Yrityslainan ja pankkilainan vertailua

Viimeisen kymmenen vuoden aikana, tai oikeammin finanssikriisistä lähtien, on rahoituskenttä muuttunut perusteellisesti. Aikaisemmin Euroopassa yrittäjän rahoitusmahdollisuus oli lähinnä pankkilaina, omat rahat ja mahdollisesti kavereiden/sukulaisten rahat. Sittemmin rahoitussektori on laajentunut kattamaan myös paljon vaihtoehtoisia rahan lähteitä. Pankkeihin rinnastettavat rahoituslaitokset ja rahoituksen välittäjät ovat synnyttäneet markkinoille uusia mahdollisuuksia pienyrittäjän rahoituksen lähteiksi. Esimerkkeinä mainittakoon vieraan pääoman muotoisina online palveluina toteutettavat yrityslaina, vertaislaina ja laskurahoitus. Oman pääoman rahoitusmuotona myös joukkorahoitus on monelle pienyrittäjälle varteenotettava vaihtoehto riskirahoituksen hankkimiseksi. Yrityslainojen tulo pankkirahoituksen rinnalle on kasvattanut yrittäjän keinovalikoimaa merkittävästi paitsi joustavuuden kautta, niin myös nopeuden.

Yrityslaina voittaa nopeudessa ja helppoudessa

Online yrityslaina ei vaadi ajan varaamista pankkikonttorikäyntiä varten, vaan hakemuksen voi tehdä omilla pankkitunnuksilla tietokoneella tai mobiililaitteella ja useimmissa tapauksissa rahoituksen tarjoaja näkee hakijan tiedot verkossa suoraan sijaitsevien tietokantojen välityksellä. Näin ollen rahoituspäätös pystytään antamaan hyvin nopeasti. Tämä asia on kullanarvoinen monessa nopean rahoitustarpeen tapauksessa. Yrittäjällä ei aina ole aikaa odotella rahoituspäätöksiä viikkotolkulla. Yhteenvetona voidaan siten todeta, että yrityslaina on pankkilainaan verrattuna ylivertainen prosessin nopeuden ja helppouden suhteen.

Pankkilaina on edullisempi

Ne yritykset, joiden on mahdollista saada pankkirahoitusta (riittävät vakuudet ja erinomainen talouden tilanne), saavat rahoituksen edullisemmin sitä kautta kuin yrityslainoilla. Markkinakorkojen pyöriessä nollan tuntumassa, ei pankkilainan useiden prosenttien marginaalikaan tunnu vielä juuri missään. Ne yritykset, joille pankkilaina on mahdollinen, maksavat siten lainasta joitain prosentteja (esim. 3-5%) korkoa vuositasolla. Pankkilaina on siten huomattavasti edullisempi kuin yrityslainat (jotka tyypillisesti eivät vaadi vakuutta, eivätkä erinomaista talouden kuntoa).

Yrityslainojen hinnat ovat toki tulleet viime vuosina alaspäin kilpailun ja tarjonnan lisäännyttyä, mutta halvimmillaankin koroilla laskettuna yrityslainojen hinnat ovat edelleen kymmeniä prosentteja, eivätkä varmasti ole missään vaiheessa laskemassa pankkilainojen tasolle. Toisaalta, hinnoittelueron ymmärtää kun huomioidaan, että ensinnäkin yrityslainoja tarjoavat rahoituslaitokset maksavat itse rahasta selvästi enemmän kuin pankit. Lisäksi yrityslainalle ei yleensä vaadita reaalivakuuksia, vaan henkilökohtainen takaus riittää. Yrityksen talouden ei tarvitse olla aivan priimaluokkaa lainan saamiseksi, vaan kohtalainenkin talouden kunnosta huolehtiminen riittää positiiviseen lainapäätökseen. Yrityslainat ovat myös keskimäärin paljon pienemmille summille kuin pankkilainat, jolloin korkovertailu ei ole niin relevantti. Näin ollen hintaerolle on selkeät perusteet.

Yrityslainan saatavuus on parempi

Useammat yritykset kelpaavat yrityslaina-asiakkaiksi kuin pankkilaina-asiakkaiksi. Yrityslainan saatavuus alkaa myös jo esimerkiksi vain tuhannesta eurosta ylöspäin. Kuitenkin aina tapauksesta riippuen satoihinkin tuhansiin. Pieniin lainoihin riittää yksi takaaja, joka voi olla yrittäjä itse. Mikäli yrityksen talous ja takaajan henkilökohtainen talouden pito ovat jokseenkin kunnossa, voi yrittäjä hakea ja saada lainan nopeasti toimien itse takaajana.

Suuremmilla lainoilla vaaditaan enemmän takaajia. Pankkilainoissa vaaditaan takaus ja useimmiten yrittäjän oma takaus ei ole riittävä, vaan vaaditaan esim. Finnveran takaus. Hyvässä kunnossa olevalla yrityksellä saattaa olla myös soveltuvaa omaisuutta (kiinteistöjä/osakkeita) vakuudeksi lainaa vastaan. Näille yrityksille pankkilainan saatavuus on hyvä tai peräti erinomainen. Sen sijaan kun mennään pienempiin, hieman tappiollisiin ja omaisuutta vailla oleviin yrityksiin, niin pankkilaina voikin olla jo kiven alla tai peräti mahdottomuus kun taas yrityslaina voi vielä hyvinkin onnistua, mikäli yrittäjän asiat ovat kohtuullisella tolalla.

Yrityslaina pienempiin tarpeisiin

Lähtökohtaisesti yrityslainan idea on tulla avuksi yrittäjän kausiluonteisiin tai akuutteihin rahoitustarpeisiin. Pitkän ajan investointilainoiksikin yrityslainat joissain tapauksissa käyvät, mutta ensisijaisesti niihin sopivat parhaiten pankkilainat. Useimmiten pankkilainoissa puhutaankin siten satojen tuhansien eurojen paketeista, kun taas tyypillisimmillään yrityslainat ovat kooltaan 10-30 tuhatta euroa.

Yrityslaina soveltuu erinomaisesti pieniin tarpeisiin. Esimerkiksi koronakriisi keväällä on aiheuttanut ennakoimattomia tulonmenetyksiä ja menoista on ollut pakko huolehtia normaaliin tapaan. Tällöin pieni yrityslaina on saattanut olla aivan riittävä pahimman yli. Yllättävät kulut, koneiden rikkoontuminen, yllätysverot, tulojen viivästyminen, kausiluonteiset vaihtelut jne. ovat erinomaisia tapauksia, joihin pienehkö, lyhyt yrityslaina soveltuu mitä parhaiten. Tällöin yrityslainan kulutkin pysyvät maltillisina, kun niitä käytetään vain tarpeeseen soveltuva määrä ja mahdollisimman lyhyen aikaa. Liian suuret ja pitkät yrityslainat kerryttävät vaan tarpeettomia kustannuksia yrittäjän pyrkiessä selviytymään muutenkin haastavista ajoista. Kannattaa siten harkita tarve tarkkaan.

Edellä kuvatun perusteella molemmilla rahoitusmuodoilla on paikkansa tämän päivän yrityskentässä. Lisäksi tulevat muut jo aiemmin kuvatut vaihtoehdot, mutta tämän kirjoituksen tarkoitus oli verrata yrityslainaa ja pankkilainaa keskenään yrityksen rahoitusvaihtoehtoina. Molemmissa on omat hyvät puolensa ja yrityslainat ovat tulleet pankkilainojen rinnalle täydentäväksi, eikä suinkaan korvaavaksi rahoitusmuodoksi. Tänä päivänä yrittäjän tilanne rahoituksen suhteen on moninaisempi ja parempi kuin kymmenen vuotta sitten.