiallisiin tietoihin perustuen. Kristallipalloa ei edelleenkään luotonantajilla tule olemaan.

Yritysten tai yrittäjien akuutin rahantarpeen ongelmat ovat juurikin syy Siltaraha Oy:n ja Siltarahan Yrityslainan olemassaoloon. Maailman trendit, niin taloustilanteen kuin esimerkiksi maksukäyttäytymisen suhteen, näkyvät aina viiveellä Suomessa. Kuitenkin tulivuoren purkaus paikassa x tai päämiehen laskutuksen siirtyminen ulkomaille vaikuttaa yllättävän nopeasti kotimaisten pk-yritysten kassatilanteisiin. Vaikka itse oletkin hoitanut asiat mallikkaasti, on mahdollista, ettei joku toinen ole.

Näin ollen Siltarahan tarjoama Yrityslaina auttaa akuuttiin yritysrahoitustarpeeseen. Vaikka positiivinen luottorekisteri ei sinänsä kerrokaan mitään maksuhalukkuudesta, pystymme kuitenkin kannattamaan Lingonbladin ja Finanssivalvonnan näkemystä (HS 3.3.2017), että positiivinen luottorekisteri olisi hyvä työkalu ylivelkaantumisen estämiseen.