Koronakriisi ja yritysten maksuvaikeudet

Koronakriisi on saanut aikaiseksi talouden äkkipysähdyksen ja monen pienen yrityksen ajautumaan vaikeuksiin hyvinkin nopeasti. Suurin osa pienistä yrityksistä toimii hyvin vaatimattomalla kassareservillä, jolloin jo muutamien viikkojen myynnin lakkaaminen saa aikaiseksi taloudellisen ahdingon ja jopa kassakriisin, ja sitä kautta maksukyvyttömyyden. Mikäli ajaudutaan tähän pisteeseen asti, on tilanne yrityksen jatkon kannalta äärimmäisen haastava ja toimiin on syytä ryhtyä tilanteen nopeaksi korjaamiseksi.

Tätä kirjoitettaessa on kuitenkin oletettavissa, että taloudelliset olot korjaantuvat, kunhan koronakriisi helpottaa riittävästi rajoitusten purkamiseksi. Tämä koskee ennen muuta majoitus-, matkailu- ja ravitsemusaloja, mutta toki ketjureaktiovaikutusten ja yleisen kuluttajien taloudellisen varautumisen kautta myös koko talouselämää, jonka on ennustettu ajautuvan ainakin joksikin aikaa taantumaan viimeistään kesään mennessä.

Siltarahoitusta yrityslainan tai laskurahoituksen muodossa

Mikäli yrityksen liiketoiminta ennen korona-aikaa on ollut kestävällä ja kannattavalla pohjalla, olisi ensiarvoisen tärkeätä suojella yritystä rajoitusajan yli mahdollisilta maksuhäiriömerkinnöiltä ym negatiivisilta vaikutuksilta, vaikka lainaakin ottamalla. Useimmille hyvän historian omaaville yrityksille on tarjolla nopeasti sopiva määrä siltarahoitusta yrityslainojen tai laskurahoitus-tyyppisten järjestelyiden muodossa. Tänä päivänä rahoitusmarkkinoiden uudet ja edistyneet toimijat tarjoavat ratkaisuja online-muodossa, esimerkiksi yrityslainoina, suoraan internetin kautta pankkitunnuksilla 24 tunnin kuluessa, joten ratkaisuja on, jos niihin vain tartutaan. Taitavan vyönkiristäjän ja välittömien kulujen karsijan on mahdollista selvitä useamman viikon ja kuukaudenkin heikentyneen myynnin ajasta minimaalisella siltarahoituksella, jonka takaisinmaksu tilanteen normalisoituessa ei tuota ongelmia. Myös omia myyntilaskuja on hyvä tarkastella. Mikäli laskuissa on pitkät maksuajat ja rahaa tarvittaisiin heti, on laskurahoitus usein nopea, helppo ja suhteellisen kustannustehokas ratkaisu akuuttiin rahan tarpeeseen.

Maksuhäiriömerkintöjen välttäminen tärkeää

Maksuhäiriömerkintöjä yrityksen kannattaa pyrkiä välttämään viimeiseen asti, sillä perinteisesti Suomessa maksuhäiriömerkintöjen puuttumista on pidetty hyvän ja luottokelpoisen yrityksen merkkinä. Tänä päivänä asia korostuu entisestään, sillä asiakastiedot ovat digitaalisessa muodossa lähes reaaliaikaisina kaikkien niitä haluavien ja tarvitsevien osapuolien saatavilla. Näin ollen huonoa historiaa ei pääse pakoon, vaan pahimmillaan maksuhäiriömerkinnät voivat evätä yrityslainan saannin, luottokortin myöntämisen, puhelinliittymän, vuokrasopimuksen teon tai jopa asiakassuhteen. Tällöin voidaan olla suurissa vaikeuksissa. Näin ollen maksuhäiriömerkintöjen välttäminen on menestyvälle yrittäjälle yksi tärkeimmistä asioista, joiden kunnossa olosta tulee huolehtia, jotta yritystoiminta voi jatkua häiriöttömästi.

Kirjoitimme noin kaksi vuotta sitten kuinka tärkeää on yrityksen osalta päästä lainakuntoon, kun yrittäjä itse pyrkii kohti kesäkuntoa. Kirjoituksen opit pätevät edelleen koronan aikanakin. Parhaiten maksuhäiriömerkinnät välttää maksamalla laskut ajoissa. Mikäli laskun eräpäivän kanssa on käynyt vahinko, niin on syytä maksaa viimeistään muistutuslaskun eräpäivänä. Näin asiat pysyvät järjestyksessä. Mikäli rahatilanne on äitynyt erityisen hankalaksi, eikä varoja laskujen maksuun yksinkertaisesti ole eräpäiviin mennessä, on syytä pikimmiten olla yhtydessä laskuttajaan/perintätoimistoon ja sopia maksuohjelmasta, jota pystyy noudattamaan. Tämä on ensimmäinen ja paras vaihtoehto laskujen kanssa pärjäämiseksi. Keinoa voi täydentää esimerkiksi käyttämällä pientä yrityslainaa siltarahoituksena, tai vaikka edellä mainittua laskurahoitusta.

Tärkeintä on, ettei jää odottelemaan ja ihmettelemään miten käy, jos ei maksa ollenkaan laskuja. Tällöin seurauksena on useimmiten käräjäoikeuden antama yksipuolinen velkomustuomio, joka on annettu laskuttajan hakemuksesta. Tällöin seurauksena on maksuhäiriömerkintä, ja mikäli lainaan on kohditustunut vielä henkilökohtainen takaus, niin ulosoton alkaminen. Ennen tuomiota yrittäjä voi kuitenkin pyrkiä sopimaan saatavan kohtalosta velallisen kanssa. Lopputuloksena onkin käräjäoikeuden vahvistama sopimus. Tämä sopimus kyllä antaa yrittäjällä ja yritykselle lisäaikaa, mutta sopimuksen toinen puoli on se, että se on tyypillisesti suoraan ulosottokelpoinen. Näin ollen yrittäjän pitää olla 100% varma siitä, että kykenee sovittua ohjelmaa suorittamaan.

Työttömille yrittäjille myös tukia koronakiriisin aikana

Vaihtoehtoja yrittäjällä koronakriisi-aikana on, jopa enemmän kuin aikaisemmin. KELA myöntää nykyään työttömille yrittäjille työmarkkinatukea, eikä yritystoimintaa tarvitse ajaa alas. Lisäksi on mahdollisuus perustoimeentulotukeen. Vaikka tukia onkin olemassa, on ensisijaisen tärkeää, että yrittäjä ei lamaannu asiakaskadon ja/tai työtilanteen heikkenemisen seurauksena, vaan on aloitteellinen itse velvoitteiden täyttämiseksi.