Siltaraha Yrityslaina, vaihtoehtoinen ratkaisu yrittäjälle

Vaihtoehtoinen rahoitus on kasvattanut suosiotaan ja ollut toisaalta rahoitusmarkkinoiden pelastus. Pienten yritysten pankkirahoitus on ollut laskusuunnassa ja hankaloitunut jatkuvasti viimeistään finanssikriisin puhkeamisesta 2008 lähtien. Syynä on ollut pankkien keskittyminen kannattavampiin liiketoimiin ja regulaation kiristyminen kohti riskien vähentämistä. Näin ollen häviäjänä tässä kehityksessä on ollut pieni- ja keskisuuri yrityssektori, joka on kuitenkin suuri ja tärkeä osa taloutta ja työllistämistä. Pitkälti tästä syystä, pk-sektorin rahoitusvaikeuksista johtuen on myös kansantaloudet kehittyneet heikosti ja siten keskuspankit ovat painaneet korot nollaan elvyttääkseen taloutta. 

Markkinatalous korjaa talouden vääristymiä

Markkinatalous tulee apuun korjaamaan talouden vääristymiä. Niin tässäkin tapauksessa. Pk-sektorin rahoitukselle oli selvä kysyntä ja uusia rahoittajia on noussut korvaamaan tarjontavajetta. Vaihtoehtoinen rahoitus on tullut monen yrittäjän pelastajaksi. Tällaisia ovat mm. suoraan taseestaan lainoja myöntävät toimijat, vertaislainaajat, joukkorahoittajat ja laskurahoittajat. Siltaraha Oy kuuluu ensimmäiseen kategoriaan ja tarjoaa yhteistyössä myös laskurahoitusta.

Miksi Siltaraha on loistava vaihtoehto?

Miksi sitten esimerkiksi Siltaraha on oiva vaihtoehtoinen ratkaisu pienyrityksen rahoitukseen? Ensinnäkin, suuri osa myönnettävistä yrityslainoista ei vaadi reaalivakuuksia vaan onnistuu suoraan luottotietoisen henkilön takauksen myötä. Pankit vaativat käytännössä aina yhä vahvempia reaalisia vakuuksia. Siltaraha myöskin prosessoi mielellään pienehköjä, joidenkin tuhansien tai kymmenien tuhansien eurojen yritysluottoja. Tämän suuruiset, tyypilliset pienyrityslainat, ovat pankeille kannattamattomia johtuen korkeista suhteellisista prosessointikuluista. Siltaraha prosessoi lainahakemukset hyvin nopeasti, käytännössä tunneissa. Suurin osa tiedoista saadaan suoraan tietokannoista ja asiakas tunnistautuu sähköisesti. Suuremmissa lainapyynnöissä saatetaan kysellä hieman lisätietoja. Pankkien prosessi taas on vastaavasti hyvin raskas eikä kannata pienien lainojen kohdalla. Vastauksien saamisessa kestää päiviä ja viikkoja. Vaihtoehtoisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoittajien palveluiden kysyntä on ollut rajussa kasvussa jo joitain vuosia ja kasvun odotetaan entisestään kiihtyvän, kun tunnettuus näistä vaihtoehdoista lisääntyy ja pankkisääntely kiristyy entisestään. Lue lisää sivuiltamme!